Indlæg fra læserne 18. marts: Et slag er tabt # IT-virus

Et slag er tabt; der er tid til at tabe et nyt

Af Karsten Søberg

De har helgarderet, så jeg har ikke en chance. Jeg har hånet alle de voldsomme tiltag, der er iværksat for at modgå Corona´en. Hvis det ender med rækker af kister med såvel gamle som unge, døde af Corona, kan man med rette beskylde mig for at være hårdhjertet og ond. Hvis det stille og roligt klinger af, vil man kunne sige til mig at det var godt at man gjorde alt for at bekæmpe virussen. Så jeg har tabt. For scenariet med at lade Corona være Corona, lægge mange mennesker syge og kræve nogle dødsfald hos ældre og svage, ligesom en almindelig influenza, kan jo ikke længere afprøves. Til gengæld kaster man i øjeblikket Danmark og det øvrige Europa ud i en økonomisk krise, der allerede nu koster ofre i form af konkurser, arbejdsløshed, manglende livskvalitet og langvarig recession. Jeg vover pelsen og taber endnu et slag; de virkninger vi vil se efterfølgende på hele samfundet og økonomien vil langt overgå Corona´ens virkninger, uden de hysteriske foranstaltninger.

IT-virus

Af Ole Schmidt

 

Coronavirus er med god grund blevet det alt overskyggende emne. Det kinesiske diktaturs for sene erkendelse af den reelle smittespredning har sandsynligvis bevirket at virussen har fået for gode startbetingelser, og vi ser nu konsekvenserne både de helbredmæssige og de økonomiske for en stor del af verdenen. Og udbredelsen har næppe kulmineret endnu.

 

Ser vi på det økonomiske aspekt i coronavirussen, vil en lignende situation sandsynligvis kunne opstå som følge af en IT-virus. Vi har i mange år været godt i gang med at udvikle vort samfund i en sådan grad, at vi næsten har glemt virkeligheden. Vi er godt i gang med at udvikle en elektronisk verden, som kan sikre os goder, men som også ved en virus kan blive en katastrofe for os. Vi må se i øjnene, at både den stigende globale fysiske rejseaktivitet og den stigende globale IT-aktivitet kan medføre store lokale og globale økonomiske og helbredsmæssige katastrofer.

 

Hvis blot en af de helt store banker bliver ramt af IT-virus, der sætter deres IT-systemer ud af funktion i en eller flere måneder vil vort land være fuldstændigt lammet og ligeledes, hvis vor elforsyning går ned i længere tid som følge af IT-virus, vil det ligeledes kunne lamme vort samfund. Middelstore store IT-vira har vi jo allerede set, eksempelvis den virus, som rederiet Maersk var udsat for, for nogle år siden. Men større vira er givervis i vente.

 

Det virker som om, at både tidligere regeringer, men også vor nuværende har for lidt fornemmelse for, hvor sårbart vort samfund er ved at blive.

 

Vi arbejder ufortrødent på at gøre vort samfund fuldstændig afhængigt af IT-teknologien i forvisning om, at det skal nok gå alt sammen. Vi er nok stadig lidt naive IT-optimister og er tilbøjelig til at glemme, at der er tusindvis af personer, hvis levebrød det er, at udvikle IT-programmer/vira med det formål at sætte vort samfund og/eller virksomheder i store og i nærmest uoverskuelige problemer.

 

De elektroniske vira er kommet for at blive og udvikles mere og mere sofistikeret, men vi skal heller ikke være blinde for at også biologiske vira sandsynligvis vil blive en fremtidig trussel. Måske kommer den næste biologiske virus også fra Kina, hvilket næppe vil komme som en overraskelse. Vi skal nødvendigvis tage disse scenarier langt mere alvorligt, end vi hidtil har gjort. Vi ved af erfaring, at den mangeårige velkendte folkevandring fra syd til nord er et problem, som EU ikke har formået at løse Så spørgsmålet er, hvorledes EU og Danmark vil håndtere de langt større trusler, som de biologiske og elektroniske vira vil udgøre for Europa. Specielt de elektroniske vira ved vi er under konstant udvikling af kriminelle organisationer og af visse stater. Lad os håbe, at vi klarer den nuværende coronavirus på rimelig vis, og at vesten efterfølgende vil være bedre forberedt til at klare de kommende elektroniske og biologiske vira, som vi kan være helt sikre på vil komme.

 

Måske er den nuværende Coronavirus-situation et wakeup-call.

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…