Dagens læserindlæg, 7. august: Hvilken farve har Gud?

Forestillingen om at Gud eller Jesus ikke er hvid, men skulle være sort eller en anden kulør, vælg selv, er hen i hegnet.

 

Det afslører at de ikke har læst eller forstået bibelens tekster overhovedet. At de ønsker at den afbildning af kristus som angiveligt findes i de europæiske kirker skal fjernes til fordel for en kristus af anden hudfarve, er noget vrøvl.

 

Bibelen, gamle testamente første Moses bog kap. 1,1,27-28, ”(27)Da skabte Gud to mennesker, som lignede ham. De blev skabt som mand og kvinde. (28)Gud velsignede dem og sagde: »Formér jer og bliv mange, bred jer over hele jorden og tag den i besiddelse! Hersk over fiskene, fuglene og alle de andre dyr på jorden.«, ’som lignede ham’ altså vi er et spejlbillede af denne imaginære gestalt både fysisk og mentalt. Javel udmærket! Men europæerne er altså hvide, dermed er Gud, og kristus hvide på alle de kors der findes i de europæiske kirker og alle malerier. Det kan ikke være anderledes.

 

Det bør måske her nævnes, at Bibelens Gamle testamente (GT) kendes først ca. 200 år efter vor tidsregning, altså 200 år efter de i bibelen senest beskrevne begivenheder. GT har vi fælles med jøderne, GT er udfærdiget på hebraisk, mindre dele er affattet på aramæisk. Det er Ezras Bog 4,8-6,18 samt 7,12-26, og Daniels Bog kapitel 2,4-7,28. Aramæisk tales i dag kun i Syrien og Irak, samt af det aramæiske folk.

 

De der rejste ud for at kristne verden var alle hvide missionærer, så selvfølgelig medbragte de ikonet Kristus i en hvid udgave. Negere og andet godtfolk har ikke opfundet kristendommen, derfor er og bliver Gud og Kristus hvide, men hvis de partout vil tilbede en sort Kristus så gerne, men lad os beholde den hvide af slagsen tak.

 

Vender vi blikket mod, for eksempel asien og buddhismen, så er Buddha ikke hvid men afspejler den der herskende race, Buddha er ‘gul’ og har øjne med mongolfold, også han afspejler en imaginær gestalt kaldet Gud. Og sådan er det hele jorden rundt.

 

Faktisk er det den anden vej rundt, mennesket afspejler Gud i sit billede, og det er jo meget logisk thi ingen har endnu set denne imaginære gestalt, eller rettere ingen har været i stand til at berette om deres eventuelle møde med denne gestalt, thi et møde indebærer personens død. Eksistensen af denne imaginære gestalt henstår i uvisheden.

 

De der i denne tid føjter rundt og råber og skriger om det ene eller det andet, er intet andet en 3. generation 68ere samt deres forældre og bedsteforældre der tilsyneladende har fået det hele galt i halsen. 3. generationen er rodløse grundet deres forældre og bedsteforældre, der har berettet om deres gerninger siden 1968, de er gjort historieløse, grundet Marxismen doktrin om, at historie viden er bagstræberisk, det er bedre ikke at have nogen historie.

 

Det er det sikkert, thi på den måde har man en ‘ren’ tavle til at skrive det på man vil have at de pågældende skal tro og mene. Resultatet ses nu. De optræder som billedstormerne i 1500 tallet, dog uden den religiøse fundamentalisme, de vælter statuer, tilsviner statuer, og hvis dette ikke er nok så beskylder de alle anderledes tænkende for at være racister. De forlanger dette og hist fjernet eller omdøbt til ingen verdens nytte, det ændre intet. Man kan ikke køre filmen baglæns, heller ikke hvis man bekender sig til bedstefaders pseudo socialisme fra 68, eller værre endnu til stalinismen.

