Det overrasker nogle, at vi får flere voldtægter af drenge i multi-kulturelle skandinaviske samfund – men voldtægt følger kultur

Arkivfoto/YouTube

(Artikel i Den Korte Avis 7.1: Voldtægt af drenge er en ny uhyggelig form for kriminalitet)

 

Af Kirsten Damgaard, kulturpsykolog og sexolog

Det er egentlig ikke ny viden at etniske drenge er mere udsat for voldtægt af “deres egne”. Det også velkendt at der er en overrepræsentation af gerningsmænd med anden etnisk oprindelse end dansk ved seksuelle forbrydelser. Det gælder fx drenge/mænd med indvandrerbaggrunds voldtægter af også etnisk danske drenge. Det skal for klarhed skyld meddeles,  at der er meget lidt åbenhed om dette forhold, for skammen er stor,og der er derfor et stort mørketal, altså krænkelser der ikke er anmeldt. Derfor stillede folketingsmedlem Louise Frevert allerede i 2003 spørgsmålet hvad socialministeren Henriette Kjær ville gøre for at passe på drengene. Ministeren undveg i sit skriftlige svar og meddelte, at der ikke var dokumentation, undersøgelsen forholdt sig ikke til etnicitet. Det er nok muligt, at der i 2000 ikke har været noget nedskrevet om etnicitet fra den store undersøgelse “Unges trivsel år 2000”. Men socialministeriets research gik behændigt udenom det forhold, at samme forsker læge Karin Helweg-Larsen, senere præsenterede resultater af undersøgelsen Hvad vi ikke ved om børn og unge – måske en delundersøgelse af trivselsundersøgelsen –  på Procentrets konference om prostitution i 2003, hvor undertegnede var deltager. Her gjorde seksualforskeren udtrykkeligt  opmærksom på at i begrebet seksuel udsathed, må det at være dreng fra et etnisk mindretal indgå som en betydningsfuld faktor. Karin Helveg-Larsen er en af drivkræfterne bag Forskningsnetværket om seksuelle overgreb på børn. Man skulle kunne linke online til Hvad vi ikke ved om børn og unge hos Kvinfo via dette link https://minibib.hosted.exlibrisgroup.com/primo-explore/fulldisplay?vid=KVB&docid=KVBPR000015986&context=L&lang=da_DK , men jeg får det ikke til at virke.

 

Det har også været kendt, ihvertfald siden jeg skrev om det på dansk i 2011 (Kirsten Damgaard: Seksuelt misbrug i muslimske familier, se www.respublica.dk.) at shia-muslimernes højt estimerede vejleder Ayatollah Khomeini, der døde 1989, udstedte retningslinier for voksne mænds seksuelle samkvem med børn. Også dem der bliver ammet. Disse retningslinier genoptrykkes til stadighed.

 

I en større undersøgelse for det svenske Red Barnet fandt den svenske forsker Dr. Pernilla Ouis  omkring 2007, at antallet af misbrugte børn i arabiske lande var højere end forventet.

 

Bruce Dunne er historiker og har beskæftiget sig med forestillinger om seksualitet og dens udformninger i Mellemøsten. Han forklarer at seksuelle relationer i Mellemøstens samfund historisk set har været udtrykt i hierarkier. Nogen dominerer og nogen må underkaste sig. De voksne mænd står øverst med kvinder, drenge og slaver under sig. Moderne vestlige begreber som seksuel identitet og den sociale konstruktion af kønnet (gender) vækker generelt ikke genklang i muslimske og arabiske miljøer. Mange steder er det f.eks. helt normalt at voksne mænd både har en seksuel relation til en kvinde og til varierende drenge. Drengene bliver skiftet ud, når de bliver ældre, for den etnopsykologiske forståelse er, at brugen af drengen ikke må række ind og forstyrre hans manddomsudvikling (Bruce Dunne: Power and Sexuality in the Middle East. Middle East Report, Spring 1998). Sex er tit koblet til magt og (af)magt kan sexualiseres.

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…