Indvandrere synes klart overrepræsenterede blandt corona-smittede i Danmark – nu leder man ihærdigt efter politisk korrekte forklaringer

muslimer i Tyskland under corona-krisen

En række oplysninger peger på, at personer med ikke-vestlig indvandrerbaggrund i højere grad end andre er smittet med corona-virus.

 

Det seneste eksempel fra Danmark drejer sig om patienter på Aarhus Universitetshospital.

 

»Vi har etableret en klinisk database for et par uger siden, og der har vi næsten alle de indlagtes data tastet ind,« siger Steffen Leth, der er 1. reservelæge og ph.d. på Aarhus Universitetshospital til B.T.

 

»Ud fra det billede kunne det godt se ud, som om der er en relativ overrepræsentation af folk med anden etnisk baggrund. Det drejer sig om en 18-20 procent af indlæggelserne,« siger han,

 

Ifølge Danmarks Statistik udgør andelen af ikke-vestlige indvandrere 12 procent i Aarhus Kommune. Så der er tale om en ret betragtelig overrepræsentation af indvandrere blandt de corona-smittede.

 

Ser man på fordelingen af smitten i Danmark, er den særlig høj i indvandrertætte kommuner som dem, man finder på Københavns Vestegn. Det fremgår af oplysningerne fra Statens Serum Institut.

 

Dette er en vigtig og urovækkende kendsgerning. Alligevel forties den i stort omfang af medier og politikere.

 

Men der synes også blandt lægerne at være en usikkerhed og frygtsomhed over for at tale rent ud om situationen. Måske en angst for at virke politisk ukorrekte.

 

I hvert fald kommer der udtalelser fra forskellige læger, som er uklare i forhold til, hvor store problemerne er, og hvad de nærmere skyldes. Og den ene læge giver en forklaring på overrepræsentationen af indvandrere blandt de corona-smittede, som den anden læge afviser.

 

Måske kan en undersøgelse af forholdet mellem etnicitet og corona-smitte, som Statens Serum Institut skulle have klar i næste uge, bidrage til et mere sikkert billede.

 

Den nuværende forvirring er uholdbar, og sagen bliver ikke bedre af, at politisk korrekte journalister forsøger at nedtone den særlige sammenhæng mellem indvandrere og corona-smitte.

 

Klart mønster i udlandet

Allerede inden den danske debat om de særlig mange indvandrere blandt corona-smittede tog fart, kom der meldinger fra udlandet, der påpegede en klar tendens i den retning.

 

Den Korte Avis har blandt andet omtalt de voldsomme smitteproblemer i Frankrig mest indvandrertætte departement, Seine-Saint-Denis ved Paris med 1,6 mio. indbyggere. I dette departement oplever man en “ekstrem overdødelighed” på grund af corona-smitte (Le Figaro).

 

Vi har også omtalt sammenhængen mellem indvandrer-miljøer og corona-smitte i Sverige.

 

Nu tyder meget på, at vi ser et lignende mønster i Danmark, omend i en mindre dramatisk udgave.

 

Advarsel fra Hvidovre

Den hjemlige debat fik et skub, da overlæge Thomas Benfield fra Infektionsmedicinsk Afdeling på Hvidovre Hospital den 22. april sagde til B.T.:

 

”Når jeg ser, hvem der ligger på vores afdeling, så ser det ud, som om der er flere med anden etnisk baggrund end ellers. Billedet er det samme på intensivafdelingen.”

 

”Uden at jeg har lagt tallene sammen, så kan jeg også se på navnelisterne, at der er flere ikke-danske navne i forhold til, hvordan befolkningssammensætningen ellers er.”

 

Men den opsigtsvækkende melding fra Hvidovre Hospital udløste ikke mange reaktioner hos politikere og medier. Det skulle der åbenbart ikke tales om.

 

De mange smittede på Københavns Vestegn

Hvidovre Hospital ligger på Københavns Vestegn, hvor der bor mange indvandrere, for en stor del fra ikke-vestlige, muslimske lande.

