Indlæg fra læserne 6. august: Repatriering # Det økonomiske råderum # Muslimsk racisme # Hit med sprit!

Repatriering – er at vende tilbage til hjemlandet 

Af Knud N. Mathiesen, Byrådsmedlem i Århus

 

En ellers god ordning for de flygtninge og indvandre, der ønsker at vende tilbage til deres hjemland, er ved at blive ødelagt på grund af kommunernes sløseri overfor de flygtninge der vender tilbage, og man ikke får opkrævet og tilbagebetalt de penge, som de har modtaget i repatrieringsstøtte. Men værre er, at vores udlændinge og integrations-minister Matthias Tesfaye, nægter at gribe ind overfor problemet. 

 

Repatriering betyder frivillig tilbagevenden til sit hjemland eller tidligere opholdsland. Repatrieringsindsatsen skal sikre at flygtninge og indvandre, der ønsker eller overvejer at vende tilbage til hjemlandet, får den bedste mulige rådgivning, og hvis man ønsker at vende tilbage kan man få en økonomisk støtte og hjælp hertil.

 

Men den rådgivning er gået fløjten, også her i Århus. Man skal selvfølgelig rådgive om, at man skal blive i sit hjemland, det er derfor man får en økonomisk støtte for at starte på ny tilværelse i sit hjemland, og vender man tilbage til Danmark skal man selvfølgelig betale de penge man har modtaget retur til staten, ellers kan man ikke få opholdtilladelse igen i Danmark. 

 

Det viser sig nu at 17 personer er vendt tilbage til Århus, hvor man ikke har fået opkrævet de penge man har fået udbetalt. Man siger fra kommunens side at det næsten er umuligt at opkræve pengene.

 

Hvis man ikke kan eller vil betale pengene tilbage, skal man nægtes opholdtilladelse, og udvises fra Danmark, alt andet vil være uanstændigt.

 

Hvis ikke det er lovkrav i repatrieringsaftalen, skal det indføjes i aftalen, så hurtig som muligt. Dansk Folkeparti fik i 2017 indført,  at man automatisk er underlagt tilbagebetalingspligt, men det er kommunerne åbenbart ligeglade med og tilsyneladende også vores udlændinge og integrationsminister Mathias Tesfaye, som nægter at gribe ind.

 

Det er jo at gøre grin med Danmark, som vil hjælpe mennesker som ønsker at vende tilbage til sit hjemland. Derfor skal det også have konsekvenser, at noget udnytter en god ordning, det må medfører hjemsendelse tilbage til sit hjemland omgående.

 

Vi skal samtidig have strammet op på den rådgivning man får, og gøres bevist om, at man ikke kan vende tilbage til Danmark, hvis ikke man kan afregne de beløb, som man fik da man forlod Danmark. Det må være logik for alle og det skulle ikke være så svært at forklare mennesker uanset hvem man er og hvor man kommer fra.


 

Det økonomiske råderum

Af Ole Schmidt

 

Begrebet ”Det økonomiske råderum” er atter dukket op i pressen . Det økonomiske Råderum er som bekendt et beløb, som politikerne iflg. CEPOS kan disponere over i en årrække under forudsætning af, at økonomien og samfundet udvikler sig som forventet i den teoretiske ”råderumsmodel”.

 

Cepos står for beregningerne, og ”tænketanken” arbejder udelukkende med en teoretiske model, hvilket betyder, at selve substansen for statens økonomi, nemlig om pengene er eller kommer i statskassen, er en ligegyldig og uvedkommende detalje. Så den virkelige verden er ikke medtaget i denne model. Den seneste fremskrivning, som CEPOS lige har offentliggjort, viser, at det såkaldte ”råderum” nu i juli er på ca. 3,5 milliard. Råderummet var d. 31/10- 2019 af CEPOS beregnet til 32 milliarder. Lidt af en forskel på så kort tid kan man vel roligt sige.

 

Men hvilken interesse har disse teoretiske fremskrivninger dybest set, når staten i realiteten, allerede manglede ca. 125 milliarder, som SKAT ikke har kunne inddrive fra skatteyderne, samtidig med, at skattevæsenet de næste 5-10 år stadig ikke vil være funktionsduelig. Disse to faktiske forhold indgår ikke i CEPOS’ modeller, hvilket således giver et teoretisk resultat, som ingen relevans har, hvis man skal vurdere statens faktiske økonomiske tilstand. CEPOS ved, at kun en brøkdel af det store skatterestancebeløb muligvis ad åre vil blive indbetalt, men dette faktiske forhold er bevidst ikke medtaget i fremtidsberegningen, da denne fysiske kendsgerning synes irrelevant for Cepos.

 

For god ordens skyld bør det nævnes, at CEPOS heller ikke har taget statens øgede udgifter med baggrund i Coronavirussen med i deres fremskrivninger, fordi ”tænketanken” ikke har tillagt denne pandemi nogen betydning i relation til sin økonomiske fremskrivning.

