Er statsministeren stolt over, at hun har sidestillet landets pensionister med syriske migranter? ville Thulesen Dahl vide under Folketingets spørgetime

Set med DF-øjne er det en hån mod landets folkepensionister, at de i lighed med eksempelvis syriske migranter og udenlandske studerende på SU bliver spist af med tusinde kroner i den såkaldte carona-pakke.

 

Formålet med pakken er at sætte gang i forbruget oven på nedlukningen ved at pumpe penge ud i samfundet.

 

Under forhandlingerne forrige weekend endte Dansk Folkeparti af samme grund med at forlade forhandlingerne i protest.

 

Men dermed var det ikke slut, og under Folketingets spørgetime i går tirsdag stillede DF-formand Kristian Thulesen Dahl statsminister Mette Frederiksen (S) til regnskab.

 

Synes statsministeren, at det er godt gået?

Indledningsvis konstaterede Thulesen Dahl, at statsministerens stemme blev stilfærdig, da hun under opremsning af de forskellige initiativer kom til pensionisterne og folk på overførselsindkomster og sagde, at der var tusind kroner til dem.

 

Og nu ville Thulesen Dahl vide, om Mette Frederiksen er stolt at den del af aftalen.

 

”Det, som jeg vil spørge statsministeren om, er, om hun er stolt over den del af aftalen, og om hun glæder sig over den del af aftalen. Det ene er jo selvfølgelig en diskussion om de tusinde krone, de penge, som man skulle sætte af til pensionisterne. Det er jo én ting, og det kan vi være uenige om,” sagde Thulesen Dahl og fortsatte:

 

”Men det andet – og det er det, der er vigtigst for mig – er det rent principielle, altså at en folkepensionist, der har kæmpet hele sit liv for at være med til at bygge det her velfærdssamfund op, nu får det samme som den flygtning, der er kommet til Danmark for måske 3 år siden, og som er på hjemsendelsesydelse (…..) får det samme beløb fra staten til efteråret. Synes statsministeren, det er godt gået? Er det en rigtig prioritering?”

 

Mette Frederiksen: Om jeg er glad for det? Ja, det er jeg

Det svarede Mette Frederiksen ikke direkte på, men brugte sin svartid til at omtale og rose hele forliget.

 

”Der er så noget direkte til mennesker på overførselsindkomst – det synes jeg er fornuftigt – der er et rigtig godt forskningsfradrag direkte til vores eksportvirksomheder. Vi ønsker at accelerere den danske innovationskraft og har lavet en aftale om et meroptag på de videregående uddannelser,” lød det blandt andet fra Mette Frederiksen, som forsatte:

 

”Så kan vi jo godt hver især synes, at der var noget, der skulle have været mere af, og andet, der skulle have været mindre af, men det er jo det, der kendetegner en bred politisk aftale: Ja, man får noget, men man giver også noget andet, fordi vi er forskellige partier,” lød det fra Mette Frederiksen, som konkluderede:

 

”Men på spørgsmålet om, om jeg er glad for det, vil jeg sige: Ja, det er jeg, og det er jeg også på Danmarks vegne, for nu får vi udfaset hjælpepakkerne og igangsat nogle nye initiativer.”

 

Thulesen Dahl: Statsministeren svarer på et spørgsmål, jeg ikke har stillet

Det svar var DF-formanden langt fra tilfreds med.

 

”Men jeg spurgte ikke, om statsministeren var glad for aftalen. Det er sjovt, at statsministeren svarer på et spørgsmål, jeg slet ikke har stillet. Jeg spurgte, om statsministeren var stolt over den del af aftalen, der handler om, at en folkepensionist nu får det samme beløb til efteråret som en flygtning, der har været her i for eksempel tre år og er på hjemsendelsesydelse – det var det, jeg spurgte om. Så kommer statsministeren med alt muligt andet,” lød det fra Thulesen Dahl, som præciserede, at det er den del af aftalen, der handler om pensionisterne, han spurgte ind til:

 

”Den del af aftalen, der handler om, at en folkepensionist, som har været i det her land hele sit liv – i generationer – og som har været med til at bygge det her velfærdssamfund op, skal have det samme beløb udbetalt til efteråret som en syrisk flygtning, der har været her i tre år og er på hjemsendelsesydelse,” understregede Thulesen Dahl og fortsatte:

 

”Det synes jeg simpelt hen er en hån over for de danske pensionister, og det er det, jeg gerne vil have statsministeren til at forholde sig til – men jeg vil da vide, om Socialdemokratiet og om statsministeren er stolt over den del aftalen.”

 

Mette Frederiksen: Hvordan kan det være en hån mod nogen?

Den socialdemokratiske statsminister kunne åbenbart ikke se, at der var noget glat i at sidestille folkepensionister med syriske flygtninge.

 

”Men hvorfor skal det her være en hån mod nogen som helst? Hvorfor forholder vi os ikke til det, der ligger foran os, nemlig det, at vi har behov for at få kickstartet en økonomi, som i øvrigt øjensynligt – syv-ni-tretten – ser ud til at komme bedre igennem det her, end vi frygtede? Vi har behov for, at danskerne går ud og bruger nogle flere penge,” fastslog Mette Frederiksen og fortsatte:

 

”Vi har så aftalt i fællesskab at få udbetalt nogle af de feriepenge, der er indefrosset. Det er jo folks egne penge, som er sat til side på grund af en ferielovgivning. Så vælger vi så at sige, at der er nogle mennesker, der ikke bliver omfattet af det, og dér vælger vi så et initiativ, der handler om de tusinde kroner.”

 

Thulesen Dahl: Vi taler om en folkepensionist, der måske har arbejdet i 40 år

Eftersom Mette Frederiksen fortsat ikke ville forholde sig til spørgsmålet, fortsatte Thulesen Dahl:

 

”Vi taler om folk, som i er i en situation, hvor man kan spørge, om de skal sammenlignes med en folkepensionist, der måske har arbejdet i 40 år for at bygge det her samfund op. Jeg synes, det er en principiel forskel, og jeg synes i hvert fald, at statsministeren skal acceptere, at der her altså er noget, der er gået lidt galt i det forlig, der blev lavet forleden.”

 

Det forholdt Mette Frederiksen sig i sit svar ikke til, men nøjedes sluttende med at konkludere:

 

”Og igen, samlet set, synes jeg, at det er en fin og flot aftale, som et flertal af Folketingets partier har lavet.”

 

Og dermed sluttede debatten.

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…