Indlæg fra læserne 20. maj: Hvad med lighed for loven? # Udenrigsminister lader EU føre dansk Udenrigspolitik og fordømme Israel # Kære etnisk danske kvinder

Hvad med lighed for loven?

Af Ejvind Bitsch

 

Hvis vi skal komme helskindet i hus med efter  denne Corona-situation, er det vigtigt, at vi oplever, at der er lighed for loven. Det er oprørende, hvis det er hårfar-ven, der afgør, hvordan loven fortolkes. Det er helt uacceptabelt, at hvis man har rødder i Gellerup-området, så gribes der ikke ind. Når omkring 30 mænd stimler sammen på en p-plads en sen aften til bøn p.gr. af ramadanen, så ikke alene kører den ene politibil, man kunne afse til opgaven galt.(SIC) Det benyttes også som forklaring på, at politiet kommer for sent frem! Som optakt til storbønnen kørte adskillige biler rundt også i Gellerup-området med hornet i bund med unge drenge / mænd hængende ud ad vinduerne og soltagene råbende og skrigende. Havde det været en flok unge danske, der kørte rundt på den måde ude ved AGF’s baner, så er der ingen tvivl om, at politiet ville have haft ressourcer til at nå frem og få stoppet larmen.

 

Da eventmageren Yahya Hassan skulle begraves deltog flere hundrede (mænd) i hans begravelse. Efterfølgende har vi fået at vide, at når det drejer sig om en begravelse, så er forsamlingsforbuddet sat ud af kraft.

 

Det ville have været meget rart at vide det, da vi for nyligt mistede en kær ven. Vi fik tværtimod at vide, at max. 14 måtte samles ved graven med behørig afstand.

 

Statsministeren har igen og igen slået fast, at skal vi komme “helskindet” igennem denne vanskelige situation, er det overmåde vigtigt, at vi som borgere accepterer poli-tikernes beslutninger og voldsomme indgreb i vores hverdag. Hvis vi oplever, at det er hårfarven, der afgør, hvordan lovens bestemmelser tolkes, så smuldrer det. Vi ville naturligvis meget gerne have kunnet sige behørigt farvel til vores kære ven. Vi opførte os lovlydigt denne gang. Skulle vi komme ud for endnu en begravelse (guderne forbyde det), så tager vi situationen i egne hænder.


 

Udenrigsminister lader EU føre dansk Udenrigspolitik og fordømme Israel

Af Anny Ellgaard

 

Først takker jeg for jeres Israels opdateringer.

Jeg blev forundret og meget vred da jeg læste at vores Udenrigsminister lader EU føre dansk Udenrigspolitik og fordømme Israel. Jeppe blev kaldt hjem fra EU for at være udenrigsminister, så kan han ikke overgive ansvaret til EU`s Josep Borrel. Jeppe Kofoed løber fra sit ansvar. Den går ikke!
EU`s politiske holdning over for Israel er i modstrid mod dansk mange årige holdning.
I januar 2020 var Statsminister Mette Frederiksen i Israel sammen med 50 verdensleder, for at overvære World Holocaust Forum i Yad Vashem. Vores Statsminister Mette Frederiksen var med til at afgive en fælleserklæring om, at vil fastholde og modgå alle former for antisemitisme. Vil ikke tolerere nogen form for antisemitisme i Danmark.
Så er Jeppe Kofoed`s holdninger i modstrid med det som Mette F. har sat sin underskrift på!
Hvad kan vi regne med er gældende aftaler? Eller er der elastik i aftaler?
Den Danske politik overfor Israel, bør tages ud af EU`s Josep Borrel hænder. Den skal vedblive at være dansk.
Venlig hilsen, fra en meget vred borger.

Kære etnisk danske kvinder

Af Pernille Birkler

Kære medsøstre. Jeg er sikker på, at I går fuldt og helt ind for kvindefrigørelsen, at I hylder jeres frihed og tager den som en selvfølge. At I ikke i dagligdagen skænker det en tanke, at mænd kunne have hals- og håndsret over jer. 

Hvorfor er I ikke på barrikaderne? Hvorfor råber I ikke op imod islamiseringen af Danmark?

 

Hvorfor gemmer I jer bag flosklen om ”det multikulturelle paradis”?

 

Er I ikke klar over, at dette paradis ikke eksisterer, hvor Islam har magten. 

 

Tror I mig ikke, så se jer om i verden. Se på de Islam-dominerede samfund, hvor kvinder mange steder, og med livet som indsats, kæmper for den frihed, I tager for givet. Den frihed er nemlig ikke tilladt i Islam.

 

I kender uden tvivl mange søde og rare muslimer, der lever et liv her i Danmark som jeres eget. Men den dag, der er muslimsk flertal i et land, forsvinder alle de søde og rare muslimer, for Islam tillader kun én slags, og jeg må bedrøve jer med, at det ikke er de søde og rare.

 

Vi har allerede mange islamiske parallelsamfund i Danmark, hvor det er Islams love, sharia, der bestemmer, hvor dansk lov og ret er sat ud af kraft. Islamiske parallelsamfund, hvor demokrati og frihed er ikkeeksisterende. 

 

Islamiseringen af Danmark er i vækst, og den har vokseværk. 

 

Kære medsøstre. Vi etnisk danske kvinder vil om føje år få vores frihed taget fra os igen. Er det noget, I ser frem til eller ligefrem går ind for? Eller er I bare ligeglade.

 

Hvor meget kender I til Islam og sharia? Kender I kun denne oldgamle politiske ideologi af navn, vil jeg stærkt anbefale jer at finde ud af, hvad den står for. 

 

For indenfor Islam eksisterer ingen – ingen – kvindefrigørelse. Kvinden er underlagt manden, er hans ejendom, er kun et andenrangs menneske, hvor også hendes sønner er mere værd end hende.

 

Kære medsøster, er det den fremtid, I ønsker for jeres børn og børnebørn af hunkøn? Er det den fremtid, I ønsker for Danmark?

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…