Indlæg fra læserne mandag 16. november: Der bør nedsættes en lovbrudskomission # Dobbelt statsborgerskab # Mink # Hvor er tillid og forståelse # Travlt ved håndvasken

Der bør nedsættes en lovbrudskomission

Af Peter Krogh

 

Det er utroligt at både statsministeren og fødevareministeren omtaler skandalen omkring
minkaflivningen som blot en fejl, nej det er en regeringsskandale.

 

Instrukskommisionen mod Inger Støjberg er jo det rene vand ved siden minkskandalen.
Barnebrudssagen berørte jo kun ganske få og havde vel egentlig ikke nogen økonomiske konsekvenser
for de berørte., hvorimod minkskandalen har katastrofale konsekvenser for minkavlerne, berørte
brancher og landets indtægter i form af eksport.

 

Hvis statsministeren og fødevareministeren ikke tager hinanden i hånden og går så bør der nedsættes
en minkundersøgelseskommission for at undersøge hvad er op og ned i denne skandale.


 

Dobbelt statsborgerskab

Af Hans Gadgaard

Hvis man er indvandrer og bor i Danmark og man opfatter sig som så dansk, at man søger dansk statsborgerskab, bør man samtidig frasige sig sit udenlandske statsborgerskab. Det virker for mig som helt naturlig. Og ja – jeg accepterer det samme for danskere i udlandet.
Hvis man ønsker statsborgerskab i det land man er flyttet til bør man frasige sig sit danske statsborgerskab. Hvis man senere flytter til Danmark og er født i Danmark, skal man igen kunne få sit danske statsborgerskab uden særlige problemer.

Mink

Af Stig Olsen

 

Hvorledes kan regeringen og Mette Frederiksen bede militæret om at udføre, opretholde og gennemføre en lovgivning, som ikke eksisterer. Hvad er straffen for en militærperson, som arbejder mod landets love og rigets Grundlov?


Hvor er tillid og forståelse i vores samfund blevet af?

Af Ole Sørensen

 

Ses tydeligt nu i Corona tider, hvor vi skal stå sammen som folk i hele Danmark. “Mange” har stadig tillid, til den siddende regering, der siger fejl i deres katastrofale tiltag, når man bare siger ordet mink.

 

Ude i den virkelige verden og i lille Danmark, er nogen godt trætte af det, der koster dem livet som mink farmere og måske på en ubegrundet ordre, fra Statsminister Mette Frederiksen og de andre ministre, der helt ude mærket vidste, hvad der var gang i, allerede for mange måneder siden.

 

Hvorfor tog man ikke om nældens rod dengang, hvor Corona smitten blandt minkene kunne været stoppet i tide.

 

Nu står man midt i roderiet. Ingen politisk bremseklods kan standse det, der bliver dette lands største katastrofe, der kunne være undgået, med lidt mere omtanke og ikke, som nu i stor Regeringspanik.

 

Mennesker i Danmark med Coronas bliver raske, for langt de flestes vedkommende, og det samme gælder jo minkene, der kunne ses raske, efter ganske få dage med smitten.

 

Stik nu en eller to politiske regerings fingre i jorden, og rådfør jer med de eksperter over en bred kam, der ser optimistisk på de næste måneder og år.


Der er travlt ved håndvasken i mink-skandalen

Af Ole Sørensen

Som almindelige danskere med sund fornuft, kan det undre til hovedrysten over disse dages beslutninger.

 

Regeringen med Statsministeren i spidsen kan ikke nøjes med en undskyldning og en fejl i håndteringen hele vejen igennem.

 

Den fælles håndvask i Statsministeriet og andre derinde på borgen er stor, men man kan nu ikke vaske alle fejl trin af sig.

 

Ude omkring på minkfarmene truer en helt anden smitte fare nu. Det drejer sig om overlevelse for de enkelte på de bedrifter, hvor regeringen på urigtigt grundlag og oplysninger. Nu kvæles et erhverv og folkene bag det hele i tusindetal.

 

Man føler med dem derude i de tomme stalde. Heldigvis har en del reddet noget økonomi ved, at sælge det gode minkskind, før de har måttet aflive en del af besætningen.

 

Ingen erstatning kan blive for stor, men arret i sjælen vil altid være der, fordi intet pengebeløb kan rette op på dagligdagen og uvisheden blandt ejere og medhjælpere i hele landet.

 

Det bliver meget lave karakterer til en Regering, der har ladet sig rive med, og slet ikke har stukket en politisk finger i jorden i rette tid.

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…