Indlæg fra læserne 17. marts: Det muslimske forår # Lukning af grænserne i Danmark

Det muslimske forår

Af Visti Christensen


Vesten kaldte det for ”Det arabiske forår”. Og fra en demokratisk vinkel lød det forhåbningsfyldt. Men henrettelsen af Gadaffi blev ikke afslutningen på en muslimsk slavetilværelse, men derimod begyndelsen til religiøs vækkelse i den muslimske verden. 

 

På ingen tid er muslimer nu på omgangshøjde med vor tilværelse, beriget med elektronik og alskens nye muligheder, fordele og goder, som det tog Vestens lande århundrede at opnå. Men nye, selvbevidste unge muslimer, er nutidens dagsordensættere. 

 

Som sidegevinst er udbredelsen af islamisk kultur, lære og koranbeordret levevis blevet ting, som både påvirker og overrasker. Vesten har nemlig glemt, hvad religiøs missionsiver er, og var slet ikke forberedt på, hvordan noget sådant skulle håndteres. 

 

En del mennesker synes at have fået øje på problemet. Og det er på høje tid, at man kræver nye måder at bedømme, tænke og handle på. Men et politisk flertal på Christiansborg mangler endnu. Og indtil videre nedtones og bortforklares situationen.

 

Og det til trods for, at erfaringer, statistikker og kendsgerninger afslører forandringer i samfundet og dets hverdag. Man taler om forbrydere, der handler alene, og om radikaliserede unge, der blot har svært ved at fravige familiefejder og klankulturer. 

 

Vort land var før overordnet kendetegnet ved tryghed, frihed og fredsommelighed. Dette har længe været vigende. Vi er i den grad blevet vidner til nye former for opfindsomhed på ondt, og det er slet ikke nok at fabrikere nye, beroligende gloser. 

 

Om en forbrydelse er “bande-relateret” og en terrorrist kaldes “ensom ulv” er ligegyldigt. Der er ingen undskyldning for ondskab, og blødsøden overbærenhed er ikke nok, når politiet skal bruge resurser på at genindfange kriminelle folk. 

 

Mange humanister mener, at man bør stå på pinde for især muslimske flygtninge og indvandrere. At de bør have ret til at leve som i hjemlandet, have penge og speciel kost i institutioner og i øvrigt give sig god tid med at integrere sig hos os.  

 

Men hvad disse velmenende folk overser, er at muslimer selv mener, de har ret til kræve, få og bestemme. Fra barnsben er de indoktrineret til at mene, at de er mere værd end alle ”urene” folk i vantro lande, som klart fordømmes i Koranen.

 

Den tyske minister Thilo Sarrazin er bekymret for fremtiden: ”Man er nødt til at se på, hvad der er godt for vort land i det lange løb. Vi skal ikke hjælpe uhæmmet, men først og fremmest passe på vore egne?” (DKA 1. oktober 2015). 

 

Hvis Europas lande skal undgå revolutioner og borgerkrige, må internationale konventioner og instanser revideres. De blev til i en noget fjern fortid, hvor de passede ind i situationer, der for længst er overhalet af en nutidig virkelighed.    


 

Lukning af grænserne i Danmark

Af Berit Nørskov

 

Kritik af Søren Brostrøm:
Den facon han udtalte sig på, om sundhedsstyrelsens syn på – og mening om – at regeringen og
Folketinget har lukket grænsen, viser tydeligt, at her stak EU-embedsmanden sit hoved frem i
skikkelse af den danske direktør f Sundhedsstyrelsen. Endelig, endelig ikke begrænse den fri
bevægelighed indenfor EU. Uanset hvad.
Dårlig stil, idet han nærmest bagtalte regeringen for åben skærm lørdag eftermiddag.

 

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…