Nye åbninger af Danmark besluttet – men der er fare for, at smitten blusser op igen

Akutafdelingen på Centralsygehuset i Herning (Foto: Ole Sørensen)

Alle Folketingets partier blev torsdag aften enige om at åbne store dele af Danmark igen. Storcentre, folkeskoler, efterskoler og professionel idræt.

 

Det lyder umiddelbart godt. Og mange danskere glæder sig fuldt forståeligt.

 

Men man kan frygte, at glæde bliver kort, når man læser et notat fra en ekspertgruppe under Kåre Mølbak fra Statens Serum Institut. Det opstiller en række mulige scenarier for fase 2 af genåbningen.

 

Notatet tage en række stærke forbehold overfor den model, der er blevet brugt til at måle effekten af genåbningen.

 

Umiddelbart lyder flere formuleringer som en advarsel mod en for stor og for hurtig åbning.

 

“Ekspertgruppen vurderer, at modelberegninger af estimerede effekter af scenarier for anden fase af genåbningen på nuværende tidspunkt vil være forbundet med særlig stor usikkerhed.” (side 8)

 

Der er risiko for en anden bølge af epidemien.

 

Konsekvenserne af fase 1 af genåbningen er endnu ikke kendt i sit fulde omfang

Planen for fase 2 af åbning af Danmark bygger på, at der er et vist fald i antallet af indlæggelser.

 

Men der er andre faktorer, der skaber usikkerhed om, hvorvidt smitten faktisk er på vej ned.

 

Beregningerne af hvad konsekvenserne af åbningen bliver er usikre. Det fremgår af flere formuleringer i notat fra Statens Serum Institut.

 

Godt nok er antallet af indlæggelser på vej ned.

 

Men der er modsatrettede tendenser med på den ene side et faldende antal indlæggelser og på den anden side tegn på ændret adfærd i befolkningen og flere influenzalignende symptomer. (side 9)

 

Disse modsatrettede tendenser betyder, at det er uvist om konsekvenserne af fase 1 er slået fuldt igennem.

 

Og det har afgørende betydning for effekten af en anden fase af genåbningen, står der i notatet.

 

Der kan gå mere end 3-4 uger inden konsekvenserne af fase 1 har vist sig, kan man forstå på notatet. (side 9)

 

Og disse uge er ikke gået endnu.

 

Folketinget har altså besluttet at gå i gang med fase 2 inden man kender den fulde konsekvens af smittespredningen som følge af fase 1.

 

Planen forudsætter, at alle fortsat holder afstand

Fase 2. i genåbningen af Danmark forudsætter også, at alle fortsat er lige gode til at holde afstand. Men er det muligt?

 

Ifølge notatet fra Statens Serum Institut, så er danskerne blev lidt dårlige til at holde afstand.

 

Hvis der sker en forsat forværring i disciplinen blandt borgerne kan det også betyde øget smitte som følge af fase 2.

 

I notatet står der, at der “ses tendenser til øget aktivitet i befolkningens bevægelsesmønster, hvilket kan indikere øgede kontakter og deraf øgede risiko for smittespresning”. (side 9)

 

Denne vurdering er ikke grebet ud af luften, men bygger på en række teledata fremgår det.

 

Der er ingen kontaktsporing og karantæne

Endelig begynder fase 2 af genåbningen, uden at man har redskaber til at kortlægge smittekæderne.

 

Derfor kan man heller ikke udtale sig særlig præcist om smittetallet eller reprodutionstallet.

 

Ekspertgruppen skriver:

 

Reprodutionstallet kan ikke måles direkte, da vi ikke har fuldt kendskab til smittekæderne. derfor ser man på antal indlæggelser og diagnosticerede. (side 8)

 

En række lande har helt eller næsten helt udryddet smitten takket være en systematisk indsat med sporing af de personer, den smittede har været i kontakt med samt karantæne til de smittede eller til de måske smittede.

 

Det er flere lande i Østasien som Vietnam, Sydkorea og Taiwan. Men også Island og Færøerne har brugt denne systematiske indsats med særdeles gode resultater.

 

Den eneste sikre vej til at aflive corona er spittesporing og karantæne sammen med afstand og hygieine.

