Islam – hverken frivillig eller privat

Arkivfoto fra en anden sammenhæng/youtube

Det er i grunden utroligt, at islam er fredet i Grundloven under religionsfrihed, når man tager følgende i betragtning:

 

Islam tilbyder ikke selv den frihed som alle andre trosretninger tilbyder, og desuden er der dødsstraf for at forlade islam. Det er alle de store islamiske skoler i islam enige om. (Sunni : Hanafi, Maliki, Shafi’i, Hanbali og Shiite : Zaidiyyah, Al-Ithna-‘ashiyyah, Al-Ja’fariyyah, Az-zaheriyyah) jihadwatch.org

 

Noget og nogen der ikke selv respekterer andet og andre, fortjener ikke selv respekt.

 

Det og De skal heller ikke sidestilles.

 

Det springende punkt, som udgør en altafgørende forskel fra andre trosretninger, er at islam mestendels ikke en religion – en frivillig privat trossag – men en ideologi. Politik.

 

Politik i den forstand, at islam også er en måde at indrette samfundet på, en måde at leve på og religiøs jura, såkaldt fiqh. Herunder sharia.

 

Når et menneske er født muslim, så er der grundlæggende intet at rafle om. Man har fået en pligt og en livsopgave på halsen.

 

Det er “surt show” både for de ikke-muslimer der udsættes for islam, og for de muslimer hvis opgave det er at islamisere alt og alle.

 

De er hverken glade eller lykkelige, og vi andre bliver det mindre og mindre.

 

Islam er heller ikke godt for samfundet. Fantasi og kreativ tænkning er farlig for islam, og opdrages ud af børnene. Det hæmmer innovationen og stækker samfundets produktivitet.

 

Med andre ord, så koster islam udvikling og penge. Vækst.

 

Islam er ikke en privatsag

Islam er et komplet system i alle livets forhold, og en opgave. Muslimen er forpligtet for livet.

 

Havde bare muslimernes såkaldte religion været en privatsag, så havde der ikke været noget problem. Men islam er på ingen måde privat.

 

Muslimen er ifølge islam forpligtet på, ikke bare at “flashe” sin religion dvs reklamere for islam ved såkaldt dawah, men også at realisere islams værdigrundlag ved jihad der både kan være blød og ublodig, såvel som blodig.

 

Muslimen skal stræbe. Helst i praksis med hænderne, men hvis han ikke kan det, så med tungen – missionere og forkynde. Og hvis han heller ikke kan det, så skal han som det allermindste stræbe i hjertet. Muslim er ‘han’, da kvinder er underlagt manden.

 

I forbindelse med, at Joe Biden citerede et hadith ukorrekt, udpensler Robert Spencer, hvad der oprindeligt blev sagt : “Jeg (Abu Sa’eed al-Khudree) hørte Allahs sendebud sige ; hvem end af jer, det er som ser noget ondt, så lad ham ændre det med sin hånd ; og hvis han ikke kan det, så med hans tunge ; og hvis han ikke kan det ; så med sit hjerte – og det sidste er det “slappeste” muslimen må være som troende” (Nawawi 34). jihadwatch.org

 

At stræbe med sit hjerte, er i sit hjerte ; at ønske alt godt for islam, magtovertagelse og død og ulykke over vantro og deres samfund.

 

Dette, at islam hverken er frivillig eller en privatsag skaber dels en hel del problemer i de fri vestlige samfund, og dels er denne religiøse tvang på kollisionskurs med grundlovens § 67 der siger ;  at borgere har ret til at forene sig i samfund for at dyrke Gud på den måde, der stemmer overens med deres overbevisning, dog at intet læres eller foretages, som strider mod sædeligheden eller den offentlige orden. 

 

Islam kan aldrig komme ind under Grundloven

Flerkoneri og ægteskab med mindreårige må siges at stride mod sædeligheden. Og hvad med retten til at tage slavinder af højre hånd (koranen 4:3, 4:24, 33:50), hvilket i islam er legitimeringen af muslimske mænds voldtægt af vantro kvinder. Strider denne religiøse rettighed ikke mod sædeligheden i vore samfund ?

 

Forpligtelsen til jihad må siges at stride mod den offentlige orden. Afbrænding af kirker, bygning af moskeer, kristen- og jødeforfølgelse m.m. Gennempresning af det ene religiøse særkrav efter det andet, der indskrænker vesterlændingenes samfund ved salamimetoden, vender også op og ned på den offentlige orden.

 

Sharia – en uadskillelig del af islam. Dette religiøse lovsystem strider både mod sædeligheden og den offentlige orden. For eksempel, så fastsætter det kvinder som mindre værd med færre rettigheder end mænd, og så er der hudud-straffene der påbyder amputation og stening.

 

Man må spørge sig selv, hvordan i himlens navn, kan islam i Danmark, blive fredet under religionsfriheden i Grundloven ?

 

 

https://www.jihadwatch.org/2020/08/uganda-muslims-torture-and-murder-two-christians-for-preaching-the-gospel-among-muslims?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=the_2020_08_04_jihad_watch_daily_digest&utm_term=2020-08-04

Uganda: Muslims torture and murder two Christians for preaching the Gospel among Muslims

Islamic law forbids non-Muslims to preach any non-Muslim religion among Muslims, on pain of death. The death penalty for apostasy is also part of Islamic law. It’s based on the Qur’an: “They wish you would disbelieve as they disbelieved so you would be alike. So do not take from among them allies until they emigrate…

www.jihadwatch.org

 

—————————-

 

https://www.jihadwatch.org/2020/07/biden-quotes-prophet-muhammad-whomever-among-you-sees-a-wrong-let-him-change-it-with-his-hand

Biden quotes “Prophet Muhammad”: “Whomever among you sees a wrong, let him change it with his hand”

The hadith Biden is quoting is this one: “On the authority of Abu Sa`eed al-Khudree (may Allah be pleased with him) who said: I heard the Messenger of Allah say, ‘Whosoever of you sees an evil, let him change it with his hand; and if he is not able to do so, then with his tongue; and if he is not able to do so, then with his heart — and that is the weakest of faith.’” (Nawawi 34)

www.jihadwatch.org

 

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…