I dag er Mette F. på ’minktur’ i det jyske – opgøret mellem hende og blå blok kan blive en vild gyser i dansk politik

Statsminister Mette Frederiksen besøger i dag, torsdag, forskellige dele af Jylland, der har været berørt af minkkrisen.

 

Hun kommer således til Nordjylland, der blev lukket af på grund af den store coronasmitte, som i betydeligt omfang kom fra mink.

 

Statsministeren skal også besøge en minkfarm på Kolding-egnen.

 

Besøget i det jyske er mere end en høflighedsvisit. Midt i det store opgør på Christiansborg om aflivning af mink, har Mette Frederiksen brug for at understrege, at situationen for minkavlerne og for deres lokalområder ligger hende på sinde.

 

Samtidig kan hun bruge besøget til at stikke en finger i jorden og fornemme, hvor folk på disse kanter står i forhold til det voldsomme politiske opgør, der onsdag fandt sted i Folketinget – netop med aflivningen af minkene i centrum.

 

I dette opgør stod regeringen og blå blok meget stejlt over for hinanden, og de gensidige beskyldninger føg gennem luften.

 

Udfaldet er langt fra givet

Efter dramaet på Christiansborg har både Mette Frederiksen og den blå lejr brug for at finde ud af, hvad folk derude mener, og hvilke argumenter de er lydhøre over for.

 

For dette opgør er langt fra kun et Christiansborg-drama. Det bliver til syvende og sidst afgørende for udfaldet, hvad vælgerne derude synes.

 

Her er udfaldet på ingen måde givet. Mange har blandede holdninger til debatten om minkene, og det er svært at afgøre på forhånd, til hvilken side de fleste af dem falder ud i en kommende tid.

 

Opgøret mellem regeringen og blå blok kan derfor udvikle sig til en vild gyser i dansk politik.

 

Mette F.: Først og fremmest et sundhedsproblem

Da corona-epidemien brød igennem i Danmark, vandt Mette Frederiksen stor folkelig opbakning til sit hovedbudskab: Dette var først og fremmest et sundhedsproblem, og man måtte være parat til kraftige indgreb i samfund og økonomi for at få bugt med dette problem.

 

Smitten skulle for enhver pris under kontrol. Også selv om det medførte hårde tider for virksomheder og borgere.

 

Dette var et rigtigt udgangspunkt, som Den Korte Avis delte. Her var de blå partier til en start for uklare i meldingerne, og nogle af dem kom med letsindige forslag om at gå hurtigere frem med åbningen af samfundet.

 

Men befolkningen fulgte Mette Frederiksen. Meningsmåling efter meningsmåling gav hende stor opbakning til den stramme linje, hvor vægten lå på befolkningens sundhed. Vælgertilslutningen til både statsministeren og Socialdemokratiet steg markant, mens blå blok tabte terræn.

 

Det er ikke længere så let for Mette Frederiksen

I den aktuelle strid om aflivning af minkene har Mette Frederiksen igen brugt hensynet til sundheden som sit slagargument.

 

Når den blå opposition (og andre) har kritiseret det manglende lovgrundlag for regeringens beslutning om at aflive alle minkene, har hun henvist til, at det vigtigste var at få stoppet smitten hurtigst muligt.

 

Efter den ophedede debat i folketingssalen anklagede Mette Frederiksen da også de blå partier for ikke prioritere spørgsmålet om sundhed højt nok. Hun lod forstå, at oppositionen var mere optaget af jura end af danskernes sundhed.

 

Men det budskab kan hun nu få alvorlige problemer med. Det er ikke længere så let som i starten af pandemien.

 

Kaare Mølbaks selvmodsigelser

Godt nok har de fleste danskere fortsat befolkningens sundhed som absolut førsteprioritet. Men mange er kommet i tvivl om, hvad der egentlig kræves for at sikre sundheden.

 

Er aflivningen af alle mink for eksempel nødvendig? Kunne man lade minkavlerne beholde en besætning af avlsmink?