 

Flere eksperter siger torsdag aften til Berlingske: Test og karantæne kan give Danmark fantastiske mulighed for at åbne samfundet.

 

Mette Frederiksen sagde på pressemødet, at regeringen i næste uge vil fremlægge en plan for smittesporing.

 

Det lyder opmuntrende. Men desværre trækker formueringer i ekspertgruppens rapport i en anden retning. De skriver:

 

“Effekt af teststrategi og kontaktopsporing er ikke inkluderet i nogle af modellerne da effekten af denne indsats er usikker.”

Den korte Avis har gennem hele coronakrisen efterlyst en systematisk smittesporing og karantæne. (se også Per Ullitz’s artikel i dagens avis) . Men regeringen har kun langsomt bevæget sig i den retning.

 

Hvis planen for en smittesporing i næste uge ikke er effektiv, så er der en betydelig fare for at smitten vender tilbage med de nye store åbninger.

 

Danmarks gyldne øjeblik risikerer at blive spildt, hvis vi ikke reagerer nu, siger eksperterne til Berlingske.

 

Sker det, så må man igen må bruge den ‘store hammer’ og igen lukke store dele samfundet ned – hvilket vil være en katastrofe.

.

Fra regeringen.dk:

Fuld åbning af detailhandel (11. maj)
Detailhandlen – herunder storcentre – kan genåbne under de retningslinjer, som er aftalt i sektorpartnerskabet – ”Retningslinjer om ansvarlig indretning af udvalgsvarebutikker i detailhandlen mv. i lyset af udbruddet af COVID-19”.

Restaurations- og caféliv og lign. påbegyndes (18. maj)
Restauranter, caféer og lign. kan servere under nærmere retningslinjer bl.a. vedrørende åbningstid, fysisk afstand mv.

6.-10. klasser i gang (18. maj)
De større børn kommer i skole igen. Kommuner og skoler får lokal fleksibilitet til at tilrettelægge den nærmere organisering inden for de sundhedsfaglige retningslinjer, som aftales i sektorpartnerskab. Det gælder også klubtilbud.

Undervisning og eksamener med krav om fysisk fremmøde.
Desuden åbning af STU, EUD og FGU (18. maj)

Hjemmearbejde i private virksomheder
Det er lagt til grund, at væsentligt flere privatansatte møder fysisk ind på arbejde som normalt.

Professionel idræt uden tilskuere
Åbningen omfatter hele den professionelle idræt, der kan åbne straks.

Ind- og udlån på biblioteker (18. maj)

Idræts- og foreningsliv – udendørs
Der kan, under de gældende regler, gennemføres sundhedsmæssigt forsvarlige aktiviteter udendørs.

Folkekirken og trossamfund i gang (18. maj)
Kirker og trossamfund aftaler i sektorpartnerskab, hvordan åbningen tilrettelægges sundhedsmæssigt forsvarligt.

Afslutning af forløb på efterskoler (18. maj)
Der udarbejdes i samarbejde mellem efterskolerne og sundhedsmyndighederne nærmere retningslinjer, der skal sikre, at smitterisikoen mindskes mest muligt. Desuden skal der sikres en model for, at selvisolation af COVID-19 positive personer og eventuelt deres familier vil kunne opretholdes.

Zoologiske anlæg, hvor gæsterne transporterer sig i bil, kan være åbne.
De nærmere retningslinjer aftales i sektorpartnerskab.

Regeringen vil løbende foretage nødvendige tilpasninger i den offentlige sektor fx ift. forsvar, politi, socialområdet, tilsyn, certifikatkurser mv.

I takt med genåbningen er der behov for, at Arbejdstilsynet og andre offentlige tilsyn og kontrolmyndigheder følger med.

Partierne noterer sig, at regeringen aktuelt er i dialog med nabolandene og vil tage stilling til den midlertidig grænsekontrol med indrejseforbud samt de skærpede rejsevejledninger. Regeringen melder ud herom senest den 1. juni 2020.

Situationen er stadig alvorlig. For mange smittekæder så for mange smittet.

Afhænger af evnen til at holde afstand. Stærk fælleskab derfor svært for ældre/sårbare at andre får en normal hverdag tilbage.

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…