Indlæg fra læserne 21. juli: Krænkelseskulturen # EU og Facebook # Kursk 1943 # Politisk korrekthed # Vi strør om os med statsborgerskaber

Krænkelseskulturen

Af Morten Dreyer

Den sidste tids idioti med krænkelses fordomme har nu taget overhånd. Skal vi ikke bare stoppe det i fællesskab?

 

Ser man nøgternt på de mange sager, som nu viser sig, så er det sensible mennesker, som direkte
ønsker at blive personlig krænket. Som opsøger sager, som med den rette fantasi i baghovedet, kan misforståes. Og hvor de får medhold fra grupper, under holdningen: du får ret, og jeg får fred.

 

Er du imod en Eskimo Is, så køb den bare ikke. Problem løst. Kommer du forbi en statue du finder
stødende, så kig nedad på dine små sko imens du går forbi. Og lad være med at købe Halfdan
Rasmussens vidunderlige børnerim, lad Pippi Langstrømpe beholde sin Negerkonge far i fred i
Sydhavet, og lev med at man i 30erne sammen med Bogard og Bacall i filmene kæderøg cigaretter.
Personlig finder jeg, at Karl Stegger som negerhøvdingen i filmen “Styrmand Karlsens Flammer”, er
et gensyn værd. I Guder hvor er det Politisk Ukorrekt, men meget morsomt på sin måde.

 

Livet har aldrig været fair. Samfundet i dag er bygget op på fortidens handlinger på godt og ondt.
Lev med det.


 

EU og fb diktatur

Af Jens Wollenberg

Årsagen til dette læserbrev startede for mit vedkommende for mere end 12 år siden , da jeg
personligt for første gang stiftede kendskab med facebook, fælleskabsregler og hele dette koncept
med oplæg, historier, billeder likes osv.
Først mange år senere begyndte jeg seriøst at bruge fbs muligheder, muligheder der bla førte mig
til at danne og drive adskillige grupper

Fb er jo selvfølgelig et sted for de frivilliges, forstået derhen , at ingen er tvunget til at
have en profil på netop dette medie vel , så netop her kan min egen selvindsigt sagtens se sig selv
i spejlet og nikke anerkendende, for min profil blev heller aldrig tvunget ind på fb for over 12
år siden , og jeg er på fb ganske frivilligt

Når det så er sagt, så befinder fb sig , den del jeg bruger, i Danmark et land med en grundlov ,
hvor retten til at ytre sig , endnu er i højsædet , selvom vort dysfunktionelle system gør alt for
grave ytringsfriheden under mulde
Og derfor kan fb , et socialt medie der her i Danmark ikke betaler skat , og som derfor burde give
div støttepartier sygdomme af epidemiske proportioner , te sig og opføre sig som de vil , mht at
fjerne retten til at ytre sig

Se da jeg for mere end 12 år startede mit virke på fb, var det på ingen måde sådan
Jo der var regler og fbs særlige fællesskabsregler , men de er blevet meget mere udsplittede eller
opdelte i at folk der ønsker at kæmpe for deres nationalstat, absolut ingen frihed har til at ytre
sig og modsat er der ytringsfrihed til folk der støtter Antifa, blm , ngo og migranter.
Alt dette er et led i EU’s plan imod en stor diktatorisk superstat. Kritisk modstand bremses ved at fjerne retten til at ytre sig

 


Slagtehus Kursk 1943

Af Jørgen Casse MA historie.

 

5. juli markerede årsdagen for verdens hidtil største kampvognsslag. Det fandt sted ved en obskur lille russisk by ved navn Kursk.

 

Den røde hær havde skabt en lomme ind i de tyske linier. Det var ikke et gennembrud, men de tyske tropper havde trukket sig tilbage for overmagten. Nu var der altså en en lomme der kunne bruges til at falde de tyske tropper i ryggen, det måtte forhindres, dertil kom at flere af tyskernes ‘venner’ der også kæmpede på østfronten overvejede at trække sig ud af kampen. Efter nederlaget ved Stalingrad var stemningen blandt Tysklands ‘venner’ på nulpunktet.

