Indlæg fra læserne 2. januar: Nye ord # Miljø-forurening # Ældre til grin # Misforstående frelsere # Kære Martin Henriksen # Forskelsbehandling # Chefbonusser # Afskaf den politiske korrekthed

Igen i år har vi fået nye ord i den danske ordbog

Af Kirsten Damgaard

 

Mange af dem relaterer sig, ligesom de mange penge vi betaler i kontanthjælp, repatriering, u-landshjælp, FN bidrag , EU bidrag osv. stort set ikke til fænomener, der vedrører danske statsborgere. Jo, nogle af dem vedører danskere, der bor i udsatte områder.

Hvad disse områder så er udsat for, skal vi helst ikke benævne. Godt Nytår! Kirsten Damgaard, kulturpsykolog.

dansker-magt

dialogkaffe

bilbrænding

hvidvaskjæger

techVelopment-rådgiver

mentaltræner

racialiseret

kønskorrigering

kvindemoské

hvidhed

chikaneaffyring

repatrieringsrådgiver

aupair-clinger


 

Miljø-forurening

Af Finn Grabowski

 

Miljø-ministeriet – bør af FOLKETINGET blive pålagt at undersøge, i hvor høj grad fyrværkeri forurener miljøet, Idet der er tale om afbrænding af krasse kemikalier – der er en ikke uvæsentlig  faktor til at atmosfæren og jorden ( efter regn ) bliver forurenet.

 

Det  er uden tvivl meget usundt  – og i andre sammenhænge ville  det afgjort være forbudt at anvende sådanne kemikalier –  så hvorfor tillade denne form for forurening ?

 

Desværre  tror jeg –  at årsagen til at pressen skriver så lidt negativt om fyrværkeriets skadevirkninger – skyldes – at man tjener ret meget på fyrvækerisælgernes annoncer !!!

 

Vi kunne lære meget af nytårsfejring på Hawaii

Men  når man nu alligevel skal til at ændre lovene, vil jeg foreslå,  at man benytter lejligheden til at indføre straffe for at anvende fyrværkeri med knald-effekt, for ærlig talt, så er der mange mennesker og dyr – ikke mindst vore hunde og katte – som er stærkt generet af knalderiet. 

 

Og helt perfekt ville det blive, hvis  man samtidigt fik gjort det ulovligt, at anvende fyrværkeri på andre tidspunkter,  end  ml. kl. 20 d. 31.dec. frem til kl. 03  d. 1. jan. – en regel,  som jeg selv har  haft lejlighed til at opleve  på HAWAII – for nogle år siden.

 

Personskade og alvorlige øjenskader(blindhed)

De sidste mange år, har man i dagspressen kunnet læse og se, at mange mennesker hvert år mister synet på et eller begge øjne og bliver lemlæstet.  Ulykker som er aldeles meningsløse, især når det går ud over sagesløse mennesker, hvilket ofte er tilfældet. 

 

Alkohol og fyrværkeri

I trafikken forbyder man bl.a. at man kører bil i spirituspåvirket tilstand, så hvorfor ikke gøre det ulovligt at antænde fyrværkeri hvis man har en alcohol-promille på 1,0   eller mere ?

 

Ildebrande

Ydermere går store samfundsmæssige og private værdier tabt – på grund af de mange ildebrande – som forårsages af fyrværkeri. 

 

Der skulle åbenbart lig på bordet først 

Ulykken i Kolding, gor nogle år siden – som var skyld i en brandmands tragiske død og i at 350 hjem er blevet helt eller delvist ødelagt, fik Folketingspolitikerne til at  vedtage nye love, så noget lignende ikke så let kan finde sted igen, hvilket vi alle kun kan mene er meget fornuftigt.

 

Nye punktafgifter

Fint er det at man nu  skal ansøge om tilladelse hos Politiet,  til at kunne anvende fyrværkeri ved jubilæer, runde fødselsdage el. Lign., og at en sådan ”licens” kunne man gøre afgiftspligtig. Endelig kunne man forbyde IKKE-FYRVÆRKERI-MESTRER at antænde fyrværkeri.


 

Få orden på lånene eller skrid!

Af Jørgen Mejrup

 

Der er gået inflation i at sige undskyld.

 

Men det kan også være på sin plads at indrømme, når man har gjort i nælderne. Og så hurtigst muligt søge skaden gjort godt igen.

