Folketinget helt til grin: Vil udvise bandemedlemmer, men næsten tusinde af dem har politikerne selv givet dansk statsborgerskab

Arkivfoto

Får et bandemedlem en dom, skal han udvises, lyder det gang på gang fra et flertal af partier i Folketinget.

 

Med Bandepakke III, der blev der blev vedtaget den 24. marts 2017 som en aftale mellem VLAK-regeringen og Dansk Folkeparti og Socialdemokratiet, blev straffen for bandekriminalitet da også strammet gevaldigt.

 

Det fik blandt andre et 27-årigt medlem af banden Loyal to Familia (LTF) at føle, da han den 7. maj 2018 blev idømt tyve års fængsel for drabsforsøg på to tilfældige cyklister.

 

Men da han var dansk statsborger, kunne han ikke udvises.

 

Det kunne derimod et ligeledes 27-årigt medlem af banden Brothas. Han blev den 5. juli 2018 idømt fem års fængsel og udvisning for bestandig, efter at han havde forsøgt at hente et våben i en kælder i Mjølnerparken.

 

Men få kan udvises – dansk statsborgerskab forhindrer det

Misforholdet mellem en dom på 20 år for skyderi mod tilfældige personer uden dom for udvisning og en dom på fem år og udvisning for et forsøg på at hente et våben, viser klart, at bandepakken har haft sin virkning.

 

Problemet er blot, at den alligevel dårligt kan opfylde sin funktion og få udenlandske bandekriminelle smidt ud af landet.

 

Langt de fleste har fået dansk statsborgerskab.

 

Det viser sig nu, at ud af i alt 1.142 personer i Rigspolitiets banderegister per 11. november 2019 havde de 997 fået dansk statsborgerskan, medens 145 har udenlandsk statsborgerskab.

 

Oplysningen fremgår af et længere svar fra justitsminister Nick Hækkerup (S) til Dansk Folkepartis retsordfører, Peter Skaarup, som spurgte:

 

”Vil ministeren redegøre for situationen i København og omegn med bombesprængninger, bilafbrændinger, skyderier, håndgranater etc., herunder

oplyse hvad der gøres for at stoppe krigen, og hvor mange af de involverede, der er ikke-danske statsborgere.”

 

 

I den forbindelse fremhævede Nick Hækkerup også i sit svar den 19. november 2019 virkningen af de tiltag, der fremgår af Bandepakke III med blandt andet maksimalt pres på banderne og strengere straffe.

 

 

Den første bandepakke blev sat i søen under VKO-flertallet i 2009 med Lene Espersen (KF) som justitsminister.

 

 

Lovforslag på vej om at fratage bandemedlemmer statsborgerskab

 

Som lovgivningen er nu om fratagelse af dansk statsborgerskab kan det kun ske i tilfælde af anslag mod statens sikkerhed og terrorisme samt for fremmedkrigere, eller hvis det viser sig, at statsborgerskabet er opnået ved svig.

 

 

Disse regler om fratagelse af dansk statsborgerskab vil regeringen nu udvide, og har til hensigt i foråret 2021 at fremsætte lovforslag om, at statsborgerskabet også kan fratages på grund af bandekriminalitet.

 

Det oplyser udlændinge- og integrationsminister Mattias Tesfaye (S) i et svar til venstres medlem af indfødsretsudvalget, Morten Dahlin, som havde spurgt:

 

 

”Er det muligt for Folketinget under hensyntagen til Danmarks internationale forpligtelser at give domstolene mulighed for at frakende dansk indfødsret ved dom efter straffelovens § 81 a (bandeparagraffen), hvis de domfældte er dobbelte statsborgere og derved ikke bliver statsløse ved frakendelsen af deres danske indfødsret?”

 

Har i samarbejde med Justitsministerier arbejdet på det siden foråret

Af svaret fra Mattias Tesfaye fremgår, at Udlændinge- og integrationsministeriet og Justitsministeriet siden foråret i år har samarbejdet om mulighederne for at fratage dømte bandemedlemmer deres danske statsborgerskab.

 

”På baggrund af de foreløbige overvejelser har Udlændinge- og Integrationsministeriet til hensigt i foråret 2021 at fremsætte forslag om ændring af indfødsretsloven, hvorefter personer, som dømmes for visse typer af alvorlig bandekriminalitet, der er til alvorlig skade for Danmarks vitale interesser, i forbindelse med straffesagens afgørelse, ved dom kan frakendes deres danske indfødsret, medmindre de derved bliver statsløse,” skriver Tesfaye i sit svar til Morten Dahlin.

 

Kunne starte med at nægte at give statsborgerskab til kriminelle

Det lyder alt sammen meget godt, men hvis loven bliver gennemført, forudsætter det, at bandemedlemmet har dobbelt statsborgerskab, hvis man vil fratage det danske.

 

Og er der ikke dobbelt statsborgerskab, nytter det jo ikke noget.

 

 

Men man kunne jo også starte med at nægte at give statsborgerskab til kriminelle, som Folketinget rask væk gør det i øjeblikket.

 

Det har den konservative indfødsretsordfører, Marcus Knuth, gang på gang påpeget.

 

Senest under Folketingets uddeling af statsborgerskaber torsdag den 12. november, hvor Marcus Knuth blandt andet understregede:

 

”Kriminelle udlændinge skal ikke have dansk statsborgerskab. Det har vi Konservative kæmpet for et godt stykke tid nu, tror jeg godt man kan sige. Ved den sidste lovbehandling her i Folketinget var der 15 med kriminel baggrund på listen, og gangen før var der 31,” lød det fra Marcus Knuth, som fortsatte:

 

 

”Dem ville vi Konservative gerne have fjernet eller i hvert fald delt ud, så vi kunne stemme nej til dem, men det var der ikke flertal for i Folketinget, blandt andet på grund af Socialdemokratiet og Venstre.”

 

 

På den aktuelle liste har det ikke været muligt at få oplyst antallet af kriminelle, men de er der.

 

 

”Derfor forventer vi konservative at stemme gult til lovforslaget for at signalere, at ja, der er nogle, som vi gerne vil give dansk statsborgerskab til og nogle, som vi ikke vil,” understregede Marcus Knuth.

 

 

Og så står vi altså der, hvor en socialdemokratisk minister vil ændre lovgivningen således, at det bliver muligt at fratage bandemedlemmer deres statsborgerskab samtidig med at hans parti fastholder, at også kriminelle skal kunne få dansk statsborgerskab.

 

 

Logikken er mildest talt svær at få øje på.

 

 

Denne artikel er baseret på følgende kilder:

 

https://www.ft.dk/samling/20191/almdel/reu/spm/355/svar/1609724/2109310/index.htm

 

https://www.ft.dk/samling/20191/almdel/ifu/spm/110/svar/1697839/2256771.pdf

 

 

Læs også:

 

https://denkorteavis.dk/2020/dagen-i-dag-er-en-glaedens-dag-saadan-loed-det-fra-den-socialdemokratiske-ordfoerer-da-folketinget-gav-statsborgerskaber-til-blandt-andre-somaliere/

 

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…