 

I historien om anden verdenskrig er slaget om Stalingrad blevet betragtet som vendepunktet for den tyske hær og tysklands krig. Det er en sandhed med modifikationer, faktisk tabte Tyskland krigen den 11 december 1941. Når det er muligt at konstaterer dette så nøjagtigt skyldes det, at den tyske og italienske ambassadør i Washington troppede op i det amerikanske udenrigsministerium og afleverede deres respektive krigserklæringer mod USA, en konsekvens af tre magts aftalen mellem Berlin Rom og Tokio, underskrevet den 27.09.1940.

 

Tysklands og Italiens krigserklæring mod USA blev begrundet med denne tre magts aftale, men i aftalen stipuleres det, at denne, skal vi kalde den musketered, kun træder i kraft i tilfælde af at et eller flere af de underskrivende magter bliver angrebet, og det var jo ikke tilfældet den 07.12.41. det var derimod Japan der overfaldt USA, og dermed kunne tre magts aftalen ikke bringes i anvendelse, men nok om det.

 

Tilbage til Kursk. Panserslaget ved Kursk indledes den 05.07.43 og varer frem til 23.08.43. Indsatserne og tabene er af bibelske dimensioner. Aldrig før har verden set et panserslag af dette omfang. Fra tysk side deltog 780.900 soldater, 2.928 kampvogne, 9.966 artilleri kanoner og morterer. På Russisk side var de tilsvarende tal, 1.960.361 soldater, 5.128 kampvogne, 25.013 artilleri kanoner og morterer, alle deltagere i operation Citadel, hvilket var den indledende fase. Ved den russiske modoffensiv var tallene, som følger, 940.900 tyske soldater, 3.253 kampvogne, 9.467 artilleri kanoner og morterer, samt 2.110 flyvemaskiner, overfor dette stod den røde hær med 2.500.000 soldater, 7.360 kampvogne, 43.416 artilleri kanoner og morterer samt 2.792 – 3.549 flyvemaskiner. Lederne af dette materiel slag er fra tysk side Feltmarskal von Manstein, og fra russisk side Marskal Zhukov. Fra tysk side blev Heinz Guderian tilkaldt, Guderian var den moderne kampvogne taktisk fader, men selv han kunne ikke vende krigslykken for Tyskland.

 

Det hele starter med, at russerne havde trængt de tyske tropper tilbage, og derved skabt en lomme ind i fronten. Tyskerne planlægger at lave en knibtangsbevægelse nord- og syd-fra for at rette fronten ud, tage så mange russiske soldater som muligt tilfange, der så skulle bruges i den tyske militær industri. Operationen fik kodenavnet ‘Zitadel’.

 

Hitler var klar over at hele operationen var blever røbet, men sætter den i gang trods dette forhold. De som har afsløret de tyske planer er ingen ringere end de engelske kodebrydere i Bletchley Park. Under hele den tyske forberedelse af dette gigant slag har den engelske efterretningstjeneste kunnet læse med i alle de meddelelser som tyskerne sendte rundt ved hjælp at deres kodemaskine ‘Enigma’. Dele af disse afkodede meddelelser tilflyder russerne, der ud fra dette materiale kunne modvirke den tyske offensiv. Russerne var fuldstændig klar over tyskernes hensigter og styrkeforhold da offensiven starter den 05.07.43.

 

De mange mænd og kvinder der havde deres daglige arbejde ved Bletchley Park udførte et herkules arbejde med at afkode de tyske meddelelser der indløb i tusindvis hver dag. Hver dag blev den kode der skulle bruges til at indstille Enigma Maskinen ændret, at finde den nye kode blev dagens førsteprioritet. Denne kode bestod af 4-5 tal eller bogstaver som fortalte modtageren hvordan hjulene på maskinen skulle indstilles inden det var muligt at modtage de indløbende meddelelser.

 

Allan Turing og hans stab af medarbejdere konstruerede verdens første datamaskine kaldet ‘bombe’ ved hjælp af utallige hjul kunne den finde frem til dagens kode, desværre var det en noget tidskrævende procedure, man havde brug for en hurtigere tilgang til denne vitale oplysning, metoden som man kom frem til var, at tyskerne hver dag udsendte vejrmeldinger via Enigma, de indeholdt de samme ord og vendinger hver dag, f.eks. afsluttedes disse meddelelser med ordene ‘Heil Hitler’, men også dagens kode, disse faste ord og vendinger blev indgangsvinklen til at få fat i denne kode, og det gik meget hurtigere. Nu kunne man læse med over skulderen hos alle de tyske militære lederes meddelelser og ordrer.

