EU: ‘Do no harm’ mod klimaet!

Klimatilpasning.dk

I juli 2020 fastlagde man EU budgettet for de kommende år, og der blev næsten ikke flyttet et komma fra oplæg til slutdokument. Budgettet var et meget stigende beløb, også selvom England ikke skal tælles med mere, og der blev givet rabat til de højstråbende. I budgettet skulle 30% støtte den grønne omstilling, og de resterende 70% måtte ikke (do no harm) være til skade for klimaet.

 

Den såkaldte grønne omstilling omfatter vedvarende energi med en mindre del sol og vind, mens hovedparten er backup af biomasse, der er til skade for klimaet! I 2009 vedtog EU, at biomasse skulle kaldes CO2 neutral, selvom den dækker bl.a. afbrænding af træ fra skove ryddet i Amazonas, USA og andre steder. Der skal være et certifikat, at træet er affaldstræ o.a., men sådanne certifikater checkes ikke altid, som vi har set med Fairtrade chokolade, hvor man alligevel anvender børns arbejdskraft. Biomasse af træ øger CO2 udledning og har været medvirkende til skovrydning.

 

FN’s klimaråd IPCC anbefaler, at vi bør inkludere atomkraft for at være i stand til at bremse den globale opvarmning. Senere kommer også fusion. Fusionsenergi kopierer solens måde at lave energi på. Det er en svær proces med meget høje varmegrader. Projektet udvikles i Sydfrankrig af en gruppe på 35 lande (Kina, EU, Indien, Japan, Korea, Rusland og USA + samarbejde med andre). Projektet kaldes ITER (VEJEN på latin) og startede i 2005-2010 med planlægning og opbygning.

 

EU er med i ITER og bør også støtte atomkraft, der er klar, før fusionsenergi kan tages i brug. Man bør udvide folks viden om atomkraft og fusion, da det er nødvendigt med folks opbakning. EU kunne skaffe midler ved at skære ned på udgifter til ligegyldige formål. Det er ikke nødvendigt at nævne de krumme agurker, som så alligevel fik lov til at være krumme, og tilsyneladende har man også brugt tid og penge på at lave regler for standardstørrelse på æbler, der i en bestemt klasse skal være 55 mm i diameter. Efter coronakrisen burde man desuden droppe den mdl. EU-parlament tur til Strasbourg til ca. 1 mia. kr. årligt (850 mio. kr. i 2014) og i stedet afholde digitale møder.

 

Klimaudfordringen er så alvorlig, at alle værktøjer skal tages i brug, og den bedste og sikreste lige nu er atomkraft med den nye teknologi, der er på vej i mange lande. Danmark kæmper imod, og det er, som om regeringen har indgået en kontrakt med vindindustrien – en drøm fra Svend Aukens periode. Klimaminister Dan Jørgensens idol er netop Svend Auken – og ikke Niels Bohr!

 

Danmark bør støtte de to danske forskergrupper Copenhagen Atomics og Seaborg Technologies, der er ved at udvikle thorium minireaktorer, som i dag pga. en tåbelig lov fra 1985 ikke kan produceres i Danmark. Tænk hvad det kunne skabe af dansk produktion og eksport – og indtægter.

 

EU bør støtte fremtidens energi, der sikkert vil blive atomkraft og senere fusionsenergi, hvor ITER allerede i 2025 regner med at indlede forsøg med første plasma. EU bør presse kulfyrende lande som Polen til at ændre energitype, og det er en skandale, at Tyskland har lukket atomkraftværker og i stedet åbnet flere brunkulsminer og nu også satser på gas, der ikke er ren men dog bedre end kul. Danmarks store forbrug af biomasse (træ) som backup til vindmøller er skadeligt for klimaet, og Frankrig og Sverige har pga. deres atomkraft langt mindre CO2  udledning. Landene i EU vælger ikke altid den rigtige løsning men vælger ofte ud fra særinteresser og politiske holdninger.

 

De fleste unge mennesker tænker ikke på, at deres forbrug af mobiltelefon og computer er med til at øge energiforbruget og dermed CO2 udledningen. De skal have mere oplysning om atomkraft, for vind og sol er ustabile og skal konstant have backup. Vindmøller dræber fugle og insekter, udleder mikroplast og er til gene for mennesker i nærheden. Dertil kommer problemet med skrotning af de store vindmøllevinger, som nogle steder i USA graves 10 m ned i en ørken. Danmark har kun en såkaldt ørken på Anholt og Raabjerg Mile, som flytter sig fra vest til øst og dermed ad åre vil afdække skrot! Forureneren bør selv rense op i stedet for at overlade det til skatteyderne.

 

Jonna Vejrup Carlsen, global-alarm.dk

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…