IS-krigerne – partiernes er rygende uenige, om hvordan de skal straffes, og hvem der skal dømme dem

Skærmprint fra video fra Al-Hol lejren

Inden det rigtigt gik op for politikerne, at IS-krigerne søgte tilbage til Danmark, da terrorstaten alligevel ikke var paradis på jord, blev nogle indlemmet i Aarhus-modellen.

 

Aarhus-modellen er sat i søen for at afradikalisere personer, der har begået uhyrlige forbrydelser.

 

Senere fandt man ud af, at det nok var bedre, at forbryderne blev dømt for deres forbrydelser. Ganske vist var beviserne få og små, og vidner var der ingen af, så dommene lå i den milde ende.

 

Tænke-tænke. Politikerne nåede så frem til, at i de mindste skulle havde dobbelt statsborgerskab, slet ikke over den danske grænse. Uden om domstolene skulle de administrativt have frataget det rødbedefarvede pas, inden de forsøgte at komme ind.

 

Til det brug måtte der derfor vedtages en lov.

 

Lov med solnedgangsklausul

Loven, der gør det muligt administrativt at tage statsborgerskabet fra IS-krigere med dobbelt statsborgerskab, blev stemt igennem sidste år med udløb i juli måned 2021.

 

Når det anses for tvingende nødvendigt at hastebehandle en lov, sker det med en såkaldt solnedgangsklausul (= udløbsdato). Det betyder, at loven efter denne dato evalueres og tages op til diskussion igen i stedet for bare at fortsætte.

 

Regeringen ønsker imidlertid ikke, at loven skal løbe indtil udløbsdatoen. Udlændingeminister Mattias Tesfayes (S) ministerium har derfor fremsat en lov (start 2:27) den 30.10.2020 om at ophæve den.

 

Ordføreren for Lars Aslan Rasmussen (S), kunne oplyse, at otte havde fået frataget deres danske statsborgerskab, mens de opholder sig i udlandet. Fem af disse har indbragt fratagelsen for domstolene.

 

Skal mordere tilbage til Danmark?

Umiddelbart ville man nok tro, at ingen ville ønske disse umenneskelige mordere tilbage til Danmark. Men af forhandlingerne i ovennævnte link fremgår, at det er der skam – hele fire partier, nemlig Enhedslisten, Socialistisk Folkeparti, De Radikale og Alternativets tilbageværende enlige folketingsmedlem.

 

Konsekvenserne for danskerne kan disse partier dog lukke øjnene for, når blot der er ædle tanker bag ønsket.

 

Denne ædelhed går ud på, at en så indgribende foranstatning som at fratage morderne det ene af deres statsborgerskaber (det danske), ikke er en retsstat værdigt. Først skal  morderne stilles for en dommer her i landet, uanset konsekvenserne for danskerne.

 

Og så blev regeringen lige husket på, at måske blev forbryderne bare sluppet løs fra interneringslejrene, og så – ifølge Enhedslisten – havde de frit spil til at myrde løs blandt både andre landes befolkninger og de danskere, der måtte være så uheldige at opholde sig på fx Bali.

 

Omsorgen for, at danskere, der opholder sig udenlands, også kan blive ramt af terrorismen, hvis morderne ikke bliver dømt i Danmark lyder nydeligt, men i mine ører hyklerisk. Der vil dog nok alt andet lige være større mulighed for at slå flere danskere ihjel her i danskernes land end fx på Bali.

 

De ”hårde” straffe i Danmark

Da politikerne var nået frem til, at Aarhus-modellen måske ikke kunne gøre det, blev de IS-krigerne, der nåede tilbage til Danmark, anholdt og dømt af domstolene.

 

Straffene anses formentlig af størstedelen af befolkningen for ekstremt milde. Men hvad kan man forvente, når en dansk domstol ikke har de nødvendige vidner og beviser på de forbrydelser, IS-krigerne har begået.

 

Forsvarerne mente naturligvis, at straffe fra 3-6 år samt en udvisningsdom, hvor det var muligt, var hårde. (scroll ned og se dommene, samt hvem der blev dømt til udvisning).

 

Personer, der menes udrejst til Islamisk Stat

Ifølge PET vurderes det, at mindst 135 personer er rejst fra Danmark til Syrien og Irak for at tilslutte sig terrororganisationen Islamisk Stat. Der er tale om forskellige grupper:

  1. personer, der kun har dansk statsborgerskab,
  2. personer med dobbelt statsborgerskab,
  3. personer kun med opholdstilladelse,
  4. danske konvertitter.

 

Det er lykkedes DRs Undersøgende Databaseredaktion sammen med Politiken at indsamle detaljerede oplysninger om syvoghalvfjerds personer, der er udrejst fra Danmark.

 

De har bl.a. fundet frem til, at elleve er danske konvertitter, og at syvogtyve anslås at være døde (to af disse er døde efter tilbagekomsten).

 

Personer under pkt. 1 (og desværre selvsagt pkt. 4) er Danmark nødt til at lukke ind. Da Danmark gennem årtier har kastet dansk statsborgerskab i grams, er ansvaret for dem, der har erhvervet dansk pas, blevet dette lands.

 

Under forhandlingerne (se linket) oplyste Nye Borgerlige og Dansk Folkeparti, at de havde affattet et ændringsforslag, hvorefter også udlændinge med kun dansk statsborgerskab skulle have det frataget. At de derved blev statsløse, er IS-krigernes eget ansvar.

 

Det ændringsforslag faldt ikke i god jord. I princippet var det måske en god idé, syntes nogle af partierne, men det kan altså ikke lade sig gøre. Danmark er en retsstat. Danmark må tænke på sit omdømme. Danmark har internationale forpligtelser, og disse kan lige så lidt som konventionerne fraviges.

 

De udvisningsdømte – er de her stadig?

De, der er blevet dømt til udvisning, er de rent faktisk udrejst?

 

Eller venter der dem et retssystem i hjemlandet, der har dødsstraf, anvender tortur eller nedværdigende behandling? Guderne (konventionerne og de internationale forpligtelser) forbyde, at morderne skulle blive udsat for det barbari, de har udsat tusindvis af uskyldige mennesker for.

 

Vi må derfor acceptere risikoen for, at de kommer på tålt ophold, hvorefter de frit kan færdes blandt os andre.

 

Men så længe, vi husker på, at vi er en retsstat og har en masse internationale forpligtelser, løber vi da gerne den risiko.

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…