Gennembrud: Nu gennemfører regeringen en strategi mod corona, som Den Korte Avis længe har efterlyst

Foto: Colourbox

På tirsdagens pressemøde lagde regeringen med statsminister Mette Frederiksen i spidsen op til to vigtige ændringer i kampen mod corona.

 

Begge disse ændringer er klare skridt i en positiv retning. Den Korte Avis har længe efterlyst dem.

 

Test-opsporing-isolation

For det første vil man nu rulle den ny strategi, som længe har været under opsejling, ud i fuldt omfang.

 

Denne strategi har tre hovedbestanddele: test-opsporing-isolation.

 

Regeringen vil gå videre med at teste i stor skala for corona. Det gælder både i forhold til personer, der er smittede, i forhold til mulige smittebærere og i forhold til befolkningen som helhed.

 

Det vil give et stadig bedre overblik over smittens udbredelse. Og det vil give et mere præcist billede af, hvem der er bærere af smitten.

 

Den øgede testning skal kombineres med en kraftig forstærket indsats for at opspore smitte mellem forskellige personer.

 

Når en person konstateres smittet, skal der tages kontakt til de personer, som den pågældende har været i kontakt med og kan have smittet.

 

Der vil blive ydet hjælp fra sundhedssystemet til at tage denne kontakt til eventuelt smittede, så det hele ikke hænger på den corona-ramte person selv.

 

Der skal oprettes en hotline, som kan yde denne hjælp.

 

De personer, der bliver smittede, skal hurtigt isoleres. Det er ikke altid muligt at gøre det effektivt i eget hjem. Regeringen taler derfor om at inddrage lokaliteter til brug for isolation. For eksempel feriecentre.

 

Den asiatiske vej

Denne nye strategi, hvor man satser kraftigt på kombinationen af test-opsporing-isolation, er inspireret af erfaringerne fra en række asiatiske lande, blandt andet Sydkorea, Taiwan og Singapore.

 

Disse lande har haft stor succes med hurtigt at opdage smitten og finde frem smittekæderne – altså hvem der har været i kontakt med hvem og eventuelt smittet dem. Samtidig har de været konsekvente med at få isoleret nye smittede.

 

Den Korte Avis har hyppigt informeret om, hvordan denne tilgang fungerer i praksis.

 

Strategien har resulteret i, at en række af disse asiatiske lande er kommet meget langt med at bringe corona-smitten under kontrol. I nogle af landene er antallet af nye smittede så lille, at de kan tælles på få fingre.

 

Større konsekvens

I de asiatiske lande går man gennemgående langt mere håndfast til værks med at styre indsatsen og kontrollere overholdelse af reglerne, end der er tradition for i Danmark.

 

Men selv om man herhjemme vil bruge mere skånsomme metoder, er det afgørende, at der nu er lagt op til en større konsekvens med at teste, opspore og isolere.

 

Hvis det ellers holder, er der tale om et klart og betydeligt fremskridt i den danske indsats mod corona. Men den nærmere vurdering må selvfølgelig komme an på en prøve.

 

Bedre organisering af ressourcerne

Det er dog ikke nok, at der bliver lavet en strategi, der er mere sammenhængende og effektiv end den tidligere indsats.

 

Det er også nødvendigt, at der er de nødvendige ressourcer til at gennemføre den i praksis.

 

Når den danske indsats i forhold til at teste og opspore smitten har været for svag, hænger det også sammen, at der har været problemer med at skaffe det nødvendige udstyr til at teste og opspore.

 

En væsentlig del af årsagen har tilsyneladende været dårlig organisering dér, hvor beslutninger og planlægning er udført i sundhedssystemet.

 

Nødvendigt med ny organisering

Der har været ydet en kæmpeindsats af personalet. Men selve systemet har haft alvorlige mangler.

 

Man har ikke været på forkant med smitteudviklingen, der har undervejs været mangel på både testudstyr og værnemidler, og beslutningsgangen har været for usammenhængende og langsommelig.

 

Det har hæmmet indsatsen betydeligt. Der er brug for, at beslutningerne træffes hurtigt og sikkert, og at de føres pålideligt ud i livet.

 

Derfor kan det være nødvendigt at gennemføre den nye organisering af indsatsen, som regeringen nu lægger op til.

 

Ny styrelse – ny ledelse

Der oprettes en ny styrelse under Justitsministeriet. Den skal skabe en sammenhængende planlægning af indsatsen. Den skal sikre, at der er de fornødne lagre af test- og værnemidler. Og den skal sørge for, at beslutningerne hurtigt og effektivt føres ud i livet.

 

Regeringen lægger således op til ændringer, der både drejer sig om en klarere strategi og en bedre organisering. Det er en rigtig ambition.

 

Forhåbentlig kan den nye styrelse under justitsminister Nick Hækkerup levere varen, hvilket blandt andet kræver, at de rigtige personer bliver sat i spidsen. Det virker i hvert fald nødvendigt at gøre forsøget.

 

Sundhedsstyrelsen skal så varetage de mere traditionelle, løbende sundhedsfaglige opgaver. Men formentlig får den fremover en mindre fremtrædende strategisk og organisatorisk rolle.

 

Man må dog gå ud fra, at Statens Serum Institut fortsat vil have en nøglerolle i det nye system.

 

Ny strategi – bedre muligheder

Danmark har klaret sig ganske godt i kampen mod corona. Ikke mindst på grund af befolkningens evne til at holde afstand.

 

Men vi har stadig en del at lære. Blandt andet fra de asiatiske landes succes med en systematisk indsats mod corona-virus.

 

Regeringen tager nu et vigtigt skridt i den retning. Det er særdeles positivt. Nu skal det gennemføres med konsekvens.

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…