 

Havde CEPOS udarbejdet en likviditetsprognose med en 5 eller10 års horisont, ville man ganske klart have konstateret at ”råderummet” både var og er ikke-eksisterende, men det har CEPOS åbenbart fundet irrelevant. når vi taler om et statsbudget.

 

En ”tænketank” , som kun opstiller teoretiske kalkuler, lader sig tilsyneladende ikke distrahere af virkelighedens økonomiske realiteter, og derved bliver budskabet bevidst eller ubevidst særdeles vildledende, for nu at sige det mildt.


 

Muslimsk racisme

Af Visti Christensen


Islamiseringen af landet fortsætter. Godt hjulpet på vej af slagsidepressen, de politisk bedrevidende og af Det radikale, der ønsker Grundloven ændret og Kongehuset afskaffet, samt af andre, der er ligeglade med nationen Danmark. Facebook f. eks. 

 

Hvor man før var racist og blev udelukket fra Facebook, hvis man nævnte ordene islam, muslim, sharia, imam og andre fremmedord i en negativ sammenhæng, så er man ikke længere ”krænkende”. Muslimer er nemlig selv blevet stærke racister. 

 

Politikere glemmer Grundlovens § 67: Borgerne har ret til at forene sig i samfund for at dyrke Gud på den måde, der stemmer med deres overbevisning, dog at intet læres eller foretages, som strider mod sædeligheden eller den offentlige orden.”

 

Hvorfor fortsat være blind for, hvad der foretages og læres i moskeerne? At de muslimske trossamfund fortsat kan være godkendte, er en skandale. Og argumentet er, at man ellers ikke kan kontrollere, hvad de foretager sig. – Hvilken kontrol? 

 

Muslimers stigende frimodighed, overtag og hverdagstyranni over for danskere er stærkt stigende. Mest kendt er det nedværdigende, let skulende og konfliktsøgende ”Kainsblik”, som ordløst spørger: ”Hvad glor du på, dit lyserøde racistsvin?” 

 

Hertil kommer åbenlyse herrementalitetshandlinger. Ingen adgang i ghettoer for redningskøretøjer og politi. Her gælder vore regler. Sten, knive og våben sidder løst. Liv og død betyder ikke meget for mænd på vej mod jomfruparadiset. 

 

Åbne bilvinduer og høj ”arabermusik”, bønnekald, rap og andet. Vanvidsfart og kørsel i høj fart imod gade-ensretninger, dytten, fuck-finger og hånlige attituder, hvis man misfornøjet stopper op og ser efter dem. Så det passer man jo på med. 

 

Og hvad med kvindesyn og sædelighed? Er danskere til for deres skyld? Skal vi acceptere voldtægter og klaner, der fører krig mod klaner og Ordensmagten. Seneste nye er at smide cykler på småveje og stier, så politiets biler ikke kan køre der. 

 

Muslimske vanvidsbilister ejer ikke selv bilerne. De er leaset eller på anden smart måde ikke ejet af dem, der stoppes. Hverdags-terrorisme og -tyranni florerer. Kioskejer Muhamad vil kun sælge cigaretter, hvis man samtidig også køber andet. 

 

Hvilken eksistensberettigelse har muslimer i vort demokratiske land, når de lærer og foretager sig ting, der strider mod sædeligheden og den offentlige orden? Vi savner politikere, som ser det og handler, fordi de har set ”Skriften på Væggen”. 


 

Hit med sprit!

Af Jørgen Mejrup

 

Mundbind giver falsk tryghed. Der forskes pt. på livet løs vedr. mundbind. Hjælper De overhovedet. Og så er afspritning af hænderne i butikkerne ved at gå af mode. Der slækkes på sikkerheden. Måske bør sundhedsmyndigheder give de erhvervsdrivende en lille opsang?

Forhindrer/formindsker mundbind smitten for andre i nærheden, og hvad med mundbindbrugeren selv. Vil de vira, der koncentreres i bindet, smitte brugeren selv i forstærket grad?

 

Brugeren må ikke røre ved mundbindet med hænderne efter brug. Det kan bringe smitten videre til andre blot ved berøring. Så når mundbindet skiftes ud, skal det ske efter nøje instruktion til brugeren. Brugte mundbind skal smides ud efter brug? MEN kan de fortsat smitte fra skraldespanden og i givet fald – hvor længe?

 

Det er vel også et spørgsmål, om almindelige travle personer forstår at behandle mundbind korrekt. En vejledning er på vej.

 

Mundbind kan ikke erstatte den almindelige hygiejne, men skal ses som et supplement til den hyppige vask af hænderne og afspritningen af samme.

 

Da Corona’en ved pandemiens start blev lanceret, ilede butikkerne straks kunderne til hjælp med opsætning af-spritnings-stationer flere stategiske steder i forretningerne. Store skilte viste vej. Men prøv så lige at se, hvordan det er gået?

 

De selvsamme forretninger viser i dag slet ikke samme ildhu, og der skal ofte ledes efter afspritningsstederne. Nogle steder er skiltene helt væk, og der står “kun” en lille forkølet, halvfyldt flaske med håndsprit på bordet. Se selv efter, når i tager ud for at handle?

 

 

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…