Indlæg fra læserne 15. januar: Nye tider på Danmarks stats-TV # Kald barnet ved navn # Stavnsbinding

Nye tider på Danmarks stats-TV

Af Pernille Birkler
Så oprandt dagen, hvor DR er blevet barberet, efter at medielicensen blev sat ned. Sidstnævnte faldt ikke i god jord hos DR’s ansatte med de tårnhøje lønninger, hvad egentlig er meget forståeligt set med deres øjne.

 

De nye tider begyndte så lige efter nytår, hvor DR havde været i gang med en kraftig rundbarbering. Og jeg skal da lige love for, at vi sagesløse seere endelig ikke skal tro, vi er noget. Vi skal bare værsko skamme os, for DR skal sandelig nok vise os, hvad der sker, når vi ikke vil betale fyrsteligt for deres ydelser. Og resultatet lod da heller ikke vente på sig. 

 

Genudsendelserne og de intetsigende TV-programmer står nu nærmest i kø. Er der ind imellem en film, bliver den som regel sendt så sent på aftenen, at de fleste for længst er gået i seng. Desuden kan man være sikker på, at den har adskillige år på bagen – og den kan i øvrigt også genbruges i det uendelige. Men ellers er alt ved det gamle. 

 

Journalisterne befinder sig stadig helt ude på venstrefløjen, ”underholdningen” består stadig i at hive et par kendisser ind i studiet, som man er politisk enig med, og hadet til USA – og i særdeleshed til Trump – står stadig i fuldt flor i bedste sendetid. Og som rosinen i pølseenden får generaldirektøren igen en gevaldig lønforhøjelse.

 

Egentlig kunne licensen sættes ned til et minimum, da en enkelt mand/kvinde eller to blot behøver at trykke på genudsendelses-knapperne og engang imellem hive en gammel film op af mølposen, det kan ikke koste alverden. 

 

Og nyheder og politiske programmer? Mon ikke vi er mange, der i forvejen henter dette stof andre steder og ikke behøver at få det bearbejdet inden servering af de venstresnoede journalister med de røde briller godt limet fast på næsen.


Kald barnet ved navn
Af Helle Tidemann
Med henvisning til artikel 7. januar 2020: 14-årig dreng voldtaget af to jævnaldrende indvandrere – voldtægt af drenge er en ny uhyggelig form for kriminalitet januar
Bacha bazi se video, er en uhyggelig tendens som ses hovedsageligt i Afganistan. Men blandt muslimske mænd i hele verden i det hele taget, er der traditioner som er tilladte blandt muslimer og som ikke har tålt daglyset alt for længe.
Mænd øver sig med mænd for at “gøre sig klar” til ægteskabet, og da det er en dødsforbrydelse at nærme sig kvinder i et fast forhold uden for ægteskabet. (voldtægt af ikke muslimer tilladt) og man er oplært til, at hele ens verden drejer sig om sex og kontrol, ja, så indgår man forhold med sin “bedste” kammerat eller søger en skyggefuld forretning, der er bygget op omkring fattige drenge, der er narret ind i en uhyggelig voksenverden med sensuel dans til langt ud på natten og seksuelt misbrug,

Tilbage til stavnsbindingen!

Af Jørgen V. Casse, MA historie

 

Med det nye tiltag som Movia m.m. har taget, er hovedstadsregionen ved at synke tilbage til stavnsbåndet. De socialt udsatte, pensionister, førtidspensionister mfl. bliver mere og mere marginaliseret af de offentlige institutioner, her specielt Movia.

 

Dette selskab har over årene forringet bytrafikken og skåret ned på alt. Sidst med den dyre og unødvendige Cityring, som kun tilgodeser en lille gruppe borgere der opholder sig i Københavns centrum. Dertil kommer at disse små trevognstog er en slags sardindåser, overfyldte så man næppe kan bevæge sig, en meget ubehagelig oplevelse. Ud over dette forhold så anvender man mere tid på rulletrapperne en på den egentlige rejse.

 

Indvielsen af Cityringen medførte en stærk forringelse af busdriften specielt i ydrekommunerne som f.eks. Gladsaxe.

 

Før Cityringen kunne man komme direkte til Københavns hovedbanegård med linje 250S, den er bortskåret, således er det ikke muligt at komme ind til hovedbanegården, hverken i spærretiderne eller udenfor disse, da man ikke kan bruge S-togene, 6A kører kun til Nørreport, hvor pensionister løber ind i det samme problem, nemlig spærretiderne, med andre ord strander man på Nørreport.

 

Letbanen som løber fra nowhere til nowhere (fra Ishøj til Lundtofte) er heller ikke nogen genial løsning. 300S klarede denne rute udmærket, så hvorfor ændre det til en meget dyr løsning som meget få har gavn af, og som på lang sigt vil reducere infrastrukturen yderligere, gennem bortskæring af buslinier.

 

Det sidste man har fundet på er at afskaffe pensionistkortet, det er dødsstødet i højeste potens. At få rabat på 25-40% er ikke meget værd, navnlig ikke hvis man anvender busser og tog hverdag mange gange, så bliver det en meget dyr løsning for københavnerne, og ikke mindst pensionisterne.

 

Når det er regeringens udtalte ønske er en grønnere by, er det helt klart det forkerte at gøre. Movias tiltag får os pensionister til at overveje at skaffe eget køretøj og dermed forurene mere, da det næppe vil være de dyre elbiler der vil blive valgt, men ældre forurenende biler, knallerter m.m, det vil skabe et endnu større trafikkaos end der er i dag, og påfølgende parkerings rod.

 

Det er vist ikke i overensstemmelse med regeringens mål om at få folk over i den kollektive trafik, men det kan blive resultatet. Ingen kan være tjent med en ny stavnsbinding. Stavnsbinding bliver det trods de procenter der gives på biletter. Procenterne er en skjult prisforhøjelse overfor pensionisterne.

 

En anden forhindring er, at betaling af billetter i busserne kun kan foretages med kontanter, kreditkort modtages ikke, hvis man ikke lige har et rejsekort, eller penge nok på dette er man udelukket fra at komme nogensteder på grund af den oldnordiske betalingsmetode, det kunne gøres enklere. Jeg oplever mange gange tourister som gerne vil med bussen, men som ikke har kontanter på sig, men gerne vil betale med kreditkort, de bliver afvist ved indstigningen, uhensigtsmæssigt, det er hvad det er.

 

Når København gerne vil være en metropol af international standard så er der altså en meget lang vej endnu inden det sker, stavnsbåndet er endnu ikke ophævet i denne by, trods det at det blev ophævet i år 1800 i resten af landet.

 

Politikerne taler hele tiden om at der bliver flere og flere ældre, at vi lever længere og længere, at vi er en ældrebyrde, vi er ikke en større byrde end politikerne, der nok tør siges at være en økonomisk byrde.

 

Vi pensionister kræver pensionistkortet tilbage, vil vil have en ordentlig og fornuftig busdrift, så vi kan komme rundt i regionen så ofte vil vil, hvor hen vi vil.

 

Vi pensionister vil ikke marginaliseres eller stavnsbindes på nogen måde tak! Vi har ret til et ordentligt liv!

Stavnsbåndet er ophævet, kongen bød det, og det bud bør også være gældende i Hovedstadsregionen i 2020!

 

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…