 

Desværre var brugen af disse oplysninger begrænset til kun at anvendes der, hvor der ville være tale om vitale interesser. Frygten var, at tyskerne fik færten af, at englænderne havde brudt deres ubrydelige kode. Af samme årsag blev informationerne til russerne om den forestående operation ‘Citadel’ videresendt ad omveje til den russiske efterretningstjeneste, der så videregav oplysningerne til den russiske militære ledelse ved Zhukov.

 

Tyskerne tabte slaget ved Kursk. Her og som i så mange andre tilfælde under anden verdenskrig blev det et slag om resurser. Tyskerne fremstillede state of the art våben, faktisk blev iværksættelsen af operation Zitadel udskudt for, at afvente ankomsten af den nyeste udgave af Panther kampvognen. Man havde ikke ressourcer til en tilstrækkelig produktion af disse kraftige kampvogne, der var mangel på alt. Havde de kunnet fremstille deres Tiger og Panther kampvogne i samme omfang som amerikanerne og russerne kunne fremstille deres Sherman og T-34 kampvogne, havde Tyskerne sandsynligvis vundet ved Kursk. Slaget var i korthed kvalitet mod kvantitet, tyskerne havde det første, russerne det sidste, kvantitet vandt, og det gjaldt også på vestfronten, hvor amerikanerne havde kvantiteten.

Men uanset dette forhold, det var Bletchley Parks kvalitet der afgjorde slaget i sidste ende, efterretninger er alfa og omega i enhver henseende, Bletchley Park kunne levere kvalitet. De allierede på alle fronter var tak skyldige til de mænd og kvinder der dag ind og dag ud sad bøjet over arbejdet med at afkode fjendens intentioner, og dermed gøre en hurtigere ende på krigen.

 

Sluttelig et par tal der siger noget om krigens rædsler og vanvid, her i forbindelse med ‘Citadel’ og Kursk. Tabstallene er voldsomme, ‘Citadel’ 54.182 tyske soldater (Roskilde har 51.121 indbyggere), 323 kampvogne af alle arter, 500 kanoner og 159 flyvemaskiner, på russisk side er de tilsvarende tal, 177.847 soldater (Odense har 179.601 indbyggere), 1.614 – 1.956 kampvogne af alle slags, 3.929 kanoner og 459 – 1.961 flyvemaskiner. Ved selve slaget ved Kursk er tallene, 203.000 tyske soldater (dræbte, forsvundne og sårede) (Aarhus har 277.086 indbyggere), 760 kampvogne af alle arter og 681 flyvemaskiner, på russisk side er tallene, 863.303 soldater (dræbte, forsvundne og sårede) (Aarhus, Odense, Aalborg, Esbjerg, Randers , Kolding, Horsens og Vejles samlede indbyggertal 884.435), 6.064 kampvogne af alle slags, 5,244 kanoner og 1.626 flyvemaskiner.

 

Ufattelige tal, og så fortsatte krigen trods disse tab i ca. 1 1/2 år længere, frem til 07.05.45, hvor Generaloberst Alfred Jodl i Reims underskriver Tysklands betingelsesløse overgivelse, den blev dagen efter genunderskrevet af Feltmarskal Wilhelm Keitel, chef for Oberkommando der Wehrmacht (OKW) i Berlin. Europas mest blodige krig havde fået sin afslutning.

 

Men det var kun en del afslutning på anden verdenskrig, der var stadig krig i Stillehavet, den fandt først sin afslutning tre måneder senere i august.


 

Politisk korrekthed

Af Svend E. Just

 

Begrebet politisk korrekthed menes opfundet/startet af nogle universitetsstuderende i USA i 1980erne og omfatter et kompleks af meninger, som af tilhængerne anses for de eneste anstændige humane holdninger i dagens verden. Konkret kan man under demonstrationer fx se skilte med påskriften: ”Refugees welcome”. Åbne grænser og et verdenssamfund er målet. Hvordan samarbejde og produktion skal foregå står ikke klart. Hvad er dit og mit og vores? Hvem har ansvar for hvad? Anser korrektheden sig i virkeligheden for en slags gud, der uden videre kan råde og regere i nuet? 

