Folketingsårets gang i Dannevang

Ind imellem kan det være rart med genudsendelser på TV, hvis man ikke fik set en bestemt udsendelse i tide eller kun ved et kort klip på TVs nyheder.

 

Så hvis man ikke fik set Afslutningsdebatten i Folketinget (et veritabelt maratonløb på over 15 timer) den 22.6.2020, blev den genudsendt flere gange.

 

Partilederne holdt hver en tale om deres partis succeser og deres ønsker for fremtiden. Derefter var der spørgsmål fra alle partiers ordførere – to spørgsmål til hver.

 

Til tider er disse debatter dræbende kedsommelige, hvad mange politikere sikkert også synes, da en del finder det mere interessant at studere, hvad deres Iphones har af nyheder end dét, deres kolleger diskuterer.

 

Var man ved at døse hen i sofaen, vågnede man nok med et sæt, da racismen blev forsøgt plantet i Danmark, og da en af protesterne mindede om temperamentet i et sydeuropæisk parlament. Meget forfriskende.

 

Politikerne og Grundloven

Som bekendt, kan en udlænding alene få indfødsret ved lov i henhold til Grundlovens § 44. Denne paragraf er – også som bekendt – for længst udvandet efter ratificeringen af Statsløsekonventionen. Jeg undrer mig stadig over, hvordan Danmark kunne ratificere konventionen i 1978 på trods af Grundloven, uden at de ansvarlige blev retsforfulgt.

 

Men der er stærke kræfter i Folketinget for yderligere at krænke Grundloven.

 

Under Pia Olsen Dyhrs (SF) partiledertale spurgte Nils Sjøberg (5:59) fra det Radikale Venstre om, hvorfor SF havde ændret mening om, at alle udlændinge, der var født her i landet, havde bestået 9. klasse og indtil da ikke havde været kriminelle, automatisk skulle have indfødsret, da en stribe partier (S, Enh., SF og RV) i 2014 havde været enig om dette.

 

Til Sjøbergs ærgrelse kom Inger Støjberg så til i 2015 og fejede forslaget til side. Nu havde han genfremsat forslaget, men SF ville ikke mere være med.

 

Jeg må have sovet i timen, da dette forsøg på anslag mod Danmark og Grundloven i 2014 selvfølgelig må have været på alle avisers forside og kørte på Politikens lysavis på Rådhuspladsen. Eller kan der være tale om, at partierne koger lumpne forslag sammen, som befolkningen først får kendskab til, når de bliver udsat for et fait accompli?

 

Hvis vi lige et øjeblik glemmer Grundlovens bestemmelse om, hvordan indfødsret meddeles her i landet, er 9. klasses børn kun 15-16 år. Der ligger således nogle år forude, hvor man kan skaffe sig en kriminel løbebane.

 

Jeg vil bare lige erindre om den italienske rygsækturist, der i 2003 blev myrdet af to tyrkiske fætre, der på mordtidspunktet var 16 og 18 år. Den ældstes synderegister var allerede da alenlangt. Og nej, der var ikke tale om et enkelttilfælde.

 

Den ene af fætrene var født i Danmark, den anden kom hertil, da han var 3 år. Men de blev begge udvist efter afsoning. Der var engang, forbrydere blev udvist fra Danmark.

 

EU – ud eller blive?

Morten Østergaard (RV) udtrykte bekymring over (4:40), at flere danskere ønsker at komme ud af EU.

 

Efter Brexit havde forhenværende statsminister Lars Løkke Rasmussen udtalt på TV, at 67% af danskerne var glade for at være medlem af EU.

 

Og Venstres EU-ordfører Jan E. Jørgensen kunne i januar 2019 udtrykke glæde over, at så få går ind for en decideret udmeldelse af EU:

 

”Brexit har fået antallet af danskere, der helt vil forlade EU, til at styrtdykke…”

 

Det tror pokker. Danskerne blev vidskræmt over den skandaløse behandling, eurokraterne gav briterne, da de stemte sig ud af EU.

 

Briternes økonomiske deroute blev imidlertid ikke så slem, som EU havde håbet (jeg er klar over, at UK på grund af coronakrisen nu er i store vanskeligheder).

 

Så måske er bøtten omsider vendt, og danskerne kan begynde at grave deres indre viking frem, så vi kan komme ud af det udemokratiske monster i Bruxelles.

 

Mon vi indtil videre kan regne med NB, DF og Enhedslisten?

 

Vi mangler læger

Vi, der har egen læge, kan godt prise os lykkelige. For Per Larsen (C) oplyste (6:05), at 130.000 danskere ikke har egen læge, men må gå til lægehuse.

 

Så hvordan afhjælper vi denne akutte lægemangel, når det tager en del år at uddanne nye læger?

 

Man kan selvfølgelig ansætte udenlandske læger, som kommer fra et EU/EØS-land eller fra et land uden for EU. Deres danske er imidlertid svært for især ældre mennesker at forstå. Disse danskere får ikke stillet tolk til rådighed, som det sker for udlændinge.

