Indlæg fra læserne 14. maj: Ældre beskyldes for dårligdom # Fællesbøn i Gellerup # Anklagemyndigheden # Befolkningsudskiftningen

Vi ældre beskyldes for meget dårligdom

Af Erling Askjær Jørgensen

 

Jeg er født i 1933 og arbejdede fuldtids 3 dage om ugen og gik i skole 3 dagen om ugen, fra 1940 til 1947 og  var fuldtids på arbejdsmarkedet, 50 år derefter, de første år på arbejdsuger på 60 timer eller mere, og omkring 1958, 48 timer om ugen.   Herefter er det bitter at høre på, hvor meget dårligdom man efterfølgende påfører det samfund, hvor man stadig lever.

 

Begrebet ”Ældrebyrden” og belastningen med de flere og flere ældre, dette er hvad vi igen og igen får smidt i hovedet. Vi betaler jo da MOMS af alt vores  forbrug og afgifter i stribevis på  mange ting, f.eks. på bil indkøb, benzin,  el-forbrug, vandforbrug og varme.  Og vi er indkomstbeskattet som alle andre borgere.

 

Nu er der så kommet noget nyt, som middel  til  at genere vi ældre.   Vi har fået en kinesisk virus ind i landet, og  så skal landet plages med  restriktioner.  Hvad siger Brostrøm, rigspolitichefen og  statsministeren ?  De siger samstemmende, at vi ældre er sårbare, og der skal påføres alle en masse restriktioner  for at beskytte os der er ”sårbare ældre”,  altså det er vi ældre der er skyld i mange af de begrænsninger alle er generet af.  

 

Årligt dør der i Danmark omkring 55.000 mennesker af forskellige årsager. Inden den kinesiske virus kom til Danmark, døde der i gennemsnit omkring 150 mennesker  hver dag i Danmark.  Helt naturligt. Endnu er der ikke født skabninger på vor Jord, som lever evigt. Nu er det omkring 70 dage siden, at Danmark blev opmærksomme på, at den kinesiske virus var kommet ind i landet, og i disse ca. 70 dage, er der så omkring i alt 10.000 danskere som er døde, i henhold til det årlige normale dødstal på i alt omkring 55.000  Heroverfor står, at dødstallet i Danmark, siden virusset kom ind i landet, er lige omkring 500 i alt, som måske er døde af covid 19. Og hvis disse 500 ikke var døde af Covid 19, så havde de nok have været døde på et tidspunkt, af noget andet. En ekstra stor andel af de ca. 500 døde i Danmark, er de muslimske der er indvandret.  Altså faktiske danskere der er døde af Covid 19, er meget lavt.  Proportionerne i debatten og i det vi  ældre skal beskyttes for,  er ude på vanvittig hedens overdrev.  Vi skal jo alle dø af et eller andet ! 

 

Når jeg mindes hvordan Danmark så ud, da tyskerne forlod vort land i 1945, og ser på, hvordan Danmark ser ud nu, så kan jeg se, at rigtig meget er sket. Veje og broer er bygget. Hvem har betalt dette.  Der er investeret i militært forsvar og indkøb af meget militært udstyr, hvem har betalt det ?  Der er bygget skoler, universiteter, gymnasier, hospitaler, rådhuse og mange andre offentlige bygninger. Hvem har betalt alt dette ? Der er betalt skolegang og undervisning ikke blot i 7 år til alle børn, men i 9 – 10 år + rigtig meget undervisning og SU til store andele af ungdommen. Hvem har betalt dette ?

 

Og meget mere som samfundet har investeret i, er betalt i perioden frem til nu, og det siges, at Danmark ikke er voldsomt forgældet.  Jeg mener at jeg med rette kan sige, at jeg og min årgang har betalt den tiltrængte udbygning af vort samfund, med alt det som er nævnt foran, og mere til, og hvorfor skal vi så kaldes en byrde, en ”Ældrebyrde” ?  Og hvorfor skal vi kaldes sårbare, når middel levetiden stiger og stiger.

dårligdom


 

Muslimsk fællesbøn og forsamling i Gellerup

Af Torben Jørgensen

 

At der har været den hændelse, hvor 30 unge muslimske mænd, eller flere, samledes på en parkeringsplads i Gellerup, på trods af forsamlingsforbuddet er galt nok i sig selv. 

 

Muslimers følen sig hævet over gældende lov og ret, ser vi desværre tit groteske eksempler på. 

 

Hvem husker ikke afbrændingsforbuddet for et par år siden, hvor Skt. Hans blev aflyst, men hvor muslimske storgrupperinger, fik lov at  forsætte med at grille over åben ild og himmel. Politiet blev jaget væk af, da de kom for at håndhæve forbuddet – og de lod sig jage væk.

 

Med det in mente og dagens eksempel, falder det ganske svært at tillægge Østjyllands Politi, ved Gert Bisgaard, nogen større troværdighed, for hvorfor forsamlingen ikke promte opløstes og der blev udstedt bøder på stedet.

 

Gert Bisgaard udtaler: “Desværre kommer vi for sent afsted” og “kombineret med at den patruljevogn, der var på vej derud, forulykker, kommer vi ikke derud i tide.” (EB, 11/5/20).

 

Det virker overhovedet ikke troværdigt at politiet skulle komme for sent afsted. De har mange års erfaring i at rykke ud og kender distancerne i området. Desuden udtalelsen om “den” patruljevogn. Altså en. En eneste patruljevogn!

 

Hvis patruljevognen var nået frem, så var den blevet splittet ad og betjentene i bedste fald jaget væk, af den rasende hob. Det ved Østjyllands Politi naturligvis godt.