 

Bygger på usystematisk grundlag

Korrektheden bygger da heller Ikke på et systematisk grundlag, hvilket fører til lange rækker af forskellige retninger, som vi kender det inden for religion.  Da man samtidig sætter sig på vigtige funktioner, som fx dele af FN, konventioner og internationale domstole, få man en verden, der styrer efter bølgerne og ikke efter stjernerne eller som må besidde guddomskraft.  Disse multikulturalistiske holdninger afspejler gode menneskers vilje til ligestilling og beskyttelse af mindretal som fx handicappede, homoseksuelle og negre samt befolkningsgrupper i visse dele af verden. Religion (overtro) synes også her endnu en gang at have tilegnet sig opmærksomhed. Kan undre, da den politiske korrekthed ofte har sine rødder på venstrefløjen, hvor religion ikke har indpas.  Isme mod isme, mens tiden kører baglæns og feministerne er tavse omkring ligestilling. Øredøvende tavse. En ny og bedre moral. De gode mennesker består aldrig af asketer (samaritanere). Det er andres penge, der disponeres på forskellig vis.  Gerne i sammenhæng med optimering af egen karriere og indtjening. 

 

Minoriteter anses for svage og skal hjælpes

Særlig minoriteter har den politiske korrektheds opmærksomhed. Og vel at mærke minoriteter, som man ikke selv tilhører. Fagpolitiske tiltag ses dog også her. Fænomenet politisk korrekthed starter med at ændre sproget. Fx kaldes en amerikansk neger nu for en afroamerikaner. Tekster i børnesange ændres/repareres.  Og det går ikke an midt i en budgetperiode at synge ”Det er forår. Alting klippes ned”?  Går det an i en fortælling at kalde nogen for Klods-Hans? Eller hvad med storken, der talte egyptisk.   Negerrangle udskiftes med en kokosnøddeskal. Ghettoer hedder i dag socialt belastede lavindkomstområder.  Og man slår ikke to fluer med et smæk. Det er jo vold. Negerkys kaldes nu flødeboller, men smager som de altid har gjort. Og vore holdninger til befolkningen i Afrika har ikke ændret sig. De mangler stadigvæk ledere og lande, som vil købe deres varer og/ eller investere i denne verdensdel.    Problemer er blevet til udfordringer, men vi bøvler fortsat rundt med tingene under knaphedens lov. Fremmedarbejdere blev til gæstearbejdere, men indeholder fortsat de samme tilpasningsproblemer, herunder at tilværelsen som gæst bliver permanent og udvidet til at omfatte hele familier, der vælger denne form for forsørgelse.  Ligner misbrug af godhed.   Åndssvage er blevet til evnesvage, hvilket ikke har ændret  ved den ofte hårde skæbne, tilværelsen har tildelt disse mennesker. Man er ikke sortlistet, men afvist. Problemerne med ændringer af betegnelser og ord er, at det ikke samtidig får virkeligheden til at ændre sig. Og som alt andet magtlignende adfærd har det det med at brede sig til flere og flere tiltag. Magt korrumperer. 

 

Seneste påhit er, at forbrydere slet ikke skal i fængsel, men sendes på højskole, hvor de udvikles til gode samfundsborgere. Til glæde for alle. For straf løser ingen problemer, hvilket er sagt før af gode mennesker. Denne tankegang passer ikke ind i begejstringen for religion, hvor der er kontant afregning, hvis man ikke følger vejen.

 

Virkeligheden tilpasses

Undervejs er det  et problem, hvem der fastsætter, hvad der er humanisme og moral. Kredit for én er oftest debet for en anden. Hvem skal hjælpes og hvem misbruger godhedens humanisme? Fænomenet leder tanken hen på en ny måde at udøve grådighed og magtsyge på, hvilket ikke kan overraske i en verden med knaphed på goder. Politisk korrekthed har det med at fokusere på tomme ord fremfor meninger, argumentation og reel problemløsning. Hellere kalde problemer – undskyld udfordringer – noget pænt end løse dem. Har svært ved at se tingene i sammenhænge. Journalistisk arbejde bliver som et maleri med sorte områder. Virkeligheden sorteres og tilpasses. Hændelser, som falder i korrekthedens smag, gentages og gentages. Argumenter afløses af fordømmelse og mistænkeliggørelse. Det er forholdsvist let, når man ikke har ansvar og ikke behøver at se tingene i sammenhæng og på sigt. Negativ sprogbrug tages også i brug mod gøremål eller folk, som korrektheden ikke bryder sig om. Fx bliver udvisning af illegale indvandrere til deportation  af mennesker. Højrefløjen er ikke bare højrefløj, men den yderste højrefløj.  Over tid bliver den slags et autoritært og doktrinært system, der gennem sproget vil ændre og kontrollere holdninger. Der etableres altså midt i godheden en hensynsløs og usammenhængende magtstruktur, der ikke fungerer sammen med demokrati.  Fx er politisk korrekthed  jo ikke på valg. Argumentation imødegås med meningstyranni. Og fænomenet ”de rigtige meninger” skaber på denne måde splid omkring sig. Man fornemmer mindretalstyranni. Fremmer ikke fred og fordragelighed.

