Indlæg fra læserne 3. august: Manipulation # Inkvisitionen og Totalitarismens genkomst # Mundbind # Islamiseringen af Danmark er sat på turbo # Somalier gik til angreb med kæmpekniv i Herning # Sprit

Manipulation

Af Morten Dreyer DF

 

Det er i grunden en grov manipulation, som danskerne udsættes for af medierne i Danmark med præsidentvalget i USA. Nu senest med David Trads indslag på Altinget.

Journalister kan være meget forskellige som personer, men de er øjensynlig bundet sammen i en fast alliance: Hvordan det end går til november valget, så taber Trump stort i deres ønsker.
Journalister har som helhed forladt tidligere tiders formidlende og refererende opgaver, og er nu oftest blevet til agitatorer for den rette fremtid. Noget er fint, godt og prisværdigt. Og så er der noget, som er beskidt, grimt og utilstedeligt. Og ingen efterlades i tvivl om hvem der er hvad.
Nu kæmper journalister atter for deres idealer om Utopia ved at fremhæve den ene i USA som en helgen på jord, og den anden som noget Fanden har skabt. Gennem årene siden sidste valg har TV2 endog kørt en ugentlig serie, hvor de med indkaldte vidner, som mener det samme som de andre, har tæppebombet den danske offentlighed med den rette mening.
Med 100 dage tilbage til valget vil jeg foreslå, danske medier, som har skævvredet virkeligheden om det amerikanske valg overvejer deres reaktion, hvis Trump igen vinder. Mit forslag er at danske medier trækker alle deres journalister tilbage fra aktiv tjeneste, grundet deres manglende evne til at referere fair og fordomsfrit.
Ved valget i 2016 havde danske journalister lige indtil de første optællinger løb ind, Hillery Clinton som vinder med 98% sikkerhed. I dagene efter valget oplevede man, at danske journalister i hobetal interviewede pæne mappemænd på Times Square i New York om katastrofen. Ingen tænkte på krydse Hudson River og tale med rigtige amerikanere.

Inkvisitionen og Totalitarismens genkomst

Bitten-Kirsti Nielsen

 

Racisme anklagerne fyer for tiden om ørerne på os danskere, no-go zoner er oprettet for at holde os ude, og en paragraf er for en sikkerheds skyld indføjet i straffeloven mod racistisk tale, som kan defineres efter behov. Kort sagt, danskerne er sat på plads. Men  hvordan er det kommet dertil i vores fredelige land, som overvejende bebos  af udmærkede, velfungerende mennesker? Hvorfor denne krænkelse af den danske befolkning? Det er ubegribeligt. Det er grotesk, men kun nogle få så det komme. 

 

Ja krænkelsen er grov. Hvorfor skulle de samme danskere – disse såkaldte racister –  forsvare en årelang tradition i Danmark om retten til forskellighed, retten til selvbestemmelse fri for undertrykkelse og ensretning, og hvor Danmark har talt imod, når andre folkeslag er blevet truet på deres jord. Og hvad med solidatiteten med den 3. verden, hvis befolkning i stort tal har kunnet tage ophold i Danmark, indtil de nu udgør et fatalt problem for landet selv, bla. fordi de kom for mange, hvilket det er dømt racistisk at diskutere. Der er en eklatant selvmodsigelse i dette forhold, men det er nok heller ikke her, hunden ligger begravet.

 

Så tankepolitiet – toneangivende og deres eftersnakkere –  har da heller ikke interesse i dette modsætningsforhold, da det når alt kommer til alt ikke synes at handle om racisme. For handler det ikke snarere om en målrettet ensretning af mennesker helst uden historie og helst uden vilje i et nyt grænseløst samfund. Et eksperiment, der  har været arbejdet på i årevis med EU som spydspids, og som burde få alarmklokkerne til at ringe hos enhver dansker – og europæer. Men de, som i dag vil udøve censur mod andre, og behørigt afviser totalitære regimer fra en ikke så fjern fortid, synes jo netop at finde inspiration her. 

