Indlæg fra læserne 18. juni: 1000 kr skattefrit # Skruen strammes # Kriminelle klaner

Ingen forskel på pensionister og migranter

Af A. V. Friis

 

For en almindelig etnisk dansker, som har arbejdet og betalt skat i 50 år, er det ubegribeligt, at de 1000 kr. skattefrit OGSÅ udbetales til migranter, som for de flestes vedkommende IKKE har været på arbejdsmarkedet og IKKE har bidraget til det danske samfund – SNARERE TVÆRTIMOD.

Yderligere fik børnefamilier på overførselsindkomst 1500 kroner SKATTEFRIT PR. BARN fra januar i år. Det er jo kendt, at indvandrere har langt flere børn end danskere, så de må derfor have fået enorme beløb til forbrug.
Hvad er disse penge brugt til? – Prøv at se bilparken i ghettoerne – store såkaldte “muskelbiler” til fædrene, og som drengene bl.a. bruger til gaderæs og anden kriminel virksomhed.
Fra venstrefløjen hører vi jo tit om “de fattige børnefamilier”, som ikke har råd til vintertøj eller fritidsaktiviteter til børnene. Mon ikke de 1000 kr. skattefrit, de nu får, også bliver brugt til f.eks. store biler eller vil blive sendt til hjemlandet, og derfor ikke bruges til at få samfundsøkonomien i gang.

Skruen strammes

Af Pernille Birkler

Det går stærkt nu, islamiseringen af Danmark sætter hele tiden farten op. Den mellemøstlige kultur vokser på bekostning af vores danske værdier.I 2019 var 14,6 % af samtlige fødsler i Danmark af ikke-vestlig oprindelse. I Region Hovedstaden alene var næsten hver femte, eller i alt 18,8 %, af ikke-vestlig oprindelse. Det kræver ikke den store matematiske videnskab at regne ud, at vi etniske danskere er ved at blive skiftet ud.

Dermed bliver også vores demokrati, ligestilling og frihed skiftet ud – med sharia-love og undertrykkelse, hvad mange tilsyneladende ikke har gjort sig klart. Men vores politikere nægter hårdnakket at erkende, at muslimer hverken kan eller vil integreres i et vestligt demokrati, i stedet fortsætter de ufortrødent med at bruge milliarder på dette håbløse projekt. 

De ikke-vestlige indvandrere og deres efterkommere udgjorde i 2019 i alt 8,7 % af den samlede danske befolkning på lidt over 5 millioner. Hvor mange tusinder, der er her illegalt, aner ingen, da enhver frit kan vade over en af de ubevogtede grænseovergange og så ellers leve af kriminalitet.

Inden længe når vi det kritiske punkt på 10 % ikke-vestlige, hvor volden og ildspåsættelserne vil eskalere – og de er såmænd allerede godt i gang. Mange oplever allerede volden på nært hold eller får sin bil brændt af. Det er blot et par af måderne, hvorpå Islam viser sin magt og sit overherredømme, den lille hverdags-jihad, som bruges til at sprede frygt og utryghed i en befolkning. 

Hvad mange desværre heller ikke har gjort sig klart er, at efterhånden som de kommende generationer af ikke-vestlige fylder 18 år, får de stemmeret. Både Enhedslisten og de radikale får uden tvivl julelys i øjnene ved tanken, men heller ikke de er vist klar over, hvad det vil betyde for Danmarks fremtid. Men tag et kik på katastrofen Sverige, der kun er få år foran os.

Og den mellemøstlige indvandring giver helt naturligt mellemøstlige tilstande, da de medbringer deres mellemøstlige kultur. Der vil blive mere anarki og kriminalitet, flere voldtægter, mere vold og flere drab. Og vi vil blive fattigere, for mange danske virksomheder vil søge andre græsgange udenfor Danmark, og vi vil opleve hjerneflugt. Og så lad os lige få aflivet myten om alle de ingeniører og læger, der fulgte med migrantstrømmen i 2015, de viste sig naturligvis at være ikke-eksisterende.

Men på et enkelt punkt går det forrygende, fængslerne er overfyldte af de ikke-vestlige, da de er kraftigt overrepræsenteret i kriminalstatistikkerne, hvor efterkommerne især gør sig bemærket. 

Vi danskere er i al hast ved at blive udskiftet med ikke-vestlige (læs muslimske) indvandrere. Okkupationen er i fuld gang, og vi er ved at blive kørt over – ikke af kampvogne men af barnevogne. Stop-knappen er skiftet ud med pyt-knappen, for ”de er da så søde de små – og der er lige straks X-faktor, og bagefter skal vi se Vild med dans”. Men de søde små bliver store, og så er de ikke søde længere. 

Hvordan en sådan befolkningsudskiftning vil gavne Danmark – eller Europa – bekymrer tilsyneladende ikke de høje herrer/damer hverken i det danske folketing eller i førerbunkeren i Bruxelles, skønt enhver med en smule hjernekapacitet burde kunne regne ud, at personer med høj kriminalitetsrate og tilsvarende lav arbejdsmoral aldrig kan blive en gevinst for et samfund. 

