Barnebrude: Inger Støjberg ville ikke sætte navne på embedsmænd, der glemte at videresende vigtigt ministernotat

Foto: Steen Raachou og Folketinget

Under mandagens vidneafhøringer af tidligere udlændinge- og integrationsminister Inger Støjberg (V) blev der løftet lidt af sløre for, hvorfor Inger Støjberg under de mange samråd ikke oplyste noget om, at der forelå et såkaldt ministernotat.

 

Der er tale om et ministernotat, der blev udfærdiget den 9. februar 2016.

 

Altså dagen før, den meget omtalte pressemeddelelse blev udsendt den 10. februar, og som blev opfattet som en instruks om, at der i alle tilfælde på danske asylcentre skal ske en adskillelse af barnebrude og deres mænd.

 

Ministernotatet indeholder de retningslinjer, Udlændingestyrelsen skal overholde i forhold til adskillelsen. Af notatet fremgår det, at der i særlige tilfælde skal ske en individuel vurdering.

 

Støjberg: Samråd er et politisk setup

Under vidneafhøringen graver udspørger Lars Kjeldsen et spørgsmål frem fra et samråd den 15. marts 2016, hvor Johanne Schmidt-Nielsen igen spørger om muligheden for individuelle vurderinger af asylparrene.

 

Hvorfor bringer du hende ikke ud af vildfarelsen? vil Lars Kjeldsen vide

 

”Samråd er et lidt polemisk setup, hvor dem der spørger, ikke nødvendigvis spørger for at få noget oplyst, men for at drille. I mange tilfælde er det for at skabe en polemik,” siger Inger Støjberg.

 

Så det er politisk drilleri?

 

”Nej, men det er da et element,” siger Inger Støjberg.

 

Fastholder at notatet og pressemeddelelsen er to vidt forskellige ting

På et tidspunkt begynder udspørger Lars Kjeldsen at bore i tilblivelsen at pressemeddelelsen fra den 10. februar. Altså den, der blev opfattet som en instruks.

 

Han undrer sig over, at flere af Støjbergs topembedsmænd brugte lang tid på at udforme en pressemeddelelse, når den blot skulle kommunikere Inger Støjbergs egen politik.

 

”Det kan du finde mange eksempler på,” lyder det fra Inger Støjberg.

 

Blandt andre har afdelingschef Lykke Sørensen tidligere forklaret kommissionen, at diskussionen kørte på, om man kunne udsende den uden at gøre opmærksom på, at der var undtagelser fra reglen om, at alle asylpar, hvor den ene er en mindreårig pige, automatisk skal skilles.

 

”Jeg ønskede en undtagelsesfri praksis, men det kunne ikke gennemføres,” svarer Inger Støjberg.

 

Udspørger Lars Kjeldsen ville herefter vide, om Støjberg ikke mente, at det kunne skade hendes troværdighed, at hun siger ét til embedsmændene og noget andet til offentligheden

 

Pressemeddelelsen beskriver den virkelighed, vi var i, at det kun var i ganske få tilfælde, at der kunne gøres undtagelser. Derfor mente jeg ikke, at det skulle med i pressemeddelelsen,” siger Støjberg.

 

Selvom Søren Kjeldsen bliver ved med at bore i det, fastholder Inger Støjberg, at der er to spor i sagen. Den ene er selve ordningen og ministernotatet, og det andet spor er pressemeddelelsen.

 

Det er to vidt forskellige ting, og pressemeddelelsen skulle ikke forstås som en instruks, selvom den er blevet opfattet som sådan, fastslår Inger Støjberg

 

Udlændingestyrelsen modtog aldrig ministernotatet med vejledningerne

Det er Udlændingestyrelsen der administrerer asylreglerne. Herunder placering og adskillelse af asylægtepar.

 

Men her havde man ikke modtaget ministernotatet og begyndte derfor at administrere efter pressemeddelelsen, hvor Inger Støjberg giver udtryk for den politiske holdning, at alle asylægtepar, hvor den ene er mindreårig, skal adskilles.

 

Hun forklarede under vidneafhøringen, at hun gik ud fra, at ministernotatet var blevet sendt videre i systemet.

 

”For det første er jeg ikke klar over, at man sender pressemeddelelsen videre. Jeg er jo ikke klar over, at man ikke sender ministernotatet videre. I det øjeblik, jeg har trykket godkendt på notatet, så er det ude af mine hænder,” forklarer hun.

 

Udspørger Lars Kjeldsen ville herefter vide, hvordan hun reagerede over for sine embedsmænd, da det gik op for hende, at instruksen ikke var blevet sendt videre.

 

”Hvis du leder efter, om jeg har været voldsomt vred på nogen, så er svaret nej. Det er ikke min ledelsesstil,” svarede Støjberg.

 

Kan du sætte navn og ansigt på, hvem der vidste, at de havde begået en fejl?

 

”Jeg vil ikke sidde og sige, hvem der skulle have sendt det videre,” lyder svaret fra Inger Støjberg, som undlader at nævne navne.

 

Kort tid efter sluttede afhøringen af Inger Støjberg ved 14:30-tiden, og hvor Inger Støjberg efter alle solemærker at dømme står rimeligt stærkt.

 

Takket være det ministernotat med hendes underskrift, som hun pludselig smed på bordet, og som indeholder instrukser om lovlig adskillelse af asylpar, hvor den ene er mindreårig

 

Kommissionen forsætter sine afhøringer på torsdag, og slutter den 30. september med sidste afhøring.

 

Citaterne i artiklen er baseret på TV 2’s liveblog fra vidneafhøringen. Her kan du finde det fulde uddrag:

https://nyheder.tv2.dk/2020-05-25-stoejberg-vi-skulle-have-taget-forbehold

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…