Indlæg fra læserne 24. september: Kriminelle klaner # Lindes Sodoma og Gomorra # SU-støtte

Sveriges kriminelle klaner

Af Tove Due

 

I Deadline på DR2 forleden aften deltog bl.a. Drude Dahlerup. Hun fortalte, at der i Sverige findes ca. 40 klaner bestående af 3.000 mennesker, hvoraf 600 bestemmer, og 1.800 m/navne udfører, hvad der skal gøres. Desuden venter 600 unge, til det bliver deres tur til at tage over.

Mon ikke, der også findes noget tilsvarende i Danmark. Man kalder dem måske bare ”bander”?


 

Lindes Sodoma og Gomorra

Af Svend E. Just

 

Lindesyndromet udvikler sig via TV skærmen til at være en blanding af lønforhandlinger (slagsmål om de knappe goder), ligestilling (med retning mod positiv særbehandling) og løsslupne ytringer om upassende sexistiske gøremål udført af hankønnet. Mediebranchen synes i særlig grad at være ramt af fænomenet. Men i denne branche står man jo også ved siden af tastaturet og mikrofonen samt kameraet. Så det er nemt at hyle op.

Minder næsten i sin overdrevne, ukonkrete og jurafri form om en morderne, overspillet udgave af Sodoma og Gomorra med hunkønnet på guds plads.

 

Jeg under mig over, at ingen drager naturens grundlæggende væsen ind i debatten, herunder se på, hvorfor hunkønnet bruger tid, kræfter og bunker af penge på udseendet – i sammenhæng med, at hankønnet er aktivt optaget af det modsatte køn. Musebegrebet ikke nævnt.

 

Samkvem mellem kønnene har fra naturens hånd én klar mening, nemlig artens videreførelse. Kig et øjeblik andets steds hen i dyrenes verden.

 

Så det, der foregår mellem kønnene, er som udgangspunkt naturens orden, men i sin mest primitive form utilstedeligt – hvis fortællingerne altså er rigtige. Så vi er faktisk i konflikt med vores ”naturlige” måde at opføre os på i artens virkemåde og videreførelse.

 

Ligestillingsministeren vil løse problematikken ved at gøre naturens virkemåde til kultur. Altså lade naturen afløse af kultur, som han mener at kunne styre. Det er en ren illusion, som bygger på tilsidesættelse af virkeligheden og knæfald for dem, der bare hyler højest.


 

Lovbrud kan smadre regel om SU-støtte

Af Jørgen Mejrup

 

Ansvarlige for 30 år gammel lovsjusk kan både straffes og afkræves erstatning. Det fremgår af Lov om Ligestilling og straffelovens kapitel 5.

 

Har myndighederne i 30 år overset eller set igennem fingre med Loven om Ligebehandling, har de ikke både overtrådt loven, men også pådraget sig erstatningsansvar overfor de krænkede: SU-modtagere, som er blevet nægtet den højere støtte som udeboende, selv om de opfyldte kravene.

 

Er det begået et lovbrud, risikerer de ansvarlige politikere, juridiske rådgivere og SU-styrelsens ledelse bødestraf, krav om godtgørelse til ”ofrene” ligesom afstandskravet mellem elevernes bopæl og deres nye tilflytter-adresse e r u g y l d i g e.

 

Hverken den ansvarlige minister, politikerne eller juristerne i henholdsvis ministeriet og SU-styrelsen gjorde indsigelse, da Folketinget i 1991 ændrede loven om uddannelsesstøtte, så 18-19-årige blev afskåret fra den højere støtte som udeboende.

 

Det skyldes, og det erkendes i SU-styrelsen, at de 18-19-årige er særligt udsatte for fristelsen til at omgå reglerne og snyde sig til den højere ydelse. Men netop udpegningen af de 18-19-årige er en overtrædelse af Lige-stilling-lovens bestemmelserne om forbud mod diskrimination – i dette tilfælde på grund af deres alder.

 

En 18-årig uddannelsessøgende fra Svendborg blev afvist mundtligt, da han bad om udeboende SU tillæg efter en flytning mere end de 20 km fra uddannelsesstedet, som loven kræver. En nær pårørende har derfor indbragt sagen for både Folketingets Ombudsmand, Ligestillingsnævnet samt Institut for Menneskerettigheder.

 

Ligestillingsnævnets sekretariat afviser klagen under henvisning til ”at klageren ikke har retlig interesse” i sagen. Den afgørelse kan undre i og med, at sagen jo vedrører et strafbart lovbrud, undergivet offentlig påtale.

 

Der foreligger endnu ikke svar på, om Ombudsmanden og Institut for Menneskerettigheder vil tage affære. Begge disse myndigheder har pligt til at gribe ind, hvis der er sket lovbrud.

 

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…