Indlæg fra læserne 12. november: Hovederne ruller i Europa # Digitale kasseapparater

Hovederne er nu begyndt at rulle i Europa

Af Pernille Birkler

 

Risikoen for at få hovedet hugget af på åben gade er nu blevet virkelighed i Europa, og det har været både forudset og frygtet af mange. Det er dog ikke de ansvarlige politikere, der nu bliver hovedløse – skønt de i årevis har været det i overført betydning – det er helt sagesløse mennesker, der må lade livet pga. politikernes enorme svigt.

 

Terroristernes antal i Europa stiger, og ingen kan længere føle sig tryg. Men konstant at se sig over skulderen nytter ikke, da terroristerne ikke skilter med deres forehavende, skønt unge muslimer direkte reklamerer på nettet med, at ”I danskere har jeres ytringsfrihed, men vi har friheden til at skære hovedet af jer”. Jo jo, så langt er det kommet.

 

Og imens fortsætter indoktrineringen og hjernevasken i det stigende antal moskeer, hvor hadprædikanterne har frit spil – tilsyneladende med de danske myndigheders fulde velsignelse.

 

Efter hvert terrorangreb gentages de samme floskler, og en af de mest benyttede er ”at tage afstand”. Vi skal ”tage afstand” fra terroren og ikke lade os kyse, vi skal ”tage afstand” fra de formørkede kræfter – som i øvrigt intet har med Islam at gøre forstås. Efterhånden har politikerne taget så meget afstand, at de er kommet helt væk fra virkeligheden.

 

Intelligente mennesker lærer af fejltagelser, både egne og andres, men ikke politikere, de vil helst gøre deres egne, og når det gælder migrantindustrien, står fejltagelserne efterhånden i kø, da hverken ghettoplaner, politireformer eller hårdere straffe har haft nogen effekt. Voldtægter er næsten tredoblet siden 2014, og antallet af voldsepisoder er steget med 60 % i samme periode. Det er dog kun de anmeldte sager, ingen kender mørketallet, som uden tvivl er stort – hvad antallet af ødelagte menneskeskæbner også er.

 

Men når det gælder islamiseringen af Danmark, er der altid hjælp af hente hos både medier og egohumanister – samt hos den muslimbegejstrede elite der selv bor i tryg afstand fra volden og kriminaliteten. De har dog for længst opdaget, at hvis deres børn skal gøre sig håb om en god fremtid på arbejdsmarkedet, så er det om at få dem hevet ud af folkeskolen og sat i privatskole, da antallet af børn med en ikke-dansk baggrund i en klasse er proportionalt med hele klassens økonomiske fremtid. 

 

I disse corona-tider står det også lysende klart, at mennesker med en muslimsk baggrund blæser på det danske fællesskab, de følger egne love, sharia. I forrige uge havde ikke mindre end 70 % af de nye smittede en ikke-dansk baggrund. Selv de mest primitive dyrearter er bevidste om, at skal et samfund bevare en harmonisk sammenhængskraft, er det nødvendigt med fælles regler, som alle respekterer.

 

Der er nu over 50 millioner muslimer i Europa, hvoraf de 80 % lever på overførselsindkomst og egentlige flygtninge kun udgør omkring 5 %, et tal som de fleste ikke er klar over størrelsen af. Og der strømmer hele tiden nye til, om en generation eller to vil Islam dominere i Europa. Samtidig er det den unge sunde og kampklare del af MENAs mandlige befolkning, der kommer ind i EU, skal de mon hjælpe EU med at udrydde de europæiske befolkninger?

 

Ifølge Danmarks Statistik befinder der sig 510.000 borgere i Danmark med rod i den 3. verden, hvoraf den absolutte hovedpart er muslimer. Hertil kommer dem, der nu har fået dansk statsborgerskab, med i alt 350.000 ”nydanskere”, hvor også langt de fleste er muslimer. Sammenlagt udgør de 860.000 eller godt 20 % af befolkningen herhjemme. Så stærkt er det gået, siden Schlüter lod sig besnakke af de radikale til at ændre udlændingeloven i 1983. 

 

Men det må jo være den udvikling, flertallet af de etniske danskere ønsker, ellers stemte de vel ikke på de partier, der arbejder hårdt for et muslimsk Danmark. Er de totalt uvidende, eller er de bare ligeglade, ligeglade med deres børn og børnebørns fremtid, ”for vi har det jo godt” – ja, indtil videre, men det varer ikke ved. Men hele projektet med befolkningsudskiftningen – venstrefløjens hjertebarn – kunne komme i fare, hvis danskerne fandt ud af, hvad Islam står for.

 

Faren for de Europæiske samfund ligger i den utroligt velorganiserede muslimske missionshær, som under falske forudsætninger får ret til ophold i vores lande, og Erdogan udtalte allerede i 1998: “Minareterne er vores bajonetter, kuplerne vores skjolde og moskeerne vores kaserner, de troende vores soldater. Denne hellige hær beskytter min religion. Allah-u-Akbar”.


 

Digitale kasseapparater

Af Morten Dreyer

 

Klokken 20 onsdag 4. november fik politiet anmeldelse om, at to ukendte gerningsmænd kort forinden
havde begået røveri i en kiosk i Tårnby, hvor 2 bevæbnede røvere løb bort mellem uskyldige
fodgængere. Gerningsmændene havde truet sig til et større kontantbeløb, og Københavns Politi efterforsker
sagen.

 

Nu kan man jo godt undre sig over, at en kiosk ligger inde med større mængder af kontanter.
Når en kiosk lovligt bestiller varer, så sker det med fakturaer og elektronisk betaling, hvor
kontanter bare er en pestilens. Og da alle salg naturligvis sker via kasseapparatet, vil behovet her for kontanter være minimalt. Den eneste logiske årsag til et større kontantbeløb i kiosken, er tegn på en undergrundsøkonomi hvor moms, skat mm ikke bruges.

 

Dansk Folkeparti har mange gange presset på for at lovkræve brugen af kasseapparater, nu senest da
Arne-pensionen blev forhandlet. Hvorfor er regeringen imod?

 

Folketingets partier blev dog tilbage i 2017 enige om at indføre et lovkrav om digitale
kasseapparater, der sender alle oplysninger om salg direkte videre til skattemyndighederne.
Det skal blandt andet være med til at stoppe udbredt snyd med afgifter til staten i en række
brancher som for eksempel caféer, pizzeriaer, kiosker, købmandsbutikker, værksteder,
tøjforretninger og frisører.

 

I Sverige, hvor de digitale kasseapparater har været et lovkrav siden 2010, oplyste
skattemyndighederne forrige år, at statskassen hvert år fik tre milliarder ekstra.

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…