Indlæg fra læserne 21. september: Vedvarende energi # Elbiler og miljø # Sexchikane # Ekstra Bladet

En upålidelig “vedvarende energi” i CO2-fri energiproduktion

Af Christian Kaasen

 

I Ib Andersens indlæg med ovenstående titel efterlyses “Det er heller ikke oplyst, hvor mange timer om året danske vindmøller står stille eller kun roterer lidt eller så meget, at de må nedlukkes. Hjemmesiderne hos DMI, energiministeriet, energistyrelsen og andre professionelle vindinstitutioner har ikke disse oplysninger. Ved telefonisk kontakt oplyses, at der aldrig er lavet sådanne opgørelser. Sært da beregninger af behovet for fremtidig lagerkapacitet må baseres på bl.a. disse oplysninger.”

 

I en lidtældre artikel fra 2010, hvor jeg analyserede vindelproduktionen og dens anvendelse i årene 2007 til 2009, har jeg også beregnet varigheden af forskellige produktionsomfang fra vindmøllerne. Omkring 30 til 35 % af tiden er produktionen mellem 0 og 200 Mwh medens produktion over 2000 Mwh varede 1 til 2 % af tiden, hvor tiden er det samlede antal timer i året. En mere detaljeret gennemgang kan ses på min hjemmeside.


 

Elbiler og miljø
Af Henrik Pedersen
Midt i al virakken om elbiler og deres påståede ringe miljøbelastning må jeg tage mig til hovedet: ser man virkelig ikke bagsiden af medaljen? Ganske vist er det indlysende klart, at elbilen i sig selv ikke udleder nogle luftarter eller iøvrigt forurener, men…
Til gengæld nævnes det sjældent i debatten, hvor miljøbelastende selve produktionen er, heriblandt den store mængde af grundstoffer som lithium og cobolt, der udvindes under jammerlige forhold i den 3. verden. Derudover store mængder aluminium til letvægtsskrogene.
Det andet store spørgsmål er: hvor skal al den strøm komme fra? For nylig faldt jeg i snak med en anden kunde hos vores autoreparatør, mens vi ventede. Han var så begejstret for elbiler, sagde han. Jeg spurgte ham så, hvor strømmen da skulle komme fra? “Fra ladestandere, selvfølgelig”, sagde han, som om jeg var tungnem. Det var jeg udmærket klar over, men hvor skulle strømmen til disse ladestandere så komme fra, spurgte jeg tålmodigt. “Øh, fra elnettet”, svarede han. Jeg synes, samtalen ganske godt illustrerer den afgrundsdybe uvidenhed, ja nærmest dumhed, der hersker omkring det “miljørigtige”. For strømmen produceres i overvejende grad alt andet end miljøvenligt. Der er tale om kul, brunkul, olie samt træflis, “biomasse” mm., der stammer fra alvorlig skovhugst og som transporteres over lange afstande til kraftværkerne. Kun en lille del produceres af sol og vind, der iøvrigt også er enormt miljøbelastende i form af store infrastrukturer, veje, elnet, betonfundamenter mm. samt sjældne og miljøbelastende grundstoffer og olie til vingefremstilling mm. En alt for lille del produceres af det eneste miljørigtige: atomkraft.
Nu er det en gang for alle vedtaget, at sådan er det omkring elbiler mm., og kritikerne har bare at rette ind, ellers er man ikke et godt menneske med de rette holdninger og værdier.
Som Einstein engang sagde til sin veninde Marie Curie: Han kunne tænke sig at sidde på Mars og iagttage de indsatte på galeanstalten Jorden gennem et teleskop!

Sexchikane

Af Pernille Birkler

For nylig stod en kvindelig DR-medarbejder frem og fortalte om sexchikane i DR. Stort ramaskrig og enorm mediedækning, og pludselig turde i hundredvis af kvinder på samme arbejdsplads stå frem og fortælle en lignende historie.

 

Nu har emnet så bredt sig ud over det ganske land – og hurra for det. Mange andre kvinder tør nu åbent fortælle om sexchikane på deres arbejdsplads, og skønt den slags er foregået i årevis, skulle der åbenbart et kendt ansigt til at løfte sløret for det ellers tabubelagte emne, som omsider er kommet på forsiderne. 

 

Men indeni enhver sexkrænker sidder der et egoistisk magtmenneske, der ikke er i tvivl om egen magt, og som forstår at udnytte den. Spørgsmålet er derfor, om et spotlys på sexchikane på arbejdspladsen vil ændre noget, måske ender det blot med lidt kradseri i overfladen.

 

Men skulle der være en journalist i mainstreammedierne, der pludselig har fået blod på tanden, når det drejer sig om begrebet sexchikane, så er der et hjørne af området, som ingen hidtil har turde rette blikket imod, fordi alt først skal vejes på vægten med politisk korrekthed og berøringsangst.

 

En fremmed kultur har i stort tal slået sig ned i Danmark, en kultur hvor kvinder er mindre værd end mænd, hvilket har gjort danske kvinder og helt unge piger til frit rov, når det gælder alt lige fra gramserier og sexistiske tilråb til voldtægt.

 

Men det har mainstreammedierne hidtil ikke skulle have noget af at røre ved, skønt emnet i den grad trænger til et par dybe spadestik. 

 

Gid en modig journalist – og gerne mange som i Sofie Lindes tilfælde – vil begynde gravearbejdet. For den slags kommer yderst sjældent i de politisk støttede medier, hvor al negativ omtale af Islam, og hvad deraf følger, er blacklistet – ikke mindst på vores enøjede stats-TV.


 

Læser-redaktør Mads Kastrup aldrig sit eget Ekstrablad?

Af Morten Dreyer DF

 

Det virker ikke sådan med hans klumme på bagsiden af EB lørdag: På gravens rand.

Han hævder i klummen, at Dansk Folkepartis politik er gennemført, og at der ikke rigtig er noget tilbage på hylderne til de kommende år. Idet de andre partier efter mere end 20 år, nu erkender fejlene og ihvertfald på papiret har ændret deres politik.
Han kommer dog lørdag med en flot tak til DF, for at være det eneste parti, som satte trump på socialdemokratiets naive og blinde udlændinge politik. Nu er (næsten) alle partier, også i Sverige, klar over de rystende problemer, som den uhæmmede indvandring har medført. Tak for det redaktør Mads Kastrup.
Men som i fodbold er der også i politik 2 officielle halvlege. Første halvleg har lles stoppet for megen indvandring, bortset fra en stadig massiv strøm af familiesammenføringer.
Så Danmark er jo slet ikke i mål endnu.
Vi ser landet over en rædselsvækkende indvandre kriminalitet. Her er der et åbenbart behov for en stor indsats med at sætte ind for at beskytte danskerne i Vores eget land. Her står DF helt alene.
Grundlæggende er det en Stats vigtigste opgave at sikre sine borgere. Det gør Staten ikke i dag. Den er mere forhippet på at tilgodese udenlanske kriminelles rettigheder i forhold til alle konventioner.
Den eneste løsning som jeg ser, er en massiv udvisning af kriminelle udlændinge. En dom i byretten skal være lig med en resolut udvisning. Internering indtil personen er ude af landet, konventioner eller ej. Et selvstændigt land kan da ikke pålægges at huse kriminelle udlændinge.

 

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…