Flere flygtninge forlader Danmark – men der fødes langt flere børn med indvandrerbaggrund

Arkivfoto af tilfældige mennesker fra København: Privat

Flygtningene er nu begyndt at forlade Danmark, lød den glade udmelding søndag fra udlændinge- og integrationsminister Mattias Tesfaye (S).

 

I forhold til antallet af indvandrede flygtninge, der fik opholdstilladelse i 2019, havde cirka 703 flere flygtninge forladt landet, hed det i pressemeddelelsen

 

”Dejlige tal. Regeringens politik er jo, at flygtninges ophold ti Danmark er midlertidigt. Når der er mulighed for det, er det kun naturligt, at flygtninge rejser tilbage til deres hjemland,” lød det fra en begejstret Tesfaye i pressemeddelelsen.

 

”Det er rigtigt, at det er små tal, men det er til gengæld tal, der viser, at vi for første gang har mere udvandring end indvandring, og det er et skarpt hjørne at runde,” uddybede Mattias Tesfaye mandag i TV 2.

 

Men der blev i 2019 altså født over hundrede gange så mange børn

Det faktum. at 703 flere flygtninge forlader landet, end der kommer ind, er som en dråbe i havet i forhold til udviklingen i Danmarks befolkningssammensætning.

 

I 2019 blev der således også rundet et skarpt hjørne.

 

Det skete på landets fødeklinikker, hvor der i 2019 blev født i alt 8.940 børn af mødre, der havde ikke-vestlig baggrund.

 

Set over en femårig periode inklusive 2019 drejer det sig om i alt 45.313 ikke-vestligt fødte børn i Danmark.

 

Fakta er, at der ikke mere tilstrømningen af flygtninge, der er i fuld gang med at ændre befolkningens sammensætning i Danmark.

 

Det er tværtimod fødsler.

 

Dem kan der i modsætning til indvandring ikke lovgives imod.

 

Fem hårde muslimske lande – på trods af udvandring, bliver de stadigt flere

Det fremgår af ministeriets opgørelse at det især er fra fem af de hårdeste muslimske samfund i Danmark, at udvandringen i 2019 var større end dem, der samme år fik opholdstilladelse.

 

Det drejer sig om Somalia, Afghanistan, Irak, Iran og Syrien.

 

Samlet set drejer det som 1.023 opholdstilladelser i 2019 og 1.687 udvandrede samme år for de fem landes vedkommende.

 

Det giver umiddelbart et nettofald i de pågældende fem befolkningsgrupper på i alt 664 personer, og de udgør således langt hovedparten af Tesfayes i alt 703 nettoudvandrede

 

Men dertil kommer altså i alt 2.319 børnefødsler i 2019 i de selvsamme fem befolkningsgrupper.

 

Så i stedet for en nedgang på 664 personer som følge af udvandring, er der med børnefødslerne tværtimod tale om en samlet nettotilgang på i alt 1.687 personer for de fem befolkningsgruppers vedkommende.

 

Så nytter det ikke meget, at der alene i de fem befolkningsgrupper var 664 flere, der udvandrede, end der fik asyl.

 

Befolkningsgruppen somaliere, afghanere, irakere, iranere og syrere stiger samlet tværtimod støt  på grund af børnefødsler.

 

I alt næsten 140.000 indbyggere fra de fem lande

Den 1. januar i år udgjorde befolkningen fra de fem nævnte lande i alt 138.610 personer.

 

De er fordelt således:

 

Somalia: 21.072 personer. Afghanistan: 19.488 personer. Irak: 33.381 personer. Iran: 21.701 personer og Syrien: 42.968 personer.

 

Fakta er, at den 1. januar 2019 var der i alt 506.570 ikke-vestlige indbygger i Danmarks.

 

Den 1. januar 2020 er det antal steget til 516.261 ikke-vestlige indbyggere i Danmark.

 

På den baggrund virker Mattias Tesfayes nettoudvandring på samlet 703 flygtninge som en meget lille dråbe i havet.

 

Men det er altså en succeshistorie, må man forstå.

 

Læs også:

https://denkorteavis.dk/2020/nu-flere-flygtninge-forlader-danmark-end-der-kommer-ind-syrere-og-somaliere-rejser-hjem/

 

https://www.statistikbanken.dk/10017 (Tabelkode: Fodie)

 

https://www.statistikbanken.dk/10021 (Tabelkode: FOLK1C)

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…