For 102 år siden sluttede Første Verdenskrig – i dag er det Remembrance Day

Remembrance Day 11-11-kl. 1100-1918.

Den 11.11. kl 1100 2020 er 102 års dagen for våbenstilstanden for den store krig, krigen der skulle ende all krige, den er senere blevet kaldt første verdenskrig. Efter fire års blodige kampe, specielt på vestfronten, flanderns marker, blev der indgået en våbenhvile mellem de kæmpende parter. På det tidspunkt havde krigen kostet ca. 9.700.000 soldater livet, heraf var 961.254 fra det engelske imperium.

 

Den 7. november 1920 blev fire ukendte soldater ekshumeret i dybeste hemmelighed fra deres midlertidige begraveksesplads ved slagmarken. De kom fra Ypres, Arras, Asine og Somme. Ingen af de soldater der udførte denne handling blev fortalt hvorfor netop disse fire ukendte soldater skulle ekshumeres.

 

De afdøde blev i felt ambulancer kørt til St.-pol-sur Te Noise, hvor det militære hovedkvarter lå. Efter ankomsten dertil blev de ind hyldet i det britiske flag. Der blev udsat vagter omkring dem, brigadegeneral Wyat og oberst Gell udvalgte én, de øvrige blev genbegravet. En fransk æresvagt blev udvalgt til at stå vagt omkring den udvalgte kiste hele natten.

 

Den næste morgen, den 8. november, ankom en speciel fremstillet kiste, udført af egetræ fra Hampton Court, og den ukendte soldat blev lagt i den, ovenpå kisten anbragte man et korstog sværd samt et skjold på hviler var indgraveret ordene “A British Warrior who fell in the GREAT WAR 1914-1918 for King and Country”.

 

Dagen derpå blev kisten anbragt på en hestetrukken vogn og kørt forbi æresvagter, til lyden af kirkeklokker og trompet signaler, til kajen. Der blev kisten saluteret af Marskal Foch og anbragt på HMS VERNON, der sejlede til Dover med kisten. Ved ankomsten dertil blev der affyret en kanonsalut på 19 skud, noget som ellers kun var forbeholdt feltmarskaller. Der var blevet arrangeret et specialtog som skulle føre kisten til Victoria Station i London, hvor den henstod frem til næste morgen den 11. november. På denne dag blev kisten om morgenen ført til Westminster, hvor Kong Georg V sluttede sig til sørgetoget den resterende vej til Westminster Abbey. I Westminster Abbey ventede en æresvagt bestående af et hundrede Victoria kors modtagere. Efter en kort ceremoni blev kisten sænket ned i graven og en sort mindesten lagt hen over graven.

 

Til dags dato er det den eneste del af kirkegulvet man ikke kan gå hen over.

 

Ideen med den ukendte soldat var udtænkt af en præst ved navn David Railton som havde gjort tjeneste ved fronten under krigen. Det engelske flag som han havde anvendt som alterdug medens han gjorde tjeneste ved fronten blev det flag der smykkede kisten.

 

Ideen var at alle pårørende til de 517.773 soldater som ikke kunne identificeres kunne forestille sig at den ukendte soldat netop var den mand, fader, broder eller søn de havde mistet.

 

Omkring datoen den 11 november, hvert år siden, sælges poppies (valmuer) til minde om de mange faldne, ikke blot i den første verdenskrig, men i alle de krige som England og dets imperium har deltaget i gennem årene.

 

Valmuen blev symbolet på de mange faldne soldater, og er foreviget i digtet; ”In Flanders Fields.”, skrevet af John Mccrae.

Artiklen fortsætter under videoen…

In Flanders fields the poppies blow
Between the crosses, row on row,
That mark our place; and in the sky
The larks, still bravely singing, fly
Scarce heard amid the guns below.

 

We are the Dead. Short days ago
We lived, felt dawn, saw sunset glow,
Loved and were loved, and now we lie,
In Flanders fields.

Take up our quarrel with the foe:
To you from failing hands we throw
The torch; be yours to hold it high.
If ye break faith with us who die
We shall not sleep, though poppies grow
In Flanders fields.

Hvert år siden afslutningen på første verdenskrig er der blevet holdt en mindehøjtidelighed i Whitehall ved krigsmindesmærket The Cenotaph, som i sin endelige form blev opført i 1920. Hvert år den 11.11. kl 1100, ved det første timeslag, komme monarken, Dronning Elizabeth II, tilstede for at deltage i mindehøjtideligheden. Som den første nedlægger hun en krans bestående af valmuer, derefter nedlægges tilsvarende kranse fra værnene og af forskellige dignitarer, blandt andet repræsentanter for Commonwealth landene, de sidste der nedlægger kranse er de sidste overlevende fra krigen, samt diverse veteranforeninger og enkeltpersoner. The last post blæses af de forskellige værn.

 

Fra starten var det udelukkende de faldne i første verdenskrig der mindes på denne dag. Siden er det udvidet til omfatte alle Engelske og Commonwealth, soldater som er omkommet i alle krige som det britiske imperium har deltaget i.

 

I år vil være en undtagelse, for første gang siden 1918. Grundet corona krisen vil der ikke blive holdt nogen mindehøjtidelighed og parade ved The Cenotaph. Til gengæld opfordres alle til at holde to minutters stilhed kl. 1100, stående foran deres hoveddør, til ære for de over én million faldne soldater fra det britiske imperium, i krige rundt om i verdenen.

 

Som et kuriosum kan nævnes, at når dronningen ankommer spiller orkesteret hele ‘God Save the Queen’. Afhængig af den pågældendes position i forhold til dronningen afspiller orkesteret X antal takter af denne melodi for andre af den kongelige familie.

 

Grundet Dronning Elizabeths høje alder, deltager hun i højtideligheden stående på en balkon i en bygning ud for the Cenotaph, en adjudant der repræsenteret Dronningen nedlægger hendes krans. Det har i de senere år været Prins Philip, men han har trukket sig tilbage fra det offentlige liv.

 

Det er ikke kun i Whitehall at de faldne fra første verdenskrig mindes. I byen Ypres er der et mindesmærke Menin Gate Memorial for de 54.395 uidentificerede og savnede soldater fra England og dets imperium. Da porten ikke var stor nok til at alle de savnedes navne kunne få plads, valgte man at sætte en skærings dato, den 15.08.1917, det svarede til 34.984 navne.

 

Kampene ved Ypres (ved floden Somme) var nogle af krigens hårdeste. Tyskerne forsøgte at indtage byen ved flere lejligheder gennem hele krigen. De forskellige offensiver fik forskellige navne såsom Somme offensiven 01.06.1916, Ypres 07.06.1917, og Passchendaele 31.07.1917.

 

Ved Passchendaele omkom 275.000 britiske og imperium soldater. Somme offensiverne var nogle af de mest blodige under hele første verdenskrig. Gennem hele krigen omkom over 8.000.000 heste og muldyr, de var hoved transportmidlet ved frontens muddersøle. Danmark havde en meget stor eksport af heste til den tyske hær i første verdenskrig. Der er såvidt vides ingen mindesmærker for de mange døde heste, hunde og brevduer i første verdenskrig.

https://www.dailymail.co.uk/news/article-8854503/Mystery-spare-Unknown-Warriors-final-resting-place-revealed-new-secret-document.html
https://en.wikipedia.org/wiki/National_Service_of_Remembrance
https://historienet.dk/krig/1-verdenskrig/500-000-soldater-druknede-i-blod-og-mudder
https://en.wikipedia.org/wiki/Menin_Gate

 

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…