 

Hvad er det så for værdier, vi skal rette ind efter ud over de morallove, som enhver ved sin sunde fornuft respekterer i et oplyst samfund? Det er nye moralbegreber, udstukket af mennesker du ikke kender og aldrig har hørt om. Det er inkvisitionen, du troede var noget i tidlig Middelalder, men som nu i ny forklædning styres af et præsteskab bestående af såkaldte eksperter, pressen, af stærke toneangivende pressionsgrupper og en konstant propaganda ofte på et lavt sprogniveau. Et system der synes at skulle ensrette menneskers tanker ved tvang, afskaffe kritisk tænkning og lovliggøre restriktioner på ytringsfriheden i dramatisk grad. Hertil kommer som en magtfaktor menneskerettighedsdomstolen med konventionerne, ingen kendte til før de så konsekvenserne med ændringer i samfundet, ingen havde stemt for eller var blevet spurgt om. Og endelig et EU med sine talrige traktater og en EU domstol, hvis jurisdiktion tilsidesætter de danske domstole. Det hele uden demokratisk legitimitet. Læs Den Danske Grundlov, den er klar og enkel.

 

Jamen det vil vi da ikke være med til, vel? Nej, men i folkeskolens historiegennemgang indgår næppe et dybere studie af diverse ismer. Derfor kan et par gamle spøgelser, nazisme og fascisme (hnmm, hvorfor mon ikke stalinisme?) – som de fleste kun har en tåget forestilling om – bruges som effektive våben til at afskrække og dreje opmærksomheden væk fra forhold, vi for tiden burde være særdeles bekymrede over.  Dertil kommer at hadeobjektet nationalstaten Danmark – “der har jeg rod, derfra min verden går”* – nu gøres til noget suspekt og ses som en hindring for gennemførelsen af det nye grænseløse samfund. Og politikerne? … Tja, så vidt jeg kan se, har de et standpunkt, til de tager et nyt, og det synes at være straks efter valget. Medmindre beslutningerne da træffes et helt andet sted? For i hvis interesse sker dette her?  

 

Når et land har den samme politik, uanset hvem der vælges til magten, når en politiker ustraffet kan lyve så det driver og begå en landsskadelig handling, uden der sker en massiv indgriben mod ham fra resten af forsamlingen, når landets grænser åbnes for folk med høj kriminalitet og med en ideologi, der vil omstyrte samfundet, når landets retsvæsen ikke længere er upartisk, men politisk, når Højsteret ikke længere er højesteret, når hele samfundet er gennemsyret af én og samme politiske holdning, og når de, som kan se at noget er galt og derfor protesterer, kan defineres som kriminelle og stilles for en domstol, så er totalitærstaten indført.

 

*H.C. Andersen: I Danmark er jeg født


 

Mundbind – til hvilken nytte

Af Jørgen Mejrup

 

Man kan dårlig åbne for TV eller en avis uden at blive bombarderet med billeder af mennesker i flok, der skjuler underansigtet bag mundbind.

 

De bruges ellers kun for at reducere risikoen for smitte i sundhedssektoren, men ”mode-dillen” har bredt sig i det offentlige rum verden over affødt af corona’en.

 

Forståeligt, at folk er opskræmte og blindt søger ”sikkerhed” ved brug af værnemidler, men brugen har nærmest udviklet sig til en ”pandemi” ligesom corona’en, selv om det ikke er sikkert af de virker. Synet er skræmmende.

 

Så man gør nok bedst i at følge trop med de andre og tage ”masken” på, tænker de fleste vel? Meningerne er delte.

 

Derfor er en gruppe danske forskere i gang med at undersøge, om mundbindene nu også reducerer risikoen for smitte.

