Politiet fortæller her, hvordan grænsekontrollen fungerer – læs hvad du skal gøre

Foto: Gunner Hede

Kontrollen får ikke konsekvenser for borgere, der bor eller arbejder i Danmark, herunder selvstændige erhvervsdrivende, der udfører arbejde i Danmark samt lastbiler med gods – for eksempel fødevarer og medicin.

 

Fra og med lørdag den 14. marts 2020 klokken 12.00 er der etableret fuld grænsekontrol ved den dansk-tyske grænse.

 

Den fulde grænsekontrol vil være i kraft foreløbig frem til og med den 13. april 2020 (anden påskedag).

 

Kontrollen skal ses som et led i de danske myndigheders indsats med henblik på at begrænse risikoen for spredning af Coronavirus/COVID-19.

 

Kontrollen får ikke konsekvenser for borgere, der bor eller arbejder i Danmark, herunder selvstændige erhvervsdrivende, der udfører arbejde i Danmark samt lastbiler med gods – for eksempel fødevarer og medicin. Men disse personer og køretøjer vil blive kontrolleret – på lige fod med øvrige personer og biler.

 

Kontrollen skal således forhindre, at udenlandske statsborgere, som ikke har et anerkendelsesværdigt formål med indrejsen, kommer ind i landet med øget smitterisiko til følge. Læs mere om hvad der ikke er et anderkendelsesværdigt formål på coronasmitte.dk.

 

Personer, der krydser den danske grænse for at komme hjem, f.eks. svenskere, der har været på ferie i udlandet, vil blive anset for at have et anerkendelsesværdigt formål med indrejsen. Det samme gælder ved transit i lufthavnen og for flypersonale.

 

Beslutningen får følgende praktiske konsekvenser for borgere, der skal krydse den dansk-tyske grænse:

 

Antallet af grænseovergange bliver reduceret fra de nuværende 13 til tre: Sæd (syd for Tønder) i den vestlige del af Sønderjylland og samt Kruså og Frøslev i den østlige del af Sønderjylland, hvor trafiktrykket erfaringsmæssigt er størst.

 

Samtlige grænseovergange vil være fast bemandet døgnet rundt.

 

De øvrige 10 grænseovergange bliver spærret af for såvel ud- som indrejse.

 

https://politi.dk/syd-og-soenderjyllands-politi/nyhedsliste/etablering-af-fuld-graensekontrol-paa-den-dansk-tyske-landegraense/2020/03/14

 

Aabenraa Kommune forberede nødlukning af fem veje

Et nyt statsligt tiltag i forsøget på at forsinke smittebredningen af covid-19 bliver iværksat i dag, lørdag 14. marts klokken 12.00. Aabenraa Kommune er som vejmyndighed blevet bedt om at forberede nødlukning af fem veje, der støder op mod grænseovergangen mod Tyskland.

 

Konkret drejer det sig om vejene op mod grænseovergangene ved

– Pebersmark

– Bøgelhus

– Sophiedal

– Wilmkjer

– Padborg

Aabenraa Kommune er vejmyndighed på vejene og står for at varetage opgaven med at lukke kommunale veje mod grænseovergangene ned. Det er fortsat Politiet, der er myndighed på grænsekontrollen, herunder ved hovedgrænseovergangene til Tyskland.

 

Derfor er Aabenraa Kommune netop nu i gang med at iværksætte de foranstaltninger, der skal være med til at lukke de kommunale veje. Herunder arbejdes der med omkørselsskiltning for at være til mindst mulig gene for borgerne ikke mindst i Padborg by.

 

Både Politiet og Hjemmeværnet leverer opbakning til Aabenraa Kommune, så der både kan arbejdes med opsætning af vejspærring samt omdirigering af trafikken.

 

Se Udenrigsministeriets vejledning om ind- og udrejse af Danmark her

 

Se myndighedernes oplysninger om forsyninger mv. henover grænsen her

 

Aabenraa Kommune følger situationen nøje og vil udsende flere oplysninger i takt med at udviklingen gør det nødvendigt.

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…