Ingen måtte vide det: Femten fængselsdømte kriminelle udlændinge er indstillet til dansk statsborgerskab – nu anklages Marcus Knuth for at bryde fortrolighed

Femten fængselsdømte kriminelle udlændinge er på listen over dem, der nu står til at få dansk statsborgerskab af Folketinget.

 

Det mente den konservative indfødsretsordfører Marcus Knuth, at befolkning og Folketing skulle vide.

 

Og det tog han konsekvensen af.

 

”Det er en prioritet for Det Konservative Folkeparti ikke at give statsborgerskab til kriminelle udlændinge,” siger Marcus Knuth til Den Korte Avis.

 

Det holdning har bragt Marcus Knuth i modvind hos blandt andet Enhedslisten og dagbladet Politiken, og han anklages for at have brudt Folketingets fortrolighedsprincip.

 

Under andenbehandlingen i Folketinget i tirsdags om listen med de cirka 1.800 indvandrere og efterkommere, der nu står til at få dansk statsborgerskab, foreslog Marcus Knuth, at de femten kriminelle anbringes på en liste for sig.

 

Formålet var, at det skulle give Folketingets medlemmer mulighed for at stemme nej til at give kriminelle dansk statsborgerskab.

 

Men dermed ville de femten også være synlige, og det har medført et ramaskrig på venstrefløjen.

 

Nu trækker Marcus Knuth sig forslag tilbage

Hos Enhedslisten vil man nu bringe sagen op i Folketingets præsidium, da man mener, at Marcus Knuth vil videregive fortroligstemplede personoplysninger.

 

Således finder Peder Hvelplund fra Enhedslisten ifølge Politiken sagen ”fuldstændig grotesk”.

 

”Hvis man ser sammenhængen med, hvad han har sagt i Folketingssalen og ændringsforslaget, så er der femten borgere, der i fuld offentlighed får udstillet, at der ligger noget på dem i forhold til deres straffeattester,” siger Peder Hvelplund til Politiken og fortsætter:

 

”Der er blevet givet et fortroligt-stemplet svar om de borgere, og det er så de oplysninger, der nu bliver videregivet. Det er uanstændigt og forbløffende, at et lov og orden-parti har en så lemfældig omgang med borgernes fortrolige oplysninger.”

 

Marcus Knuth: ”Det var ikke meningen at hænge nogen ud”

Da Marcus Knuth i tirsdags fremsatte sit forslag i Folketinget, gik det ud på, at indfødsretslisten skulle opdeles i to.

 

En liste med alle dem, der ikke har begået kriminalitet og så en liste for sig over de femten fængselsdømte kriminelle, der nu er indstillet til at få dansk statsborgerskab.

 

Alle de cirka 1.800, der nu er indstillet til dansk statsborgerskab, er forsynet med navn og nummer på listen.

 

Forslaget fra Marcus Knuth gik så ud på, at dem på den kriminelle liste udelukkende skulle stå med nummer.

 

”Men jeg var ikke opmærksom på, at de alligevel kunne identificeres ved at gå tilbage til hovedlisten og se, hvilke numre der mangler,” siger Marcus Knuth til Den Korte Avis og fortsætter:

 

”Og det har aldrig være meningen, at man skulle kunne identificere enkeltpersoner, det har vi ingen interesse i, og derfor har jeg trukket forslaget tilbage.”

 

Marcus Knuth understreger, at:

 

”Det eneste, vi ønskede i Det Konservative Folkeparti, var muligheden for at stemme nej til at give fængselsdømte kriminelle muligheden for at få dansk statsborgerskab, og ikke at hænge nogen ud,” og tilføjer:

 

”Det er en prioritet for os, at kriminelle ikke skal have dansk statsborgerskab.”

 

Har stillet forslag om, at kriminelle udelukkes fra dansk statsborgerskab

Når Folketinget i næste uge har afstemning over tildelingen af dansk statsborgerskab til de cirka 1.800 på listen inklusive de femten fængselsdømte kriminelle, vil de konservative alligevel stemme ja.

 

”Det skyldes hensynet til alle de lovlydige borgere inklusive både englændere og tyskere, der er på listen,” forklarer Marcus Knuth.

 

Han oplyser i øvrigt, at Det Konservative Folkeparti har fremsat et beslutningsforslag om at gøre det umuligt for kriminelle at få dansk statsborgerskab.

 

”Det skal behandles i Folketinget i næste uge, men vil formentlig kun få tilslutning fra Dansk Folkeparti og Nye Borgerlige,” erkender Marcus Knuth over for Den Korte Avis.

 

Sådan kan kriminelle få dansk statsborgerskab

Der er intet til hinder for, at kriminelle kan få Dansk Statsborgerskab, men der er dog opstillet en række kriterier for, hvor kriminel man må være.

 

Men opfylder man følgende kriterier for kriminalitet, er det rødbedefarvede pas inden for rækkevidde

 

Det er således en betingelse for at få dansk statsborgerskab, at man ikke er:

 

1) idømt en ubetinget frihedsstraf på 1 år eller mere

 

2) idømt en ubetinget frihedsstraf på 3 måneder eller mere for personfarlig kriminalitet

 

3) idømt for overtrædelse af straffelovens kapitel 12 og 13 (om bl.a. terrorisme)

 

4) idømt udvisning af Danmark for bestandig

 

5) dømt for overtrædelse af straffelovens § 136, stk. 2 eller 3

 

6)  dømt for bandekriminalitet (straffelovens § 81 a)

 

7) dømt for vold mod børn under 18 år eller for seksualforbrydelser (der gælder dog særlige regler for gerningsmænd, der var under 18 år på gerningstidspunktet)

 

Dertil kommer, at hvis man er sigtet for en lovovertrædelse, kan man ikke få statsborgerskab, så længe sigtelsen opretholdes.

 

Kilde: Udlændinge- og integrationsministeriet – læs mere her om karenstid for bødestraf med videre:

https://uim.dk/arbejdsomrader/statsborgerskab/udenlandske-statsborgere/betingelser/kriminalitet

 

Læs også:

https://politiken.dk/indland/politik/art7830316/Nu-tr%C3%A6kker-han-sit-forslag-tilbage

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…