 

Men så er der også den meget kontroversielle mulighed, som bestemt ikke er anbefalelsesværdig, men det går tjep, og Styrelsen for Patientsikkerhed ser gennem fingre med fremgangsmåden:

 

En person har ikke evnerne til at tage en adgangsgivende eksamen til brug for et lægestudium. Så tager vedkommende et kursus til folkeskolens afgangseksamen. Pynter på CV’et, tager til Rumænien og gennemfører et ”medicinstudium”. Springer dog praktikken over, men pyt, med sit fine eksamenspapir går turen tilbage til Danmark. Efter de gældende regler om en lægeeksamen i et EU-land, kan vedkommende få autorisation som læge.

 

Den slags fup og skalten og valten med patientsikkerheden sker da ikke i Danmark, vel?

 

Se eller gense de 3 udsendelser, der også blev omtalt i DKA:

 

https://www.dr.dk/tv/se/de-udenlandske-laeger/-/de-udenlandske-laeger-1-3#!/02:11

 

https://www.dr.dk/tv/se/de-udenlandske-laeger/de-udenlandske-laeger-2/de-udenlandske-laeger-2-3#!/

 

https://www.dr.dk/tv/se/de-udenlandske-laeger/de-udenlandske-laeger-2/de-udenlandske-laeger-3-3#!/

 

Venstrefløjen og dens besættelse af hudfarver

Den yderste venstrefløj kan knapt åbne munden, før hudfarve (læs: sort) er på tapetet.  Således også under Pernille Skippers ordførertale, der starter ca. 6:16, og så står den på hudfarve indtil flere gange.

 

Som hvid kan hun ikke mærke på sin krop, hvad det vil sige at være sort, men hun gør i hvert fald et godt forsøg, for hun ved, at racismen i Danmark er udtalt, for slet ikke at tale om diskrimination i retssystemet.

 

Kan man virkelig blive så faktaresistent inde på Borgen, at man ingen anelse har om den racisme, som danskerne udsættes for af dem, de forsørger?

 

Skipper fortsatte: Der er hærværk mod jøder (ja, hvorfor mon, Pernille Skipper? TÆNK!), og så er der børn, der bliver mobbet på grund af deres udseende.

 

Det kan jeg tale med om. Med et ræverødt hår, masser af fregner på en meget hvid hud, der nemt bliver solskoldet og tilmed en modvillig brillebruger, har jeg fået min andel af mobning på grund af ”anderledeshed”. Men der var ingen politikere, der stod i Folketinget og talte min og andre ”anderledes” børns sag, og at vi var udsat for racisme. Vi overlevede ikke desto mindre barndommen.

 

Time 6:30 mente Skipper ikke, at menneskers oprindelse er et problem. Nej, det har hun ret i. Men overrepræsentation i kriminalitet, had til Danmark, tydeligt gennem sin hjemlands vemodige klude at vise, at man tager afstand til befolkningen, forsøg på at islamisere landet: Dét er problem. Det er sådan det foregår ude i virkeligheden.

 

Og så bragte Pape Poulsen (C) arbejdsvægring op, da han spurgte om, hvordan det kunne være, at når migranterne trådte over grænsen, mistede de evnen til at arbejde. Mon han tænkte på de mange (især) somaliske kvinder med ondt i ryggen, eller syreren med de 3 koner og 20 børn og Naser Khaders indlæg i Berlingske om denne mand og hans arbejdsvægring.

 

Amerikansk politi sneg sig ind i det danske Folketing

Og så kom vi til noget helt uhørt i det danske Folketing.

 

Den tilvandrede løsgænger (dog kun fra Rigshospitalet, som han pointerede) Sikandar Siddique havde vist fået blod på tanden efter Skippers tale, da han fra talerstolen havde den usigelige frækhed at svine hele landet og befolkningen til.

 

Han talte om Folketingets snæversyn. ”Vi (han hævder ellers, han er dansker) har ikke lige muligheder, oplever diskrimination, systematisk racisme, der er ikke ligestilling” og bla bla bla.

 

Klarer man hele ”ordførertalen”, der starter ca. 12:51, får man – som det vist hedder på nysprog – ”én på opleveren”.

 

I det korte klip på TV, som jeg tidligere nævnte i DKA, hørte man kun få protester, men i videoen kan man høre, at flere politikere bestemt ikke lægger fingrene imellem. Jeppe Bruus (S), Pernille Bendixen (DF) – som Siddique kalder den ”yderste højrefløj” – protesterede kraftigt. Pape Poulsen (C) advarede Siddique mod hans grøftegravning, og at han opildnede til had. Og må jeg tilføje: En kvalmende og indædt afsky for denne person.

 

Jeg vil i stilhed forbigå forslaget til et minuts stilhed for en amerikansk vaneforbryder i USA. Det ville Lars Boje Mathiesen (NB) ikke. Han eksploderede i et berettiget raseri mod så racistisk en person på talerstolen.

 

Må det imaginære parti Frie Grønne glide ud i glemselens mørke ved næste valg. Amen!

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…