I løbet af blot ti år har regeringen sendt over 30.000 flygtninge til kommunerne – samtidig har asylansøgere kostet et tocifret milliardbeløb

Langt hovedparten af de flygtninge, der gennem de sidste mange år er kommet ind i Danmark og har søgt asyl, kan ret beset ikke betragtes som flygtninge.

 

Det gælder under alle omstændigheder dem, der er ankommet fra Tyskland, hvor ingen har forfulgt dem.

 

Ikke desto mindre er Danmark ifølge de internationale konventioner, diverse folketingsflertal gennem årene har tilsluttet Danmark, mere eller mindre forpligtet til at behandle deres ansøgninger og give asyl, hvis de har været forfulgte i deres hjemland.

 

Og den tilstand har Folketingets store flertal ikke været indstillet på ændre. Man klamrer sig fortsat til konventionerne og nægter at forlade dem, sådan som Dansk Folkeparti flere gange har forsøgt at få flertal for.

 

Kommunerne betaler prisen

I sidste ende bliver det kommunerne, der kommer til at betale prisen for Folketingets handlinger i en situation, hvor kommunerne i forvejen er pålagt et udgiftsloft.

 

Således sender Udlændingestyrelsen efter et fordelingssystem løbende asylansøgere med opholdstilladelse ud til landets regioner, hvorfra de bliver fordelt mellem regionernes kommuner efter forslag fra Udlændingestyrelsen

 

I år har Udlændingestyrelsen til og med 31. juli fordelt 306 flygtninge til regionerne og har meddelt, at antallet for næste år vil ligge på 600.

 

Men set over en ti-årig periode løber det op.

 

Således har landets kommuner i perioden 2010 – 2019 modtaget ikke færre end 37.000 flygtninge, som kommunerne har skullet skaffe boliger til og samtidig forsøge at integrere.

 

Og så er der langt over halvfems tusinde børn

Hvor mange af de 37.000, der har været børn, har det ikke været muligt at få opklaret via tilgængelige kilder, men i perioden 2014 – 2019 er der på asylområdet blevet familiesammenført i alt lidt over 13.000 børn.

 

Og de familiesammenføringer er først sket, efter at flygtningene er blevet fordelt til kommunerne

 

Dertil kommer så de i alt lidt over 81.000 børn, der i perioden 2010 – 2019 blev født af en mor med ikke-vestlige baggrund.

 

Alt det hober sig op i løbet af blot en ti-årig periode

 

Således boede der 1. januar 2010 et pænt stykke over 362.000 ikke-vestlige indvandrere ude kommunerne.

 

Ti år senere var det antal steget med 138.000 til i alt lidt over 500.000 ikke-vestlige indvandrere den 1. januar 2019.

 

Helt aktuelt boede der per 1. juli i år i alt 518.658 ikke-vestlige indvandrere ude i kommunerne, og af dem var cirka en femtedel eller i alt 96.905 børn i alderen 0 – 14 år.

 

Og det koster på både kommunernes sociale budgetter og på skolebudgetterne.

 

Over 70.000 tusinde asylansøgere

I den samme periode væltede det ind med asylansøgere.

 

I perioden 2010 til 2019 søgte således i alt lidt over 74.000 asyl i Danmark, og af dem fik cirka 41.000 opholdstilladelse.

 

Det største pres kom i årene 2014 og 2015, hvor i alt lidt over 36.000 personer søgte asyl i Danmark.

 

Alt dette koster. Alene indlogeringen på landets asylcentre løb i den ti-årige periode op i et pænt stykke over 16 milliarder kroner.

 

Voldtægter og røverier

Dertil kommer så en lang række andre udgifter som for eksempel driften af Udlændingestyrelsen, for slet ikke at tale om belastningen af retssystemet og fængselsvæsenet.

 

Således fik i alt 11.164 asylansøgere en strafferetlig afgørelse i perioden 2010 – 2019.

 

Det drejer sig blandt andet om ikke færre end 117 domme for voldtægt med videre, 1.898 voldsdomme og 235 domme for røveri for slet ikke at tale om 250 domme for ulovlig våbenbesiddelse.

 

Og oven i alt dette er der truende tordenskyer i horisonten

 

Eksplosiv befolkningsudvikling truer Europas fremtid

Ifølge FN’s seneste rapport fra 2019 om befolkningsudviklingen vokser Jordens befolkning med omkring 83 millioner mennesker årligt således, at Jorden i 2030 skønnes at være befolket med 8,6 milliarder, medens der 2050 vil være næsten ti milliarder mennesker på kloden mod nu 7,5 milliarder.

 

Over halvdelen af væksten kommer fra Indien, Nigeria, Pakistan, Congo, Etiopien, Tanzania, Indonesien, Egypten og USA, hvor befolkningen tilsammen ventes at stige med over en milliard mennesker.

 

Der er således tale om række lande, hvor især de afrikanske allerede nu producerer flygtninge i stor stil.

 

Selvom der i øjeblikket er rimeligt ro ved grænsen med lidt over tusinde asylansøgere siden januar, er der ingen tvivl om, at proppen på et tidspunkt vil ryge af flasken på det afrikanske kontinent.

 

Det vil selvfølgelig på et tidspunkt også berøre Danmark i en situation, hvor landets selvstændige handlekraft er bundet på hænder og fødder af forældede internationale konventioner.

 

Ikke just nogen ønskværdig og betryggende situation.

 

Denne artikel er baseret på følgende kilder:

https://uim.dk/publikationer/tal-og-fakta-pa-udlaendingeomradet-2019-1 (Årgangene 2010 – 2019)

 

https://www.statistikbanken.dk/10021 (Tabelkode: FOLK1C)

 

https://www.statistikbanken.dk/10026 (Tabelkode: VAN66KA)

 

https://www.statistikbanken.dk/10061 (Tabelkode: STRAF42)

 

https://population.un.org/wpp/DataQuery/

 

 

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…