 

Hele fire af områdets kommuner – Hvidovre, Vallensbæk, Ishøj og Albertslund – ligger på top-5 over de kommuner i landet, der er relativt hårdest plaget af corona-smitte. Og de ligger klart over gennemsnittet, når det gælder indvandrernes andel af befolkningen.

 

Det var vestenvind …

Siden har man fået oplysningerne fra Aarhus Universitetshospital, hvor en undersøgelse er i gang. Her bidrager man til at nedtone problemstillingen ved at tale om “en lille overrepræsentation for patienter med indvandrerbaggrund” (Berlingske). Kendsgerningen er, at tallene faktisk tyder på en betydelig overrepræsentation.

 

Men det er man åbenbart ikke meget for at sige lige ud. Professor Steffen Leth siger, at disse foreløbige resultater blandt andet kan skyldes, at  “der tilfældigvis har været mange med etnisk baggrund blandt de første undersøgte” (Berlingske).

 

Ja, sådan kan der jo tænkes så meget. Måske har det også influeret på undersøgelsen, at der var vestenvind i den pågældende periode …

 

Den ene læges forklaring

Nogle læger synes også at have problemer med at finde deres ben, når de skal forklare, hvorfor ikke-vestlige indvandrere tilsyneladende er overrepræsenterede blandt corona-smittede.

 

Torben Mogensen, tidligere lægelig direktør på Hvidovre Hospital og nu speciallæge, giver således denne forklaring: “De bor flere per lejlighed, og de bor i mindre lejligheder – simpelthen.” (Berlingske)

 

Problemet skyledes altså slet og ret disse indvandreres boligforhold, må man forstå.

 

Den anden læges forklaring

Overlæge Thomas Benfield, også fra Hvidovre Hospital, er dog uenig:

 

“Jeg tror ikke nødvendigvis, at det handler om, hvor mange de bor sammen. Til gengæld kan det skyldes, at der er flere med kroniske sygdomme i den gruppe af befolkningen.”

 

De to lægers forklaringer har dog én vigtig ting til fælles: De undgår omhyggeligt den mulighed, at den særlig udbredte corona-smitte i indvandrergrupper kunne hænge sammen med de pågældende indvandreres kultur. Det ville være politisk ukorrekt, må man forstå. Thomas Benfield siger:

 

“Hvis vi fejlagtigt mener, at det skyldes sociale forhold eller kultur, ender vi med at stigmatisere en gruppe, der har de samme problemer som alle andre, men blot i højere grad.”

 

Her forlader lægen helt den videnskabelige diskussion og ender i politiske betragtninger.

 

Den tredje læges forklaring

Pudsigt nok bruger en tredje læge, professor Morten Sodemann, netop indvandrernes kultur til at give en politisk korrekt forklaring på indvandrernes adfærd og overrepræsentation blandt de smittede:

 

“Desuden peger professoren på, at kulturelle forhold kan være en del af forklaringen på, at indvandrere er mere udsatte for smitte.

 

‘Man rykker måske sammen, hvis man er udsat for en fare. Man spiser måske en bestemt slags mad, og når man ser politiet og Sundhedsministeriet stå sammen på et pressemøde, kan det opfattes som en trussel, fordi man får tanker om det, man er flygtet fra. Der kan generelt være en frygt for myndighederne’.” (Berlingske)

 

Politisk korrekthed

Lægernes forklaringer stritter således i alle retninger. Men de har tre ting til fælles:

 

For det første er de ikke meget for at slå fast, at ikke-vestlige indvandrere er klart overrepræsenterede i statistikken over corona-smittede.

 

For det andet forsøger de at undgå enhver forklaring på fænomenet, der kobler til problemer ved indvandrernes kultur og dermed kunne opfattes som politisk ukorrekt.

 

For det tredje leverer de svingende udlægninger, der synes at handle lige så meget om politiske holdninger som om lægelig faglighed.

 

Og så kunne man tilføje et fjerde punkt: Disse læger diskuterer, som om de ikke anede noget om, hvad der foregår i andre lande, hvor sammenhængen mellem indvandrermiljøer og corona-smitte er stærkt. For eksempel Frankrig.

 

Måske kan Statens Serum Institut give os mere fast grund under fødderne.

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…