 

De påstår at de vil afskaffe politiet, fængsler, og dermed også retsvæsenet, og indføre ‘omskoling’ af anderledes tænkende, med andre ord kinesisk tortur, tvangsomvendelse, jammen er det ikke det de beskylder missionærerne for at have gjort der hvor de kom frem? De er altså ikke et hak bedre en disse, det er blot et spørgsmål om hvem det skal gå ud over, nu altså europæerne, og vi europæer tager ikke til genmæle overfor dette pseudotyrani, men bøjer nakke knæler for gerningsmændene, tier og ophøjer ugerningsmænd til helgener, lader disse ubefæstede sjæle smadre alt det generationerne før os har kæmpet for og opbygget!

 

De sætter lighedstegn mellem kapitalisme og racisme, racisme er noget der opstår langt senere, antageligt i midten af 1800 tallet ved slaveriets ophør, hvor den hvide underklasse føler sig truet af en ny underklasse nemlig de frigivne slaver.

 

Det hele er oprør for oprørets egen skyld, det er så sjovt at være uartig uden konsekvenser. Du kan gøre hvad du vil blot du påstår at det er i en sags tjeneste god eller dårlig.

 

Morten Messerschmidt har ganske afgjort ret i at vi europæer bør kalde til samling om den kristne tro, gå til åndelig modstand mod muhamedanerne inden det er for sent.

 

Alvorligt talt bør alle ikke muhamedanerne forene sig, thi alle der ikke bekender sig til denne politiske volds religion er i farezonen. Alle der ikke fem gange om dagen ligger med rumpetten i vejret og tilbeder vold og undertrykkelse, er på muhamedanernes liste over de som skal udraderes fra jordens overflade, eller i bedste fald reduceres til 3. rangs mennesker uden rettigheder og udleveret til det selvbestaltede muhamedanske herrefolks for godt befindende.

 

Var det ikke noget af det samme som nazisterne proklamerede og gennemførte med Nürnberg lovene, og senere eksekverede i koncentrationslejrene? To nationers racisme (Tyskland og Japan) kostede 60-70 millioner menneskers liv, samt deres egen totale ruin.

 

Det var det EF/EU skulle forhindre, men som det ikke formår. EF/EU kvæles indefra af systemets egne politikere, en flok do gooders, der ledes at et skræmmebillede fra fortiden, og som derfor lander i den modsatte grøft. De lader sig villigt føre til slagtebænken og trækker alle andre med sig i afgrunden.

 

Tyskland synes kun at have to muligheder, enten ligger man i den ene grøft eller også er man i den anden. En normal midtersøgning, at blive på vejen, synes ikke at være en option i Tyskland. Det farlige er, at den der sidder på Berlin også sidder på Europa, og desværre ligger Berlin i Tyskland.

 

Europa er udsat for en af Egyptens plager, nemlig græshoppesværmen, der lægger alt øde efter sig. Sværme af individer fra mellemøsten og Afrika, kommer som græshopper og lander i Europa, lande som Italien, Tyskland, Frankrig, Grækenland og Sverige er specielt hårdt ramt af disse sværme, disse landes ledere ser blot til, medens deres lande udraderes og deres befolkninger reduceres til undermennesker. De tør intet foretage sig, frygten for at få det ‘røde’ kort, der ‘røde’ kort med ordet ‘racist’ er den indre drivkraft bag deres passivitet.

 

FN er en meget stor del af dette forhold. FN er styret af de muhamedanske lande, og deres oliemilliarder. Det er forståeligt, at USA ikke ønsker at deltage i FN, men på den anden side, det at nægte at betale til de forskellig institutioner indenfor FN må siges at være en katastrofal brøler, den handling medfører at USA ingen indflydelse har på FN, og dermed har USA ryddet vejen for de radikale muhamedanske landes racistiske styrer. Ingen andre lande har midlerne til at modstå denne udvikling, kun USA har magten dertil.

 

Og dermed er vi sådan set tilbage til problemet, hvilken farve har Gud? USA påstår at det er Guds eget land! Nuvel! Hvis det er tilfældet så er Gud måske rød! (jfr. begrebet ‘rødhuder’). Den mulighed er aldrig bragt på banen.

 

Konklusionen på det hele er, at diskussionen om hvilken farve Gud har er noget vrøvl af første skuffe. Med en let omskrivning af tante eet’s ord fra Gustav Wieds skuespil Skærmydsler, ”Gud har den farve Gud skal ha’” (givet af os), og dermed basta!

 

AMEN!

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…