 

Gert Bisgaard og Østjyllands Politi er ovenikøbet særdeles bevidste om, at en enkelt patruljevogn til Gellerup, for at irettesætte, ja endda afbryde, en offentlig muslimsk begivenhed, aldrig var gået. Flere indsatsvogne ville have være nødvendige. En ualmindelig søgt forklaring fra politiet.

 

Det er skammeligt, at politiet endnu engang stikker halen mellem benene, når det drejer sig om at hævde loven, overfor muslimer, der åbenlyst har hovedet under armen og hjertet i Mellemøsten. 


Hvorfor lyver anklagemyndigheden for danskerne?
Af Morten Dreyer
Den meddeler mandag, at 2 svenskere er blevet tiltalt for at stå bag en bombesprængning ved Skattestyrelsen på Østerbro i København. Det oplyser Anklagemyndigheden i en pressemeddelelse.
Sprængningen fandt sted om aftenen den 6. august 2019 og medførte store ødelæggelser på styrelsens bygning og på Nordhavn Station. Anklagemyndigheden mener, at sprængningen var en terrorlignende handling.
Inden vi alle forbereder os på den totale krig imod Sveriges Svenne eller Bjørn, så nævnes i alternative medier, at det er Skåningen med det gode gamle svenske navn Nurettin Nuray Syuleyman som er arresteret. Han fremstilles idag i retten for sin kæmpebombe mod Skattestyrelsen. Jeg kan forstå samtlige medier vil bilde folk ind, det er rigtige gamle svenskere med rødder tilbage til Gustav Vasa, der nu fører krig i Københavns gader. Og så er det bare en sølle indvandrer, hvis egen mor forsvarer ham med, at han er for dum til at sprænge en bombe. Og at de savner ham på Kabrifolvägen 179 i byen Aslöv i Skåne, hvor mor står klar med aftensmaden.
Hvorfor oplyser medierne ikke sandheden ? Er deres journalister ignorenter ?

 

Befolkningsudskiftningen

Af Jens Wollenberg

 

Allerede under Ny Labours nyvalgte regering med Tony Blair i spidsen i 1997 , brugtes megen tid og ressourcer på at støtte sig op ad lobbyister med radikale synspunkter , hvor flere af disse tilsyneladende endnu den dag i dag er brugbare for den radikale ideologi ifm befolkningsudskiftningen i det vestlige Europa.

 

Befolkningsudskiftningen , eller ideologien bag den , kritiseredes også dengang i slut 90’erne voldsomt , og er blevet det siden det gik op for den alm etniske befolkning , at der var en plan, en plan om uden kontrol bare at lade indvandring og migration vælte og lægge Europa ned , et nyt kunne så rejse sig fra asken , et nyt , hvor den gamle etniske befolkning i Europa , var udskiftet med fortrinsvis muslimske efterkommere og migranter.

 

Mens alle kritiske røster dengang som nu fejes til side med offerkortet , hvorefter prædikatet, højreekstremist , nazist og racist pålægges for at lukke munden på kritikerne. En af de vigtigste radikale argumenter for st processen frem imod målet , befolkningsudskiftning i Vesteuropa er , at migration betyder mere mangfoldighed , og for et radikalt synspunkt , så betyder mere migration mere mangfoldighed.

 

Udover det åbenlyse med mange flere mennesker , flere kulturer , religion , sprog og mad. Migration er ifg det radikale synspunkt , lig med arb kraft , foryngelse af vores aldrende befolkning og alt det positive der følger med ved det nye.
Ja sagt kort sagt med et radikalt synspunkt , så er Mangfoldighed et kæmpe hit for dagens Danmark.

 

Hvad der også allerede dengang da Ny Labour kom til magten i 1997 , var et radikalt synspunkt , som udnyttes idag, er :

 

“Man kan ikke basere en nationalitet på en forestilling om et loyalitetsforhold, den tid er forbi .”

 

Ifg dette radikale synspunkt , menes der simpelthen , at man eller jeg som individ , ikke må eller kan kalde sig ægte dansker , der er knyttet fuldt ud til og vil kæmpe for sit fædreland og dets værdier.
Det radikale synspunkt går så vidt , at det fuldstændig udvander fædrelandet for os der har kærlighed dertil , og erstatter dette med et blandingsbatteri , som de kan skrue på , og så bestemme hvornår vi skal skylles ud i afløbet. Det radikale synspunkt lyder omtrent således:

 

“Nationalstaten har forandret sig , og at den moderne stat er blevet ” et åbent og formelt fællesskab, der er i stand til at rumme forskellige levemåder”, og at i den stat ” må immigrationspolitik betragtes … også som et middel til at berige landets kulturelle mangfoldighed.”

 

Der radikale synspunkt bevæger sig videre , som jeg ser det i retning af befolkningsudskiftning ved følgende:

 

“Den traditionelle opfattelse af nationalitet kan nedtones til et niveau af ren symbolisme.”

 

Danmark består i det radikale manifest , men de indbyggere der bebor landet , er ikke mere “danskere” men individer i en veludført plan. Det radikale manifest afsluttes ved at lægge tryk på “vi er et mangfoldigt samfund af overlappende identiteter og ikke – og kan ikke være – bundet af universelle værdier eller enestående loyaliteter. Hvis vi skal knyttes sammen , skal det ske gennem en gensidig nydelse af rettigheder og ansvar.”

 

Dette er som nævnt radikal ideologi under Ny Labour i 1997 , hvor Befolkningsudskiftningen er i fuld gang , og som vi er vidne til radikal ideologi her 2020 , så har intet ændret sig.
Heller ikke dette, at radikal ideologi er kun at træne ved at bruge positiv forstærkning og så regne med at migranter tilpasser sig , og på intet tidspunkt at bruge pisken.

 

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…