 

Ifølge professor og overlæge Kasper Iversen fra Herlev-Gentofte Hospital er der flere udfordringer ved at bære mundbind:

 

– For mange kan det være svært at bære mundbindet hele tiden. I nogle tilfælde er det ikke tilstrækkeligt tæt, og samtidig holder det maksimalt i otte timer, før det skal skiftes, siger Kasper Iversen.

 

I Danmark er brug af mundbind ikke påkrævet. Det er op til den enkelte, om han/hun vil udsætte sig selv eller andre for øget smitterisiko. Men får smitten ”nye kræfter” til efteråret, hvad nogle frygter, kan mundbindene risikere at skulle tages ned fra hylderne – igen.


 

Islamiseringen af Danmark er sat på turbo

Af Pernille Birkler

 

Der foregår meget lusk og fusk, for at vi ikke skal opdage den stigende islamisering af Danmark. Den sker glidende og næsten umærkeligt, så de fleste vænner sig til de nye forhold og derfor ikke reagerer. Også den stigende muslimske vold overfor etniske danskere holdes skjult af medierne. 

 

Dråbe for dråbe siver Islam ind alle vegne. Den mindste sprække, og Islam kryber ind og breder sig som en invasiv art, der uset og derfor uhindret får lov til at vokse, indtil den er blevet så stærk, at den kvæler alt omkring sig.

 

Islamiseringen startede med halal-mad i vores institutioner. I dag er tusindvis af varer halal-certificeret men ikke mærkede så vi tvinges til at betale afgift til Islam, uden at vi kan fravælge det. Så kom der kønsopdeling i svømmehaller, bederum på skoler, universiteter og politistationer. Moskeerne popper op over hele Danmark, og der er sharia-domstole i no-go områder, hvor de danske myndigheder ser gennem fingre med polygami og andre lovovertrædelser grundet ”religiøse forhold”. Flere danske skoler har afskaffet juletraditioner, og på Christiansborg, Danmarks højborg, er der ramadanfest. Fortsæt selv listen.

 

Der er stærke kræfter på spil for at få vores grundlov udskiftet med sharia. Er man rettroende muslim og har købt hele pakken, sættes sharia over grundloven, og Danmark ønskes omdannet til et muslimsk land, hvor alene Koranen bestemmer og skal efterleves til punkt og prikke – og vores demokrati bruges til at afskaffe samme demokrati.

 

Alle steder indenfor det offentlige ansættes muslimer. I Udlændingestyrelsen sidder en afghansk statsborger (muslim) i en høj stilling, hvor hun styrer asylbehandlingen af muslimer bl.a. afghanere. Også i det danske politi ansættes mange muslimer – med eget bederum, så er ingen vist i tvivl om, hvor deres loyalitet ligger. Og mange muslimer arbejder som socialrådgivere, hvor de bl.a. har indflydelse på, om en borger kan få førtidspension, hvilket er blevet noget nær umuligt for en etnisk dansker, hvorimod muslimer nærmest får dem smidt i nakken, når de tropper op hos deres sagsbehandler med hele familien på slæb.

 

Men påpeger man, at i så vigtige stillinger bør der naturligvis kun ansættes etniske danskere, vil der lyde høje skrig og skrål fra både de radikale og Enhedslisten for ikke at tale om journalistisk venstreparti og hele deres frelste læserskare, for ”det er racisme”.

Engang havde Danmark et pressekorps, der ville være fløjet til tasterne i en helvedes fart, men i dag befinder omkring 80 % af de danske journalister sig på venstrefløjen, og det der ligner, så de lukker øjnene, indtil lyset stilles så skarpt på miseren, at et par stykker vågner op til dåd og pipper lidt. 

 

I 2018 nåede Danmark det antal indvandrere, som Danmarks Statistik anslog ville være nået i år 2050, ikke mindre end 32 år tidligere end forventet. Det betyder, at Danmark ændres i et rasende hurtigt tempo. Hvem har ansvaret? Nogle må have vidst det – og ønsket det.

