Indlæg fra læserne 30. november: Den virkelige skandale # Alt for folkesundheden # Klogere # Retfærdighed

Den virkelige skandale

Af Ejvind Bitsch

Fru Mette “Stalin” Frederiksen formåede for kort tid siden qua de beføjelser, hun blev tillagt i marts at dekretere, at Nordjylland inkl. Vesthimmerland skulle lukkes ned som følge af gedigne Covid-19-problemer. “Mink-Mogens” og sundhedsminister Magnus Heunicke naturligvis sekunderet af fru Frederiksen fandt, at smittetallene legaliserede et så voldsomt indgreb. Et indgreb mod en hel egn, der ikke tidligere er set i fredstid.

 

Det viser sig, at smittetallene på den københavnske vestegn med Brøndby i spidsen langt overgår de nordjyske smittetal.  Her er 950 smittede pr. 100.000 indbyggere. 

 

Man sidder dog tilbage, alt imens man ligner et stort spørgsmålstegn. Hvad er det, der betinger, at Nordjylland med et snuptag kan lukkes, alt imens den københavnske vestegn går fri? For mig at se er der kun et svar på det spørgsmål. Fru Mette “Stalin” Frederiksen & Co tør ganske enkelt ikke lukke vestegnen. Der er alt for mange Imamer med tilhørende proselytter på vestegnen, mens befolkningen på toppen af Jylland har en ganske anden tros- og politisk retning. Hvor er det dog utiltalende!

 

En anden ting, der undrer stærkt er, at i Nordjylland lader man sig gerne teste, hvorimod man på Vestegnen ikke finder, det er naturligt. Hvis de på Vestegnen blev testet, ville tallene uden tvivl se endnu voldsommere ud. Hvad er man bange for på Vestegnen? Hvad med om Fru Frederiksen forlangte, at der blev testet i samme omfang som i Nordjylland?


 

Alt for Folkesundheden 

Af Pernille Birkler

Under slagordet ”Folkesundheden” tramper statsminister Mette Frederiksen land og rige under fode som enevældig hersker, der uden skrupler afmonterer grundloven i sin magtbrynde. 

 

Og under dække af ”Folkesundheden” og uden lovhjemmel slagtes minkerhvervet, og mange må magtesløse se deres eksistensgrundlag lagt i ruiner med smadrede menneskeskæbner til følge og flere tusinder sendt ud i arbejdsløshed. 

 

Er ejeren af en minkfarm ikke samarbejdsvillig under ødelæggelsen af hans livsværk, så sættes både politi og militæret ind, hvilket er et direkte brud på grundlovens § 73 om ejendomsrettens ukrænkelighed – militæret sat ind mod egen befolkning, hvad er det nu lige, det minder om.

 

Men den muslimske Sikandar Siddique vejrer morgenluft og foreslår nu, at alle ”grisefabrikker” skal lukkes (muslimer bryder sig mildt sagt ikke om grise). Han sidder i folketinget og er i fuld gang med at starte et muslimsk parti. Der er 170.000 ikke-vestlige indvandrere med stemmeret i Danmark, så måske bliver det grisenes tur efter næste folketingsvalg.

 

Vi mennesker er sociale væsener, og i hele samfundet blomstrer nu depressionerne pga. påbud om afstand og ingen eller kun få sociale kontakter, hvilket for mange fører til stor ensomhed – men som en ældre kvinde sagde, ”jeg vil hellere dø af covid-19 end af ensomhed”.

 

Hvor meget der er magtfordrejning, og hvor meget der er for ”Folkesundheden”, er umuligt at gennemskue. Via vores socialistiske stats-TV får vi kun serveret de oplysninger, som statsmagten mener, vi bør have, og vi bliver tæppebombet med regeringens store indsats for ”Folkesundheden”. Jeg tvivler dog stærkt på, at vi har fået hele sandheden om denne pandemi – og nok aldrig får den. 

 

Ifølge Sundhedsstyrelsen kan 25-30 % af Danmarks befolkning blive smittet under en sæson med Influenza-A, hvilket teoretisk kan koste op til 4.200 mennesker livet. 

 

Hvor mange danskere vil dø af covid-19, altså af selve sygdommen? Men hvor mange vil tage alvorlig skade eller direkte dø af de politiske ”sidegevinster” som smadret livsværk, arbejdsløshed, depression og ensomhed. 


 

Jeg blev klogere

Af Karsten Søberg

Jeg skrev for mange år siden et indlæg i DEN KORTE AVIS, fordi jeg havde fået en rigtig god idé. Jeg ville hjælpe de såkaldte NGO’er, godgørende organisationer, godhedsindustrien eller hvad man nu kalder dem.
De kan jo altid bruge flere penge, så jeg foreslog dem en solid besparelse. Når nogen ringede med et spørgsmål, et forslag eller lignende kunne de have en telefonsvarer, der stillede direkte om til Enhedslistens ordfører på det pågældende område. Så behøvede de ikke præsidenter, vicepræsidenter, direktører, vicedirektører, konsulenter eller et sekretariat på flere hundrede ansatte og kunne dermed spare et betragteligt millionbeløb.
Imod min forventning fulgte de ikke mit forslag men ansatte et par hundrede folk ekstra. Og her flere år efter, set i bakspejlet, kan jeg da godt se at jeg var naiv. Det forholder sig jo omvendt. NGO´erne eksisterer for at Enhedslistens top-folk efter endt rotation kan gå direkte ud i et job hos dem, til en væsentligt højere løn end Folketinget kan tilbyde. Og det endda uden krav om at betale partiskat. På den måde får folk så alligevel direkte adgang til Enhedslisten. Tja, man kan heldigvis stadig blive klogere. For jeg havde tænkt at foreslå DR det samme.

 

Hvor er retfærdigheden henne?

Af Inge Nielsen

 

Nu har alle borgere på overførselsindkomst fået 1.000,- kr af staten. Og alle lønmodtagere har  kunnet få udbetalt egne opsparede feriepenge. 

 

Et familiemedlem, som er på arbejdsløshedsdagpenge kunne fortælle, at hun havde fået de 1000,-  kr. Samtidig kunne hun hæve opsparede feriepenge! Hvordan kan det lade sig gøre, at man kan få  begge dele? 

 

For tiden er jeg uden indkomst; jeg er hverken i arbejde eller på overførselsindkomst (kontanthjælp  er udelukket, da jeg har en smule mere end de tilladte 10.000,- kr i formue). Dvs at selvom jeg er  arbejdsløs får jeg ikke 1.000,- kr.! Til gengæld kan jeg hæve et beskedent beløb i opsparede  feriepenge som jeg medgiver er bedre end ingenting. 

 

Men hvor er retfærdigheden og logikken henne i hele denne sag, som regeringen har iværksat? 

 

 

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…