Men de danske vælgere stemmer fortsat trofast gammel-partierne ind i folketinget og hjælper dermed selv til med egen udslettelse. For stem som du plejer, og få mere af det samme.


 

Kriminelle klaner

Af Jørgen Casse

 

Med henvisning til artiklen omkring arabiske klaners overtagelse af bysamfund, så dette.

 

Meget tyder på at dybt kriminelle mellemøstlige elementer flygter til Europa fordi de er forfulgt, læs, efterforsket i deres egne hjemlande for voldskriminalitet al alle typer, de er bevidst om de drakoniske straffe der med rette venter dem der.

 

Derfor tager de rejsen til Europa forklædt som ”flygtninge”, disker op med en del sandhed, nemlig at de er forfulgt i deres eget land, dog uden at fortælle årsagen til at deres er forfølgelse (den ville jo ikke give adgang til de forjættede markeder).

 

De naive europæiske politikere og deres medløbere får tåre i øjnene, thi de ”tror” og ønsker at ”tro” at forfølgelsen er udslag af politisk aktivitet, der automatisk giver adgang til asyl. Deres hjemlande er mere end begejstret for at de er ‘flygtet’, man kan mistænke deres myndigheder for ar støtte disse kriminelles asyl ansøgning, så er de af med dem.

 

De politiske korrekte, venligboerne, pseudo humanisterne, med flere er selvdisponeret til at acceptere disse kriminelle elementers tårevædende forklaringer på deres glatte ansigt, det er sååååååååå synd for dem, at de omgående må have beskyttelse, en beskyttelse for kriminel aktivitet.

 

Måske det er på tide at vende sagen om og begynde at beskytte ofrene, ofre der ofte får lov til at sejle deres egen sø fordi kriminelles liv er så meget mere værd end de som deres kriminalitet går ud over, de er jo alligevel selv skyld i deres ulykke! Hmmmm!

 

Politiets muligheder stækkes i deres arbejde gang på gang, det vanskeliggøres til en grænse der gør livet som forbryder i den hårde klasse til en svir. Ved anholdelser råbe og skriger de om politibrutalitet, bare de røres. De modsætter sig anholdelser med megen voldsomhed, ofte forstærket af narkotiske stoffer, der gør at de må lægges ned og pacificeres på den ene eller den anden måde, jævnfør en vis serie kriminel G. Floyd i USA fornyligen (han var ganskevidst ikke flygtning, men han tjener til eksempel).

 

Fratager man politiet de mulige magtmidler gør man livet lettere for disse dybt kriminelle elementer og det er vist ikke i samfundets interesse. Disse elementer er ryggesløse volds personer der uden nogen form for moral handler i egen kriminelle interesse, i fængslerne har de adgang til fysisk træning der udvikler deres voldsmentalitets muligheder, de kommer i kontakt med ligesindede osv. på det område er fængsler de rene rugemaskiner for kriminelles fremtidige adfærd i samfundet. De bliver ikke resocialiseret overhovedet tvært om, de får nye kontakter og mod på at fortsætte deres indtægtsgivende kriminelle løbebane. De bliver nærmest behandlet som ofre på trods af at de er gerningsmænd.

 

Det er dybt frustrerende for politiet, at de den ene dag anholder en kriminel, der så 24 timer senere løslades af dommere. Tredie dagen kan politiet så igen anholde vedkommende og det hele gentager sig, sygt. Det er ikke alene sygt, men det medvirker til at undergrave tilliden til retssystemet og befolkningens retsopfattelse, troen på ret og rimelighed går fløjten, det kan ikke være rigtigt, retsstaten må genoprettes og tilpasses de eksisterende forhold, som det er i dag er retssystemet forældet, det er tilpasset et homogent samfund, men dette homogene samfund eksistere ikke længere, fremmedelementer med en ekstrem voldsmentalitet har fået indpas og det er retssystemet ikke gearet til at tage hånd om.

 

Eller ligger der noget andet og mere sinister bag det hele, noget der gør politikerne til medansvarlige. Kan der ligge et nationaløkonomisk fremmende element bag. Jo flere røverier, jo flere tyverier der begås, jo mere vil der blive omsat i nyanskaffelser og dermed holdes økonomien kørende. Tænk på de helt store tyverier af for eksempel dyre biler, dyre landbrugsmaskine og dyrt entreprenør materiel, disse tyverier koster penge at erstatte i nyanskaffelser, men staten scorer kasse gennem afgifter og skatter, og industrien skal producere nyanskaffelserne. Nå ja! Den er måske lang ude, men tanken er nærliggende.

 

Politikerne har et meget stort og alvorligt ansvar for den kriminalitet der hærger i Europa som man måske skulle drage dem til ansvar for.

 

Det er tiden til at tage skeen i den anden hånd. STOP INDVANDRINGEN NU!

 

 

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…