 

Det bliver ikke lettere, når beslutningstagerne holder en stor befolkningsgruppe for nar. Hvis den tirres tilstrækkelig, vil det afspejle sig i valgresultatet. Og Finanstilsynet kan ikke overleve endnu en skandale på hvidvasknings-niveau.

 

Et er, at man ved lov strammer op for at undgå følgerne af en evt. ny finanskrise. Det er forståeligt nok, hvis det ellers gøres uden at såre de ældre og svage. Men det er ikke lykkedes.

 

Andet er, at man krænker de ældres intelligens, ære og værdighed. Det er en mere alvorlig sag, som bør medføre konsekvenser for de ansvarlige.

 

Statsminister Mette Frederiksen bør melde klart ud, om det er regeringens (socialdemokratiets) politik at holde landets pensionister fastlåst, når det gælder udlån til finansiering af boligkøb.

 

Mange pensionister oplever at få nej i banken, fordi regeringen i panik efter finanskrisen lagde et loft over, hvad pensionister kan låne. selv om deres kreditværdighed er i topform.

 

De ældres interesseorganisation: ÆLDRE SAGEN protesterer mod forskelsbehandlingen og kalder rent ud ”reglerne” for aldersdiskrimination.

 

Ældre Sagen har oprettet er særligt pantebrevsfinansieret selskab, der skal sikre de ”udstødte” mod forskelsbehandlingen på lånemarkedet. Men da selskabet skal følge de samme regler som de etablerede kreditudbydere, er man lige vidt. Den fri konkurrence er sat ud af spillet.

 

Kritikken af lovgiverne preller af. Og Finanstilsynet presser nu igen på med nye indskærpninger.

 

Det hele står og falder med, om låne-ansøgerene skønnes ”kreditværdige” Kundens økonomi skal være så robust, at den vil kunne modstå faldende boligpriser?

 

Lovgivningen er upræcis og pengeinstitutterne tolker reglerne så forskelligt, at Finanstilsynet gør deres fortolkning af loven til den eneste rigtige.

 

Få nu orden på dette morads!


 

Misforstående frelsere 

Af Visti Christensen

 

Så blev julen overstået endnu engang. Messias kom ikke igen denne advent heller, så vi måtte nøjes med at fejre hans 2019 års fødselsdag.

 

Men mange andre frelsere tilbød sig. Bedsteforældre for asyl og for klimaet, humane venner af forældre, hvis børn er taget som gidsler osv.

 

Så jo, selvbestaltede frelsere er legio. Men spørgsmålet er, om ikke manges budskaber er misforståede, antodemokratiske bjørnetjenester?

 

I Julen fik jeg læst Ali Aminalis bog: ”Ali’s Danmarkshistorie”. En særdeles læseværdig bog om mange forfejlede integrationsbestræbelser.

 

Som muslimsk asylansøger har han og hans familie erfaret megen misforstået hensyntagen i forsøgene på en give dem en ”blød” integration. 

 

Som nu praktiserende socialrådgiver erfarede han, at mange tilskud ikke gavnede folks integration, men fastholdt dem i ikke-vestlig levevis. 

 

Bogen er en velskrevet øjenåbner, der burde være pligtlæsning for alle politikere, venligboere, frelsende engle og radikale humanister.

 

Godt nytår.


 

Kære Martin Henriksen
Af Anders Meilvang
Her følger en kommentar til MH fra DF.