 

Men mange politikere har fået øje på det enorme vælgerpotentiale, der ligger i migrantstrømmen, og alle kneb gælder for at få fat i de nye vælgere og dermed blive inde i varmen på Christiansborg. Men de overser, at den dag, Islam bestemmer, ryger de selv ud med badevandet. Og med Lars Løkke Rasmussens underskrift i Marrakesh i 2018 blev døren til Danmark slået op på vid gab for migranter fra Mellemøsten og Afrika, samtidig med at mainstreammedierne blev pålagt ikke at tale/skrive negativt om Islam og migration.

 

Jeg er bedstemor – men jeg er også dansker og har et ansvar for, hvordan jeg efterlader Danmark til mine efterkommere. Jeg vil ikke bare se passivt til, mens mit fædreland ødelægges. Jeg har for længst truffet mit valg, som stadig flere gør, og tager ansvar for Danmark og Danmarks fremtid. Og det gør vi, selv om de politisk korrekte udskammer os og gør alt for at lukke munden på os. Men det er dem, som har svigtet, og det er dem, som fortsat svigter Danmark og os danskere.


 

Somalier gik til angreb med kæmpekniv i Herning
Af Dhamu Chodavarapu
Det kan man læse i Nordjyske idag. (Tina er en muslim-venlig dame som skriver i Nordjyske og som  nedgør alle dem der vil have Danmark som Danmark.)
Selv om man har et klingende dansk navn som Tina Davidsen, er det ikke sikkert, man har en god dansk opdragelse. Så vidt jeg ved, er det kun i Danmark, man siger “den man elsker, tugter man”. Min afdøde svigerfar kaldte mig “vandbærer” og at jeg har “vandbærerben”. Ikke fordi han ikke kunne lide mig, tværtimod. Sådan er Danmark og danskerne. På arbejde kaldte de mig “chokoladedhamu”.
I min første tid i Danmark var jeg inviteret til aftensmad hos min værkfører. Da jeg skulle hjem, sagde jeg ”vi ses imorgen” hvortil han svarede “ja, det kan vi ikke undgå”. Jeg blev forvirret, men tog mig sammen og svarede “yes, we got to”. Så grinede vi begge to.
Min første juleaften var jeg inviteret til en bondegård på Vestkysten, meget religiøse med bordbøn. Da faderen begyndte sin “takketale” til Gud, tændte sønnen en cigaret. Jeg sagde, det må du ikke efter min opdragelse, hvortil han svarede, at han bedre kunne koncentrere sig om Gud med en cigaret i hånden. Der lærte jeg, at det er uskik at tænke på kroen, mens man er i kirken.
Måske Fr. Tina Davidsen, som skriver side op og side ned i Nordjyske, bor langt væk fra Danmark, så hun har glemt alt om hele sin danske opdragelse og levevis.
At pive over racisme, diskrimination, islam og udskiftning af et navn som Eskimo Is, Hvide Sande mv., viser blot et underdanigt mindreværdskompleks. Når man sidder og kræver, at de “hvide” bør sige undskyld til Grønlænderne, til negerne for slaveri og inderne for at have tjent penge på os. Derfor vil man gerne fjerne statuer mv. Det er udansk og det er stupiditet. 
Hvorfor vil alle disse venligboere ikke forlange undskyldninger fra muslimer for deres ugerninger på alle breddegrader i verden. Der var en muslimsk Nawab(konge) i kystbyen Bandar i Indien(i nærheden af, hvor jeg kommer fra), som sendte sine tjenestefolk ud for at slå hjælpeløse danskere, der svømmede mod land, ihjel og huggede deres ejendele, hver gang et dansk skib forulykkede i uvejr i Den Bengalske Bugt mellem Tranquebar til Serampore.
Kære Tina, mon vi skal kræve undskyldning fra herboende muslimer?
Hvor latterligt er det at forlange undskyldninger, fjerne statuer og navne i racismens navn? Mon muslimvenlige Tina Davidsen har nogle forklaringer? Ud over at skælde os ud.