 

Ødelæggelse af statuer er et sørgeligt kapitel, der taler  for sig selv. Det samme gælder misbrug af reel racisme i den politiske magtkamp.

 

Hensynsløshed mod anderledes tænkende 

Korrektheden har  udviklet sig fra at vise hensyn til hensynsløshed mod dem, den ikke er enig med. Meningsterror er en passende betegnelse. Stilen er ihf.  ikke humanisme, men magtsyge. Korrekthedens mest brugte ord er racisme. Derefter følger vist ordet fascist. Ja, ordet nazist dukker også op. Man ser også, at der tales om ringe menneskesyn.  For ikke at forglemme tale om en indre svinehund. Nyhedsmedier, som ikke passer ind i ideologien, fx Den korte Avis (netavis), bliver ignoreret. Avisen citeres aldrig og dens to pionerer deltager aldrig i debatter eller optræder som eksperter.  Og de mistede mediestøtte, grundet at de ingen ansatte har, da dette er meget dyrt. Artikler købes  billigere udefra. 

 

Den politiske korrekthed har det ellers lettere, da det samfund, som den bekæmper og vil ændre, har skabt fundamentet for korrekthedens virke. Det er godt nok sket via uregerlige hvide mænd og kolonister. Der er adgang  til andres midler gennem simple flertal, hvilket er et problematisk fænomen i et demokrati. Under problemet hører også gældsstiftelse.  Godheden fungerer bedst på andres regning og uden politisk ansvar. Den egenrådige hvide mand har skabt resultater, som korrektheden gør brug af i forsøget på en anden magtstruktur. Ja, for  det er jo dybest set magt, det hele drejer sig om.  Uanset om man taler om fællesskab og solidaritet eller religion.  Verdenssamfundet i godhedens tjeneste ligger vist ikke lige for.  

 

Pligter forsvinder og afløses af rettigheder

Korrektheden vil forblive i ungdommens kåde og uforpligtende tilstand. Pligter forsvinder til fordel for rettigheder. Vi er dog alle skattepligtige for at grundlaget for bl.a. korrekthedens virke kan være til stede. Som sagt et virke uden at være valgt og uden ansvar. Agerer i en virkelighed, der ikke eksisterer og ikke vil kunne eksistere. 

 

Der er set opstilling af ti bud: Du må ikke… Synes at være et styringsredskab, som vi har hørt om før. Her siges fx du må ikke behandle forskellige grupper uens, anvende ordforbindelser, der nedværdiger det andet køn, anvende ord, der indeholder ordet sort. Behandle folk stereotypt.

 

Censur

Censur er for længst afskaffet, men nu afløst af selvcensur. I dette har den politiske korrekthed en stor aktie. Betyder at mange analyser og nyhedsformidlinger i dagens verden minder om et maleri med ubemalede områder. Cirklen er ikke mere 360 grader. Eller man kan sige en nyhedsformidling med sorterede og tilpassede informationer. Klicheen: Der er ytringsfrihed, men ikke ytringspligt, har vundet indpas i denne sammenhæng. Det samme gælder udtrykket: Udansk.

 

Simone de Beauvoir om kønnene.