Kære Martin Henriksen,

Stop klynkeriet, og få jer en formand med klare værdipolitiske holdninger, Pia Kærsgård er virkeligt savnet – hun byggede DF op med klare udmeldinger og med folket i ryggen fordi hun bevægede sig blandt folket – selv på Nørrebro, og så må du forklare din formand at et parti rodfæstes i folket og ikke på et advokatkontor – eller udelukkende fra en landsdel. Personligt har jeg bevæget mig fra Konservative og venstre over mod Nye Borgerlige netop fordi man her kalder en spade for en spade og har klare udmeldinger. Stram kurs revser du, ja alle kan blive provokeret til udfald – men manden har en pointe.​
Vort demokrati er bygget op om ytringsfrihed og respekt for forskellighed i holdninger – uden vold. Det er præcis denne “motor” der har drevet vort land frem gennem tusinder af år til det det er idag.​
Denne “motor” – respekt – er der nogle voldsparate mellemøstlige elementer i forening med nogle ligeså voldsparate antifa idioter med røde faner der er ved at destruere og forvandle vort smukke land til en del af “vestbredden” – det vil jeg fandme ikke finde mig i!
Så stop klynkeriet, væk din formand – eller skift ham ud og kom videre.​
Selvtægt er et ord der til stadighed oftere er i hjernebarken, fordi i som politikere er mere interesseret i jeres taburetter end det værdipolitiske.​
Synes iøvrigt du skulle se Laura Trowlers youtube, we were never asked, hun pinpointer med en grad af fakta evidens hvad som rører sig i England i den oprindelige hvide befolkning, og ja jeg er hvid og jeg er stolt af det, og stolt af det som mine hvide forfædre har frembragt i dette land igennem tiderne.​
De goder er for mit land og dets folk, og skal ikke klattes væk på individer med en skjult agenda om at presse min kultur ud.​
Ud med uforenelige religioner, organisationer og alle deres tilhængere, brun, blå, hvid eller rød !!!​

….og se så at komme i arbejdstøjet.


Forskelsbehandling

Af Max Lund

Jeg er blevet gift med en dejlig dame fra Thailand, og vi har det godt. Men det har ikke været uden
omkostninger.

 

For det første skal der i dag deponeres ca. 100.000 kr. Som en garanti, så staten ikke får nogen
uventede udgifter med denne person, som fordi hun er gift med mig – er kommet til Danmark – en
garanti som man ydmygt skal søge om at få tilbage, når min kone har bestået en danskprøve.

 

Hun har lige bestået en A2 danskprøve, som gør ,at jeg kan søge om at få nogle af mine egne penge
tilbage.

 

Da vi var samlet for at få eksamensbeviset udleveret, bemærkede jeg at det var kvindelige
lærere alle sammen. Ingen mandlige lærere. Jeg spurgte en lærer om det var almindeligt, og hun
syntes også det var mærkeligt. Jeg havde bemærket at alle elever kom op til lærene og fik deres
bevis,- nogle gav hånd, mens andre gav et knus. –

 

Jeg spurgte læreren om ikke problemet skulle findes her. (3/4 dele af elverne er muslimer) ikke mange af dem ville give en mandlig lærer et håndtryk – for ikke at tale om et knus , hvilket ville være helt uhørt. Hun gav mig ret! Hun havde endda selv et par gange, været ude for at en kvindelig elev ikke ville give hende hånden, med den begrundelse, at hun aldrig ville røre ved en vantro.

 

Jeg synes også, at det var mærkeligt at den kvindelige censor fra Århus som forestod eksamen, havde
givet alle de muslimske elever et 10-12 tal – mens de andre henholdsvis fra Thailand – Filippinerne
og Kina konsekvent kun havde fået et 7 tal. Hvorfor denne forskelsbehandling.

 

De (muslimerne) kommer herop, og får i pose og sæk , skal heller ikke betale visa, for at kunne
blive her, alt bliver betalt for dem, de kommer først i boligkøen, de bliver også favoriseret
mht. job på de kommunale jobcentre og spørger man hvorfor, får man et vagt svar, at sådan er
det bare.

 

Kan det virkelig være rigtig, at vi skal finde os i noget sådant. Vi taler så meget om ligestilling, gælder det ikke også for os danskere, som altid har bidraget til vores velfærdssamfund, os, som via den skat vi altid har betalt, har været med til at skabe det Danmark, som vi alle ønsker bevaret.


 

Chefbonusser

Af Ole Schmidt

 

Atter er der debat om udbetalinger af bonus til diverse chefer ansat i statens tjeneste. Og hver gang en sådan sag er oppe i medierne, lyder udtalelserne fra regeringen, at de pågældende har ret til disse penge, fordi det står i deres ansættelseskontrakt.

 

Nu er det næppe sådan, at man i en ansættelseskontrakt skal skrive, at en bonus (eller hvilket ord man nu har anført) ikke vil blive udbetalt, hvis den pågældende medarbejder, ikke passer sit arbejde ordentligt. Det ligger formentlig i hele kontraktens ordlyd, at en kontrakt skal overholdes af begge parter ligesom medarbejderens arbejdsområde sikkert er udmærket beskrevet. Da hele kontrakten er baseret på en korrekt medarbejder indsats, må det da være indlysende, at en kriminel handling eller en total svigtende eller manglende omhyggelig arbejdsindsats ikke giver grundlag for en bonus eller lignende. Det bør ikke være nødvendigt specifikt at nedfælde, at en bonus kun kommer til udbetaling, hvis arbejdet udføres korrekt. Det er jo den naturlige forudsætning for kontraktens indgåelse.

