Indlæg fra læserne 9. september: Kristne værdier # Konstantinopel # Facebook # Omsorg # Prioriteringer

Betyder vore kristne værdier intet for Lars Løkke ?

Af Erling Askjær Jørgensen

 

Nærværende skriver jeg søndag aften, 30. august, efter at jeg netop på TV2NEWS har hørt hvad Løkke sagde, da han blev udspurgt om den linje der nu er lagt af Venstre.

 

Det er Løkkes gentagelse af, at han på ingen måde kan samarbejde med partiet Nye Borgerlige  og hans postulat om, at Nye Borgerlige ligger meget langt ude til højre.  Vi er nogle, der støtter Nye Borgerlige og stemmer på partiet, fordi vi er så inderlige imod at Danmark bliver mere og mere muslimsk, og modstanden mod det muslimske er jo først og fremmest hvad Nye Borgerlige står for. Og oven i købet vil Lars Løkke så gerne samarbejde med De Radikale,  som har åbne ladeporte for muslimsk indvandring.

 

Vi er nogle der synes, at nogle partier, ikke mindst Venstre, har givet dansk indfødsret til alt for mange mennesker med muslimsk observands. Dette er ikke fordi vi hader mennesker, men fordi vore kristne værdier, og kristendommen, er det vigtigste overalt, for os som mennesker, og  derfor støtter vi Nye Borgerlige.  Og dette er så hvad Lars Løkke siger er noget ganske forfærdeligt noget, som han under ingen omstændigheder vil samarbejde med.

 

Jeg er så taknemlig over, at alle i Venstre, undtaget Lars Løkke selv, tager afstand fra Lars Løkkes holdninger. Jeg konkluderer, at vore kristne værdier stadig betyder noget for Venstre. TAK for det. Og når Lars Løkke nedgør os så meget, os der stemmer på  Nye Borgerlige, så er det dejlig, at dette har han ikke opbakning til i Venstre. Og TAK også til Kristian Jensen, at han ikke støtter Lars Løkkes holdninger.  Jeg syners Lars Løkke skulle melde sig ud af Venstre og søge medlemskab hos Morten Østergaard, De Radikale. 

 

Jeg efterlyser bedre ældrevelfærd, og dette er også et programpunkt i Nye Borgerlige,  ved at plejehjemmene bliver fri plejehjem, som vi desværre kun har en enkelt af i Herning Kommune. Og Ja, de såkaldte diakonplejehjem er også et godt alternativt til de kommunalt drevne plejehjem,  hvor jeg har set meget som ikke jeg har syntes godt om.  Det ser ud som om Lars Løkke ikke har været stand til, at Læse Nye Borgerliges partiprogram, eller ikke har gidet.  Med glæde stemmer jeg igen på Nye Borgerlige, også for at få en bedre ældrepolitik og bedre ældreomsorg, produceret af private virksomheder. 

Lars Løkke dog.


 

Konstantinopel

Af Martin Søby

 

I det 18 århundrede havde russerne en vision om, at befri Konstantinopel fra osmannernes herredømme da russerne så sig som kristendommens vogtere.

 

Men de vestlige stormagter England og Frankrig så det russiske imperium som en trussel, i stedet for en allieret, idet de ikke ønskede, at russerne skulle dominere al handel og søfart i Sortehavet. De vestlige stormagter valgte derfor, at alliere sig med det skrantende osmannerige og det førte til Krimkrigen i 1854 hvor Rusland led et af sine største militære nederlag.

 

Dette svigt som de vestlige stormagter begik mod kristendommen ved, at kæmpe på osmannernes side er netop grunden til, at Konstantinopel aldrig blev befriet fra osmannerne men forblev tyrkisk og muslimsk.


 

Vi censureres af Facebook 

Af Gert Sauer

 

Vi Danskere er med rette, stolte over at bo i et land, med ytringsfrihed og et retssystem, som beskytter landets borgere, og derfor også respekteres af borgerne. Også ytringsfriheden har sine begrænsninger, som er fastlagt ved lov.

 

Såvel ytringsfriheden, som vort lands lovgivning på området, har imidlertid fået en farlig konkurrent, i det private amerikanske firma Facebook. De seneste par år, har såvel internettet som flere avisers debatsider, været præget af, at Facebook har udelukket stadigt flere personer, hvis indlæg ikke har passet i Facebooks kram, helt uden hensyn til vort lands lovgivning, altså alene baseret på dettes private firmas egne nedfældede regler, som så igen, redigeres af tilfældige halvstuderede censur-personer.

 

Det burde være helt og aldeles udelukket, at danske borgere skal acceptere at blive censureret af et privat udenlandsk firma, og hvis det fortsætter, bør Facebook udelukkes fra det europæiske marked, og i stedet kan meget simpelt oprettes, en lignende ”service” på europæisk og/eller nationalt plan.

 

Løkkes underskrift på Marrakech aftalen, som tydeligt bærer præg af at være  udformet af og for Muslimer, var ikke blot skammelig, men tillige ødelæggende for en fri debat, og dermed en ubetalelig hjælp til Islam, i deres stadigt stigende og ødelæggende pres på Europas fremtid, og for dens befolkning. 

 

Er man i tvivl så se oplægget fra EU, som ønsker at dæmpe indvandrerdebatten, SÅ langt ud er vi kommet, at nogle af vore egne folkevalgte, støtter bestræbelserne, på Europas ødelæggelse.


 

Omsorg

Af Hanne Buchberg

 

Der skrives så meget om, at dem der passer de ældre skal have mere uddannelse,
men menneskelig omsorg, kan man ikke læse sig til.


 

Prioriteringer

Af Per Knud Oue Pedersen

 

Jeg synes, at det er uforståeligt, at regeringen skal igennem store undersøgelser og forhandlinger for at finde penge til Arne og nedslidte, når de uden betænkeligheder kan bruge 40-50 milliarder kr på indvandrere og endda nu har forhøjet ydelser til dem og betaler til hjemsendte, der kommer tilbage efter kort tid efter flere penge.

Er der slet ingen økonomiske uddannelser i Danmark der virker? De ansatte økonomi direktører får millionlønninger og gratialer ved afsked!
Nu har DSB underskud igen. Hvor er økonomidirektørerne i DSB med deres høje lønninger?
Er de ude for at købe nye ubrugelige tog?
De eksisterende tog fra Scandia i Randers kører upåklageligt, allt i samme niveau for gangbesværede og døre og vinduer er enkle at betjene.
Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…