Indlæg fra læserne 11. maj: EU ville have EU-flag i vinduerne på EU-dagen # Herrerfolk # Historien gentager sig … # Danmark er for lille til jagt # Corona og smittekæder

Af Morten Messerschmidt, EU-ordfører for Dansk Folkeparti

9.maj var det eu-dag. Måske var det ikke gået op for alle. Så for at understrege pointen havde EU-parlamentet betalt de danske busser for at markere begivenheden ved at køre med eu-flaget. Også EU-kommissionens nye formand var på banen. På trods af at være uddannet mediciner med speciale i pandemier er det nemlig lykkedes hende at komme ganske skidt igennem corona-pandemien, så derfor var eu-dagen jo en god mulighed for at rette op på det blakkede image. Derfor foreslog hun alle europæere at placere eu-flag i vinduerne. Ikke mange dage før havde vi i Danmark jo markeret befrielsen ved at sætte lys samme sted. Så måske Ursula von der Leyen havde skelet til denne tradition, da hun udtænkte sit forslag? Jeg ved ikke, hvordan det så ud i resten af landet. Men her hos os blev flagene altså ved de betalte busser. En af formiddagspressens læserbreve satte ord på: ”Føj for satan!”

 

Hvorfor sætter eu-flaget så mange følelser i gang? Det er ikke mange måneder siden, vi havde debatten i folketinget, hvor et flertal besluttede sig eu-flaget i folkestyrets flagstænger. Dansk Folkeparti var selvsagt imod. Ikke bare i præsidiet, men helt ned i folketingssalen, hvor vi selv rejste sagen for at udæske de andre partier en god forklaring. Den udeblev. Til gengæld er der en ganske god grund til, hvorfor vi netop ikke skal flage med eu-flaget i hverken busser eller på officielle institutioner. For mens Dannebrog er alle danskeres flag, så signalerer EU-flaget politik. Som læserbrevet viser, er det bestemt ikke alle danskere, der vil tage ejerskab til eu-flaget, hvorimod Dannebrog er hævet over politik og kan favne alle danskere. Dannebrog er et flag, der tilhører folket. Herved skiller vi os ud fra mange andre lande, hvor flaget symboliserer statsmagten. Ligesom EU symboliserer Den Europæiske Union. Men Dannebrog symboliserer ikke regeringen eller staten. Det er alle danskes flag. Derfor bruger vi det både højtideligt foran kirken eller på officielle bygninger, men også i kolonihaven, på juletræet eller i lagkagen. Dannebrog er ikke politik, men noget helt særligt. Derfor må jeg om EU-flaget erklære mig enig med den uvorne læserbrevsforfatter: føj for satan! Det hører ingen steder hjemme.

 

Som under debatten i folketingssalen, kunne jeg her tænke mig at minde om, hvordan den gamle landsfader Thorvald Stauning, da vi i 1919 fejrede 700-året, betonede, hvordan man burde bære Dannebrog ved siden af den røde fane. For mens den røde fane var arbejderbevægelsens, så er og var Dannebrog alles – også alle partiers. I Dannebrog var der intet indbygget modsætningsforhold, men derimod en understregning af, at vi er her både som danskere og som medlemmer af et politisk parti. Dér er det gået gevaldigt ned ad bakke for både socialdemokrater og andre eu-elskere siden Stauning. For det er ikke mange dannebrogsflag, man ser i reverset længere. Og det er en skam – ikke fordi Dannebrog er socialdemokratisk eller tilhører Dansk Folkeparti. Men fordi vi ved alle at bære og hædre det, gør det til alles – og dermed til ingens. Det kan man ikke sige om EU-flaget.

 


Herrefolksattituder

Af Visti Christensen


Rasmus Paludans videooptagelser fra indvandrertætte områder er ikke noget, som DR og TV2 refererer. De har nemmere ved at fremstille ham negativt, og tage vrede, forurettede muslimer i forsvar og fortælle, hvor mange politi-resourcer, Paludan beslaglægger. 

 

Men uden interesse er det ikke, hvad nydanskere mener om det samfund, der gav dem opholdstilladelse, husly, mad og tryghed. Især ikke i ghettoområderne, hvor dansk mentalitet tydeligt er under afvikling, og hvor politi og udrykningskøretøjer er uønskede.

 

De fleste af os kender nok nogle af de gloser, som gadedrenge benytter. Men i nogle aktuelle optagelser er det faktisk voksne mænd, der udtaler sig, og hverken drenge eller unge mænd. Og forresten er det ikke kun Paludan, der har optaget beviserne herfor. 

 

”I danskere er ved at blive udryddet, for I er kun dyr!” udtaler en vred mand. Og han fortsætter: ”Jeg er ikke og bliver aldrig dansker. Jeg vil have min egen mentalitet og tradition for mig selv. Så mit danske pas og Dansk Folkeparti, de skal op i røven.”

 

Derefter falder en række andre særdeles grove udtalelser og beskrivelser, som kun hører hjemme i dårlige pornofilm, så de skal ikke refereres her. Men Ahmed slutter: ”Vi får flere børn. I får et eller to. Om 10-15 år er der flere perkere end danskere i landet.”

