Fremtiden for danske ældre: Hver tredje sosu-elev er indvandrer, og flere taler og forstår dårligt dansk

Modelfoto/arkiv/You Tube

I fremtiden vil de gamle være danskere, og plejepersonalet vil være indvandrere. Sådan tegner fremtiden sig groft sagt i ældreplejen i Danmark.

 

I dag har 11 procent af sosu-erne indvandrerbaggrund. Men det tal vil stige dramatisk.

 

Det fremgår af tallene for sosu-eleverne.

 

På skolerne har hver tredje sosu-elev nemlig nu indvandrerbaggrund. Det fremgår af en undersøgelse fra Videnscenter for integration.

 

En stor del af det personale, der skal pleje ældre mennesker i deres hjem og på plejehjem vil altså i fremtiden være indvandrere.

 

I skoleåret 2018/2019 udgjorde indvandrere og efterkommere 30 pct. af alle optagne elever på social- og sundhedsuddannelserne, hvoraf 25 pct. havde ikke-vestlig baggrund og ca. 5 pct. vestlig baggrund.

 

Andelen var højest på en korte uddannelse – social- og sundhedshjælper-linjen. Her havde 38 pct. af de optagne elever udenlandsk baggrund, fremgår det af undersøgelsen.

 

På den længere uddannelse – social- og sundhedsassistent-linjen, , var det tilfældet for 25 pct. af de optagne elever.

 

Ikke-vestlige muslimske lande

De fleste af eleverne med indvandrerbaggrund har rødder i ikke-vestlige ofte muslimske lande, fremgår det.

 

Ud af ca. 3.700 ikke-vestlige elever i 2019 udgør personer med tyrkisk baggrund som den største gruppe knap 400 af eleverne. Den næststørste gruppe er fra Filippinerne.

 

Resten af eleverne med udenlandsk baggrund kommer fra Syrien, Irak, Afghanistan, Somalia, Libanon og Iran.

 

Disse lande har typisk en meget anderledes kultur end den danske. Mange har da også store problemer med det danske sprog.

 

Problemerne er så store, at en del får forlænget deres uddannelse. For nogle er uddannelsen det dobbelte af den normerede tid. Det skriver Jyllands-Posten.

 

Jens Christensen, uddannelseschef på sosu-uddannelsen i Gladsaxe/København siger, at ikke alle elever med ikke-vestlig baggrund taler tilstrækkeligt godt dansk, selvom man skal have et 2-tal for at kunne komme ind på uddannelsen. Derfor arbejder uddannelsen med differentieret undervisning, ligesom man kan få forlænget studietid, siger han til avisen.

 

Man kan frygte, at en del hjælpere og assistenter ikke kan godt nok dansk, når de er færdiguddannede og skal ud blandt ældre danskere.

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…