 

Der er ikke noget at sige til, at befolkningen er i tvivl om disse spørgsmål. Flere fremtrædende eksperter er nemlig kommet med højst uklare meldinger om sagen.

 

Det er således lykkedes for Kaare Mølbak fra Statens Serum Institut at give direkte modstridende svar på  spørgsmålet om avlsmink inden for kort tid. Hvad skal befolkningen så tro?

 

Den første årsag til, at debatten er en gyser

For danskerne er det helt afgørende, at man ikke tillader minkproduktion, der kan angribe folkesundheden. Men mange er usikre på, hvor grænsen går mellem det, der skal forbydes, og det, der kan få lov at passere.

 

Denne usikkerhed er den første årsag til, at den aktuelle debat er en gyser. Danskerne prioriterer sundheden over alt andet. Men mange er stadig i tvivl om, hvilke muligheder der er for at hjælpe minkavlerne uden at spille hasard med sundheden.

 

Den anden årsag til, at debatten er en gyser

Den anden ting, der gør det svært at vurdere udviklingen i befolkningens holdning, drejer sig om den voksende sympati med minkavlerne på det menneskelige plan.

 

I begyndelsen af forløbet var minkavlernes verden meget fjern for de fleste danskere. Derfor gled de lidt lettere ind i en skurkerolle.

 

Men især via TV har avlerne gjort positivt indtryk på mange danskere på det menneskelige plan. Der er kommet en langt større bevidsthed om deres personlige engagement i deres dyr og i den dertil hørende livsstil.

 

Groft sagt: Da minkavlerne trådte personligt frem på TV, kostede det opbakning til Mette Frederiksen i meningsmålingerne.

 

Den tredje årsag til, at debatten er en gyser

Den tredje ting, som nu gør debatten om corona sværere for Mette Frederiksen, er regeringens og myndighedernes krav om at lukke minkfarmene, uden at lovgrundlaget var i orden.

 

Dette er en alvorlig sag. Justitsminister Nick Hækkerup og hans justitsministerium har forsøgt at frikende regeringen med henvisning til, at hverken Mette Frederiksen eller andre dele af regeringen har givet noget, der rent juridisk kan kaldes en ordre til, at minkfarmene skulle lukkes.

 

Men dette er udenomssnak. Ministre og embedsmænd gjorde det klart for minkavlerne, at farmene skulle lukkes. Det fremstod som et påbud, som man ikke kunne ignorere.

 

I den sammenhæng er det ikke afgørende, om det var en ordre i streng juridisk forstand. Det afgørende var, at regeringen ikke efterlod nogen tvivl om, at avlerne skulle lukke. Avlerne måtte gå ud fra, at de ville blive ramt af sanktioner, hvis de ikke makkede ret.

 

Dette kom da også tydeligt frem, da politifolk gjorde det klart for minkavlere, at de ikke havde noget valg. De ville blive lukket ned, hvis ikke de gjorde det frivilligt.

 

Én ting synes sikker

Alt tyder på, at danskerne i dag er lige så optaget af sundhedsproblemerne ved corona, som de var ved pandemiens start i Danmark. Hvad det angår, er opbakningen til den kontante linje, som Mette Frederiksen hurtigt lagde, da smitten bragede igennem, givetvis stadig intakt.

 

Men andre vigtige punkter skaber usikkerhed om befolkningens reaktion:

 

Tvivlen om, hvor grænsen præcis går mellem det sundhedsfarlige og det, der godt kan fungere.

 

Den menneskelige sympati for minkavlerne.

 

Sidst, men ikke mindst: Usikkerheden og forargelsen over, at regeringen og dens embedsmænd har brugt deres magt og autoritet over for en gruppe i befolkningen uden at have lovgrundlaget i orden.

 

Snart skal det afklares, hvilken form for undersøgelse af sagen et flertal i Folketinget kan samles om. Men én ting synes sikker:

 

Der venter en vild politisk gyser forude.

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…