 

SPRIT

Af Jørgen Casse.

 

Hver en ægte, trofast københavner,

elsker højt sin kære gamle by.

Her er alt det andre byer savner,

smil og sang fra tidlig morgengry

Byens skønhed har så tit mig varmet,

næsten tændt mit hjerte helt i brand.

Og det sker jeg ta’r en passiar med,

fiskerkonerne ved Gammel Strand.

Der er en duft af jeg ved ikke hvad,

rapperap, rapperap.

Og denne duft gør mig altid så glad.

rapperap, rapperap

Kun her hos dig, i min elskede stad,

rapperap, rapperap

Er der en duft af jeg ved ikke hvad.

Anker Hansen

 

Denne gamle vise fra besættelsesårene blev fremført af Ludvig ‘Fortand’ Brandstrup, og er også indspillet af Christian Arhoff.

 

Omkvædet er stadig aktuelt, i staden København, og antagelig også i andre større byer rundt om i landet, men nu bliver vi altså i København.

 

Skovserkonerne på Gammel Strand er der ikke mere så de er frikendt på grund af fravær. Men vi ved godt hvad det er der dufter af, nemlig SPRIT. Danskerne er blevt et folk af sprittere. Man spritter når man går ind, og man spritter når man går ud, man spritter hvis man går op og også hvis man går ned, vi spritter bare.

 

Da jeg var barn! Uha! Da var det at være spritter ikke noget positivt, det var personer på samfundets bund der drak kogesprit, sygehus sprit, træsprit m.m. De fortyndede øllerne med disse sprit typer, og de blev syge af det.

 

Mange af dem var ofre for børskrakket på Wall Street i 1929, og den deraf følgende depression. Den bredte sig som ringe i vandet over hele den civiliserede verden, og altså også til lille Danmark. I 30nes verden var der ikke noget der hed et socialt sikkerhedsnet som kunne samle dem op som faldt som ofre for denne enorme depression. De endte på gaden uden kone, børn, hus og hjem og ikke mindst arbejde, og social identitet. De kom aldrig på fode igen.

 

Sprittere blev brugt som skræmmebillede overfor små ubefæstede sjæle, ”du vil da ikke ende som spritter vel?” osv. Næe! Det ville man selvfølgelig ikke, men nogle fortsatte dog alligevel traditionen.

 

I vore dage, hvis man tager en tur ned af strøget i København, er der en duft af sprit! Den udsendes af alle forretninger hele strøget ned, ved alle døre står der en spritflaske eller to, forvirrer man sig ind i forretningen går man igennem en sprittåge.

 

Man kan frygte, at efter tilstrækkelig mange forretningsbesøg, og man endelig kommer frem til Kongens Nytorv, så har man fået en lille ‘skid’ på, og så er den endda gratis! Jo! Strøget er et besøg værd!

 

Den løftede pegefinger! Lad køretøjet stå, og gå!

 

Wonderful, wonderful Copenhagen

Friendly old girl of a town

‘Neath her tavern light

On this merry night

Let us clink and drink one down

To wonderful, wonderful Copenhagen

Salty old queen of the sea

Once I sailed away

But I’m home today

Singing Copenhagen, wonderful, wonderful

Copenhagen for me.

 

I sailed up the Skagerrak

And sailed down the Kattegat

Through the harbor and up to the quay

And there she stands waiting for me

With a welcome so warm and so gay.

Wonderful, wonderful Copenhagen

Wonderful, wonderful Copenhagen

Friendly old girl of a town

‘Neath her tavern light

On this merry night

Let us clink and drink one down

To wonderful, wonderful Copenhagen

Salty old queen of the sea

Once I sailed away

But I’m home today

Singing Copenhagen, wonderful, wonderful

Copenhagen for me

Sangskrivere: Alan Livingston / Billy May / Warren Foster

 

Lyt her til Ludvig Brandstrup.

Danny Kaye Wonderful Copenhagen.

 

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…