Kvindens stilling i samfundet er også blevet indblandet i den politiske korrekthed. Tag fx franskkvinden Simone de Beauvoir. Hun plæderede for, at der – bortset fra et par dimser eller fem – ingen forskel er på hunner og hanner blandt menneskeracen ved fødslen. Det er kultur og opdragelse, der gør et menneske til enten en kvinde eller en mand.  Måske man lige skulle tage en snak med naturens biologiske mening med det hele. Har skabelseskraften  kludder i byggestenene?   Næppe. Leger vi selv guder? Tingene hænger sammen og udvikler sig i samklang med sammenhængskraften i universet, skulle man mene. Darwin tog næppe fejl i sine udviklingsantagelser. Så tingenes grundlæggende tilstand er ikke tilfældig.  Heller ikke omkring hunner og hanner. Måske det negative mandebillede styrker den kvindelige selvfølelse og skaber individuel og kollektiv skam blandt drenge og mænd. En tilstand, der skal skabe grobund for privilegier og beskyttelsesforanstaltninger til hunkønnet. Kønnet rager til sig på letteste vis. Jamen, sådan er det bare. Lighed er mere et spørgsmål om positiv særbehandling. 

 

Kvindelighed er ifølge Beauvoir altså en social konstruktion. Man kan så spørge om vi alle skal være som mænd eller som kvinder. Eller kønsløse (intetkøn). Hvad er bedst.  Kan et hankønsvæsen abstrahere fra at stå over for et smukt hunkønsvæsen?  Naturens skaberkraft burde – som nævnt ovenfor – nok her konsulteres for at få opklaret, hvad dens mening er med hunner og hanner. Kigger man i denne sammenhæng i religiøse skrifter med supplerende vejledninger har gud og skriftkloge fastlagt et forskelligt livsforløb for de to køn. Guds ord kan jo ikke diskuteres!  Og det uanset fornemmelse af en generel mangelfuld sandhedsværdi i alle  guddommelige oplysninger bragt til torvs af mennesker. 

 

Humanisme en ustyrlig størrelse 

Og hvad er så humanisme? Ja, det humanistiske livssyn sætter som norm  respekten for det enkelte menneske ret til en udvikling i frihed. Humanisten står fast på sin uafhængighed af ydre autoriteter, men tager det givne samfunds velfærd for givet – uanset baggrunden for dette. Uden modstand fra sund fornuft  vil det betyde, at godheden og fællesskabet æde det bestående op. Så er der kun ord tilbage til at stille sulten med. 

 

Korrektheden gør sig selv større end den er ved at nedgøre andre. Udvikler sig til et meningsdiktatur (meningsterror). Meningspoliti lurer i baggrunden. Og ytringsfriheden kommer under pres, hvorefter der ikke er langt til diktatoriske forhold. Det var vel dybest set ikke meningen for alle de politisk korrekte? Men revolutionen æder sine egne og nye magthavere skyder op. Knaphed på goder sørger for at magtsyge lever videre – med eller uden nye blødgørende ord, rundbordssnak og det gode menneskesyn.

 

At diskriminere er faktisk blot at træffe et valg. Nogle mænd foretrækker blondiner, mens andre foretrækker brunetter. Andre sætter mere  pris på venner, job, sport, kunst osv.  Blondiner foretrækker velstående mandspersoner, hvilket nok er den hvide mands skyld.  

 

Den politiske korrekthed kan måske glæde sig over, at flere af dens etiske påhit bruges som konkurrenceparametre i erhvervslivet. Det sælger – kortvarigt.

 

Offerrollen

Offerrollen er en god størrelse for den politiske korrekthed. En vedvarende offerrolle er oftest tegn på, at man ikke kan tage sig sammen, eller at nogen kan tjene på skaffe næring til offerrollen. Det kan ske gennem positiv særbehandling (indvandrere) og kvoteordninger (feminister). Altså kunstgreb, som bestemt ikke er forankret i virkelighedens verden med knaphed på goder, men dog ofte en indbringende måde at rage til sig på.  Det er tankevækkende, at et tænkende dyr, som mennesket jo er, ikke er bedre til at få tingene hinanden imellem til at fungere. Noget af forklaringen på denne tilstand skal søges i den biologiske side i sammenhæng med knappe goder og artens videreførelse.