Staten bør ikke udbetale sådanne ”bonusser”, hvor chefer klart har opført sig ”ikke kontraktligt” Staten bør i disse tilfælde afvise at udbetale disse såkaldte ”bonusser”, således at cheferne selv må anlægge sag mod staten for at få udbetalt den såkaldte bonus.

 

Når kontrakterne imidlertid er formuleret så horribelt tåbeligt, at den ansatte chef får en bonus, uanset hvad den pågældende har foretaget sig af kriminel eller af ikke-kontraktligt adfærd, er der vist nogle jurister i statens tjeneste, der bør finde sig et andet arbejde. Men de pågældende jurister kan jo sikkert også selv få diverse bonusser eller anden aftrædelses-erstatning ved en fyring, så de opsiger naturligvis ikke selv deres job. Svikmøllen kører fint til manges gavn og glæde, og skatteyderne betaler som sædvanligt. Tilliden til en væsentlig del af den offentlige sektor er efterhånden helt i bund. Men er der nogen forventning til at det bliver bedre ? Det er der vist desværre næppe.

 

At man i mange u-lande ser korruption, nepotisme, svindel med off. midler mv. er jo langt mere forståeligt, da det ofte er den eneste mulighed for de pågældende til at skabe sig en blot nogenlunde tilværelse. Hos os, hvor tilværelsen generelt set er lang bedre end i den største del af verden, er grådigheden mv. imidlertid stadig stor hos visse personer. Flosklerne ”Vi har tillid til hinanden” og ”vi har et tillidsfuldt samfund ” lyder ofte i den offentlige debat. Mon ikke det efterhånden kun er de enfoldige og de naive, der fortsat benytter disse ganske utroværdige floskler.

 

Menneskets viden, kunnen og dygtighed vil fortsat øges, men, grådighed, ansvarsløshed, magtbegær, sjusk og dumhed vil desværre også fortsat øges. Når muligheden viser sig, vil disse 5 menneskelige egenskaber ofte udelukkende kunne holdes i ave med en velunderbygget, veldokumenteret og tilstedeværende kontrolfunktion. Så undgår man måske ovenikøbet at komme i den situation, at en nedsat ”kommission eller anden undersøgelsesgruppe” ikke kan finde ud af, hvem der er ansvarlig i sager, der tillige omhandler et oplagt ledelsessvigt!


 

Afskaf den politiske korrekthed

Af Morten Dreyer

I julen viste det store tv selskab CBS den klassiske julefilm, Alene Hjemme 2, hvor 10 årige Kevin
strander alene i New York. Her valgte det pæne selskab, CBS, at klippe en scene ud af filmen, som
irrelevant for plottet, som de forsvarede sig. At Trump i en sekund rolle viser Kevin vej i
hotellet er for groft for seerne. Væk med den. Imens indeholder filmen morsomme, men i grunden
ekstremt voldelige scener, hvor skurkene får musten i hovedet, falder ned, rammes af allehånde
tunge værktøj og bliver sat ild til.

George Orwell satte i romanen 1984 ord på CBS og lignende organisationer.

“Enhver rapport er destrueret eller forfalsket, enhver bog er blevet omskrevet, ethvert billede er
blevet ommalet, hver en statue, vej og bygning har fået nye navne. Alle data er justeret. Og
processen fortsætter dag efter dag og minut efter minut. Historien er standset. Intet eksisterer
uden den endeløse nutid, i hvilken partiet altid har ret.”

I dag er det Den Politiske Korrekthed som styrer. I bedste mening klipper de sætninger og
cigaretter ud af ældre film, de fjerner statuer og lader Pippi Langstrømpes far afgå som Negerkonge
i Sydhavet. Og samlede værker af Halfdan Rasmussen genudsendes, dog uden de digte, som findes
uacceptable for de brede grupper.

Mit nytårsønske er, at vi i Danmark kaster den politiske korrekthed på historiens mødding, og at vi
i stedet forholder os til virkeligheden på ondt og godt.

 

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…