 

Og meget tyder på, han får ret. Intet politisk flertal har vist modet til at stoppe afviklingen af vort land.


 

Historien gentager sig 75 år efter befrielsen

Af Finn Olsen

Muslimernes salami metode virker fint!
Tænk at danskerne tilsyneladende stiltiende accepterer, at vi – her 75 år efter holocaust og befrielsen, finder det helt naturligt at bevæbnet politi og soldater, skal beskytte jødiske institutioner i Danmark !!
Denne gang kan vi jo ikke sende vore jødiske medborgere til Sverige !
Der er kun en løsning her: Stoppe al muslimsk indvandring og sende muslimer ud af landet, antallet er først tilpasset, når vi kan ophæve beskyttelsen.
Først her har vi chancen, at få vores frihed og danske kultur tilbage. Også vore jødiske venner vil igen kunne ånde frit.
Tænk hvis;
Så havde vi ikke problemer med Paludan. Masser af plads i vore fængsler.
Politi og dommerne vil få normale afbejdsbetingelser.
Mange danske kvinder vil slippe for voldtægt.
Snyd og svindel bliver minimeret.
Skyderier og bomber bliver et ukendt begreb.
Vandvidskørsel vil være sjældne. Samfundet vil spare mellem 60 – 100 milliarder om året.
Tænk hvor mange offentlige ansatte som kunne frigøres til mere nyttigt arbejde.
T
Tænk når du igen kan dytte og blinke i trafikken, ved grove ulovligheder, uden risiko for tæsk eller en kniv i maven.
Tænk at kunne gå rundt på Nørrebro uden at føle du er i Mellemøsten eller Afrika !
Tænk når brand, ambulance og politifolk ikke mere bliver angrebet.
Tænk når vi ikke mere skal høre Morten Østergaard lefle for sine trofaste vælgere…
Tænk igen at kunne føle og dagligt opleve, det at være DANSKER!
Kæmper for vore børn og børnebørn

 


Lad naturen regulere sig selv – Danmark er for lille til jagt

Af Jens Wollenberg

 

Parlez er et gammelt udtryk brugt bla i krigstid , når to modstandere mødtes evt på et neutralt
sted , og forsøgte at få fremsagt hver sine krav med tilhørende argumenter, og samtidig holde fast
i en retorik, så begge kunne slippe derfra med liv og levned i behold, så modstanderens budskaber
og mulige aftaler, kunne formidles videre til de respektive overhoveder

Vi befinder os måske ikke på en dissideret slagmark, med kilometer efter kilometer af
grøftelignende skyttegrave, og hvor kugler og granater suser hen over hovederne på os der ligger i
hver vores lejr, i hver vores skyttegrave, men vi er alligevel gravet ned i to lejre , og mellem
os ligger fronten

 

Jeg er ikke kendt for at tage fanger, og realpolitik er for mig det samme som at spille russisk
roulette med mere end tre bønner i revolveren
Jeg får dårlig smag munden af loge demokrater og mener at vores system er dysfunktionelt
Alt dette vil som udgangspunkt, dødsdømme mig i en parlez, da min hjerne vil sætte sig på min
tunge, og så ellers gå amok. Men alligevel hejser jeg det hvide flag, ikke som tegn på overgivelse, men for at signalere at jeg for min del, er klar til at gå i dialog med jer på den anden side af fronten.

 

Jeg ønsker en dialog, en parlez med dk jagt, gerne offentligt  eller evt i er af jægernes
magasiner ang naturens egen evne til at regulere.
Jeg mener , at Danmark er alt for lille til jagt , i nogensomhelst sammenhæng , og at naturen har
agt og ret, til at regulere sig selv. https://www.facebook.com/groups/2609937962617646/?ref=share

Overfor dette , står i deres grav , jægerne , der ønsker at regulere naturen , og på ingen måde ,
mener at den kan klare sig uden at den justeres af menneskets krudt pg kugler.
De regulerer på vegne af landbrug, der i forvejen modtager støtte fra EU og sidenhen lejer jagt
ud til jægere, endvidere sættes mængder af skydefugle ud, med risiko for forskydelser i naturen.

 

Fra min skyttegrav, ser det gevaldigt ud til, at alt jagt handler om økonomi og at meget af denne
end ikke har officielle tal vi kan studere, hvilket er meget undrende.
Fronten må være den fælles natur, det fælles tredie som man kan kalde det, det som vi er enige om
er målet.
Processen derhen eller hvad den skal bruges til, er hvad parlez bør omhandle.
Jeg har allerede meldt ud og dem af Jer der har haft fornøjelsen af at face mig tidligere ved,
at jeg er meget tydelig og vedholdende, så dette med at bringe mig selv over på modstanderens bane
for der at kæmpe naturens sag, er bestemt ikke fremmed for mig, hvad der er derimod er, er
metoden.

Jeg forsøger at appellere til en dialog om, at finde en måde så jagt som vi kender den idag,
reformeres , udfases og erstattes af naturen selv. Denne parlez, er startet op fra min side, på dk jægernes egen hjemmebane, med at kaste mine krav
og holdninger på bordet og jeg håber og imødeser dialogen.

