Nu er hver femte nyfødt i hovedstadsområdet af ikke-vestlig oprindelse – danskernes andel af befolkningen svinder ind

Nørrebro i København (Foto: Privat)

Asylansøgere eller ej. Islamiseringen af Danmark skrider stille og roligt frem i en kombination af familiesammenføringer fødsler.

 

Nu er det kommet så vidt, at næsten hver femte eller i alt 18,8 procent af samtlige nyfødte i Region Hovedstaden i 2019 er af ikke-vestlig oprindelse.

 

Det skal ses i forhold til, at den ikke-vestlige befolkning i hovedstadsområdet i 2019 udgjorde i alt 13,0 procent af regionens indbyggere.

 

For den danske del af indbyggerne i Region Hovedstaden forholder det sig lige omvendt med hensyn til fødsler. De føder færre i forhold til deres andel.

 

Danskerne udgjorde i 2019 i alt 80,1 procent af regionens indbygger, men stod kun for 72,0 procent af samtlige nyfødte det år.

 

Vestlige indvandrere stod for 9,2 procent af samtlige nyfødte i regionen i 2019.

 

Også på landsplan er ikke-vestlige fødsler i overtal.

Med i alt pænt over 506.000 tusinde personer i 2019 udgjorde ikke-vestlige indvandrere og deres efterkommere i alt 8,7 procent af den samlede befolkning i Danmark på lidt over fem millioner indbyggere.

 

Ikke desto mindre udgjorde stod de for 14,6 procent ud af samtlige fødsler i 2019.

 

Danskernes andel af befolkningen udgjorde i alt 86,4 procent af den samlede befolkning, men deres andel af de nyfødte var nede på 78,1 procent.

 

De resterende 7,3 procent af fødslerne stod vestlige indvandrere og efterkommere for.

 

Over hundrede tusinde flere ikke-vestlige på blot ti år

Medens den danske andel af befolkningen gennem de sidste ti år er steget med lidt over tyve tusinde fra 4.992.000 tilbage i 2010 til i alt 5.012.480 sidste år, var der i samme periode tale om helt anderledes stigning i antallet af ikke-vestlige indvandrere og efterkommere.

 

Deres antal steg i samme periode med lidt over et par hundrede tusinde fra 362.486 tilbage i 2010 til i alt 596.570 sidste år.

 

Alene lidt over en tredjedel af denne befolkningstilvækst skyldes de lidt over 81.000 børn, der i samme perioden blev født med ikke-vestlig baggrund.

 

Dertil kommer så små 23.000 familiesammenføringer på asylområdet med ægtefæller og tilhørende børn i samme periode.

 

Overordnet set faldt den danske andel af befolkningen fra 90,2 procent i 2010 til i alt 86,4 procent i 2019, medens den ikke-vestlige andel modsat steg fra 6,5 procent i 2010 til samlet i alt 8,7 procent i 2019.

 

I alle fem regioner føder ikke-vestlige flest børn i forhold til deres antal

Region Hovedstaden huser med sine små to millioner indbyggere og med næsten 240.000 ikke-vestlige indvandrere næsten halvdelen af landets samtlige lidt over 500.000 ikke-vestlige indvandrere.

 

Som det fremgår af oversigten over fødslerne i landets fem regioner er andelen af ikke-vestlige indvandrere og efterkommere i det storkøbenhavnske således ekstrem høj i forhold til de fire øvrige regioner.

 

Vestlige indvandreres og efterkommeres fødsler er ikke med i oversigten. Af samme grund giver procenttallene sammenlagt heller ikke hundrede.

 

Region Hovedstaden: Danske indbyggeres andel befolkningen: 80,1 procent. Den danske andel af fødsler: 72,0 procent. Ikke-vestlige indbyggeres andel af befolkningen: 13,0 procent. Deres andel af fødsler: 18,8 procent.

 

Region Sjælland: Danske indbyggeres andel af befolkningen: 90,2 procent. Den danske andel af fødsler: 81,2 procent. Ikke-vestliges andel af befolkningen: 6,6 procent. Deres andel af fødsler: 14,3 procent.

 

Region Syd: Danske indbyggeres andel af befolkningen: 88,2 procent. Den danske andel af fødsler: 81,2 procent. Ikke-vestlige indbyggeres andel af befolkningen: 7,2 procent. Deres andel af fødsler: 14,3 procent.

 

Region Midtjylland: Danske indbyggeres andel af befolkningen: 88,6 procent. Den danske andel af fødsler: 81,2 procent. Ikke-vestlige indbyggeres andel af befolkningen: 7,1 procent. Deres andel af fødsler: 12,6 procent.

 

Region Nordjylland: Danske indbyggeres andel af befolkningen: 91,1 procent. Den danske andel af fødsler: 84,6 procent. Ikke-vestlige indbygges andel af befolkningen: 5,3 procent. Deres andel af fødsler: 9,8 procent.

 

Som den tyrkiske præsident Erdogan har udtrykt det i en tale til tyrkerne i Europa:

 

”Få ikke tre, men fem børn. Du er Europas fremtid, og det vil være det bedste svar, du kan give mod de uforskammetheder, fjendtligheder og uretfærdigheder, de har udsat dig for.”

 

Tallene i artiklen er baseret på disse kilder;

https://www.statistikbanken.dk/10017 (Tabelkode: FODIE)

 

https://www.statistikbanken.dk/10021 (FOLK)

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…