 

Rousseaus fællesvilje 

Menneskets samspil har gennem tiden givet plads til mange tanker. Jean-Jacques Rousseau nævnes som én. Han havde ikke tillid til, at vi kan skabe en bedre verden ad fornuftens vej, da det naturlige menneske blot er et ensomt levende dyr, som der ikke kan stilles moralske krav til.  Men det var alligevel nødvendigt at arbejde sammen med andre og forsvare sig. Fornuften arbejder begge veje: Moral, nye goder,  veje, grådighed og magtsyge – privatpersoners mangfoldighed og modsætninger.  Dette kan modvirkes i noget, han kalder fællesviljen, som består i sammen at forvalte et politisk fællesskab, hvor man er beskyttet mod private interesser, sammenslutninger og det økonomiske marked. Problemet er bare, at fællesviljen fyldes med mennesker, der ved bedre og cementerer deres egen ve og vel og holdninger, der bliver til ideologier. Ideen er vel afprøvet i bl.a. Østeuropa, der endte med sammenbrud. Magtstrukturer lurer hele tiden. Allerede nævnt flere gange, som noget vigtigt, den politiske korrekthed fuldstændig ser bort fra eller ikke kan håndtere. 

 

Afslutning

Den politiske korrekthed tog fart  på universiteterne i USA i 1980’erne. Nu var mange basale ting tilgængelig for stort set alle, så man måtte finde på nyt  for at skabe opmærksomhed og karrieremuligheder. Korrektheden beskæftiger sig med sproget og informationer. I særlig grad den del, der beskriver bestemte grupper i samfundet. Grupper som man vil hjælpe ved at kalde deres situation ved et andet navn. Men virkeligheden har det med ikke at ændre sig. Og så er der penge og karriere i at hjælpe andre på andres regning. Jo flere folk med ”træben”, jo mere brug er der for godhed.

 

Modsiger man  korrekthedens meninger, ignoreres man eller fryses ude. Hvis dette ikke er nok udnævnes man til racist eller fascist, som trues med  retssager. Ja, i dagens verden søger ideologien faktisk at begrænse ytringsfriheden . Især for ”de andre”. Politisk korrekthed fører til meningstyranni/mindretalstyranni, hvilket skaber ufred og splid. Altså det modsatte af det, som man begyndende ville.    I sin godhed overser den politiske korrekthed nemlig Benjamin Franklins kloge ord:  Make yourself sheep and the wolves will eat you”.

 

Men i det lange løb vil den naturbestemte kraft vinde over den politisk korrekthed. Også selv om fx Rousseau ikke brød sig om for meget gjort via fornuften. Sund fornuft i tiden med respekt for naturkræfterne vil nemlig altid vinde.  Ellers falder det hele fra hinanden.  


                                                                                                      

Vi strør om os med statsborgerskaber

Af Kurt Helge Nielsen

DKA skriver fakta. Nogle, selvfølgelig avisjournalister har anden mening. De skal jo have solgt aviser, nok flest til en stor, mindre klog del af den danske befolkning, hvoraf en del er regeringen. Man tror dog ikke mange er klar over konsekvenserne.

 

Man er ikke racist, fordi man har opdaget, at muslimer og vantro ikke Kan leve sammen. Følger med hver dag. Læser bøger om emnet. Der er skrevet mange, også af tidligere muslimer. Vi kan ikke redde hele verden , måske os selv, men det kræver en drastisk ændring på mange områder.

 

Jeg stemte ja i 1972, men ikke til EU. Vores uerfarne og naive regering kan FN OG EU nemt styre. Husk borgere, hvem der har valgt regeringen, Morten Ø, Skipper m.fl. måtte gerne bo på en anden planet. At en hollænder Rud Koopman, har forsket i 20 år imange forskellige lande. Resultat: to stammer kan ikke leve i samme land.

 

Vi strør om os med statsborgerskaber, også til kriminelle dømte. Dommerne må vågne op. Integration, som til sidst betyder, at vi også kan kaldes ” de sidste indianere” Vi smider dem ud, eller nægter adgang, for dem vi har brug for, og beholder dem, der skal smides ud. Vi har også Levakovich klanen,som griner os op i ansigtet.

Men tv laver en reklameudsendelse om dem i stedet. Folk der kommer hertil, moskeer mv. finanseres primært af oliestaterne. strategien er, tag bid for bid, og vi er tilskuere og giver bid for bid. Flyvevåbnet har fire Hercules fly, som kan rumme en hel del med retning mod syd.

 

Landsforrædderer hos IS, kan blive hvor de er. Der kan skrives og skrives, men danskere: Vågn op, det er måske for sent, tænk på jeres efterfølgere.

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…