 


 

Opsporing af smittekæder

Af Martin Gram

 

Det ser ud som om der er ved at opstå en konsensus om at Opsporing af smittekæder og isolation er vejen frem. Det virker samtidig som om myndighederne forventer, at det løser sig af sig selv, når blot der bliver testet endnu flere.

 

Søren Brostrøm har udtalt at vi ikke kan vende tilbage til inddæmning, da der ikke kan afses tilstrækkelig læger til at løse opgaven i sundhedsstyrelsen og lægemiddelstyrelsen, og opsporings arbejdet overlades derfor til dem der bliver testet positiv. Det er en udtalelse der stiller spørgsmåls tegn ved, om inddæmning og smittekæde opsporing har den rigtige placering i det sundhedsfaglige område.

 

Som Situation er nu, er der behov for forbedring af indsatsen. Test strategien halter fortsat, i forhold til det antal test der er stillet i udsigt og især på laboratorie analyse faciliteterne. Hvem holder fast i at de begrænsede test faciliteter bliver anvendt optimalt til smittekæde opsporing?

 

Det er ret indlysende, opsporing af smittekæder skal starte der hvor, der er flest smittede, som f. eks. i de indvandre tætte områder og andre hot spots. Hvem holder fast i at smittekæderne bliver opsporet og isolationen gennemføres, giver vejledning og sikre de rette værktøjer er til stede og
anvendes?

 

Optimeringen af opsporing af smittekæder er en helt afgørende aktivitet, for at begrænse følgerne af en eventuel bølge 2. Det er ikke tilstrækkeligt at overlade dette område til de gode viljer og så ellers vente og se hvad der sker om en måned med smitte tryk.
Drift af opsporing og isolation kræver ikke læge faglig viden, men social og opklaringens færdigheder . For at holde fokus på opgaven bør den løses af en organisation der passer til opgaven. Det undre noget at beredskabsstyrelsen spiller en meget pasiv rolle i denne katastrofe situation? Om beredskabsstyrelsen vil være kvalificeret til at løse opgaven vides ikke, ellers må en til opgaven task force med social og opklaring kompetencer oprettets. Det er felt arbejde, der skal have som mål at nå alle smittekæder.
ekspert undersøgelse af smitte årsager.

 

Det er nu muligheden for at undersøge effekten af de tiltag der blev iværksat i:

1. bølge

Smittekæderne giver mulighed for at undersøge, hvad der er skyld i en smittekæde opstår. Den kan give oplysninger, om der er mangler i myndighedernes retningslinjer, eller der er manglende overholdelse af retningslinjerne. En sådan undersøgelse her mellem 1. og 2. bølge kan hjælpe til at der ikke skal anvendes ”atombomber” igen. Med en større viden om hvad der virker og ikke virker, kan vi måske nøjes med nogle mere målrettede og mindre drastiske samfunds indgreb i fremtiden.
Denne undersøgelse kan udføres af eksperter, ved at lave en grundig analyse af et repræsentativt udvalg af smittekæder fra landets hot spots overbelastning af sundhedssystemet.
Det er fortsat en strategisk målsætning, at sundhedssystemet ikke må overbelastet. Ud fra de udmeldinger der er kommet, har politikerne åbenbart accepteret en vækst i indlagte med covid 19, her i forbindelse med åbningsfase 2. Ændringen er ikke specificeret med den tilladte vækst i indlagte eller hvor stort et smittetryk der er acceptabelt. Det er en farlig og ustyrlig vej, politikerne har valgt.
I forbindelse med åbningsfase 2 tales der ikke meget om genåbningen af hospitalerne. Udskydes genåbningen af hospitalerne, for at få plads til den ekstra belastning politikerne vil tillade, kan det gå helt galt. Det kan ende med et sundhedsvæsen der kommer i store stress problemer, med ventelister der
tager år at afvikle. Det er vigtigt at indse, at den i øjeblikket ikke anvendte corona kapaciteten på hospitalerne, ikke kan eller skal planlægges anvendt.
Det strategiske mål omkring overbelastning af sundhedssystemet burde udskiftes med: Fortsæt med at holde smittetrykket under 1 i et åbent samfund, ved hjælp af retningslinjer og aktiviteter for personlig hygiejne, rengøring, social samvær, smittekæde opsporing og karantæne.

 

Udlændinge
Det er som om hele diskussionen omkring åbning af grænserne, for mange nu er kun et kommercielt problem. Indrømmet det er et kæmpe problem for turisterhvervet og luftfarts sektoren. Det ændre ikke på at det er et sundhedsproblem, og diskussionen bør dreje sig om hvordan indrejsende kan teste. Skal der bruges karantæne og/eller test og opsporing, hvornår og hvordan er vi klar til det? Erfaringen fra udlandet viser at 2. bølge initieres af indrejsende fra udlandet, så vi kommer til at tage det alvorligt. Vi kan ikke springe over det igen, som med skituristerne i 1. bølge.

 

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…