Tak til Søren Gade, der giver klar besked: EU svigter medlemslandenes befolkninger

Søren Gade (Foto: Wikipedia)

Et af de danske medlemmer af EU-Parlamentet, Søren Gade fra Venstre, skriver i en blog i Morgenavisen Jyllands-Posten, at EU i forbindelse med forslaget til de kommende syv års budget har skåret en tredjedel ned på de midler, der ellers skulle have været anvendt til at styrke EU’s ydre grænser.

 

Det har været et klart løfte til de europæiske befolkninger med henblik på at forebygge, at det europæiske kontinent igen bliver taget på sengen af store flokke af illegale migranter, som det skete i 2015. De fleste af os husker, hvordan de eksempelvis ”besatte” danske motorveje m.v.

 

Sikring af de ydre grænser er af vital betydning for Europas fremtid

 

Søren Gade er en troværdig politiker, som tør stå ved sine holdninger, og som tager det folkelige mandat, han har fået, meget seriøst. Derfor agter han at stemme imod budgettet, hvis det de næste syv år blokerer for, at EU’s ydre grænser kan sikres på forsvarlig og effektiv vis.

 

Det er der al mulig grund til at kippe med de demokratiske flag for. Politikere med det etiske niveau, som Søren Gade repræsenterer, hænger desværre ikke på træerne. De færreste af dem tænker længere end deres egen karrière, så der er al mulig grund til at bakke Søren Gade op i den berettigede kritik, han retter mod dette svigt fra EU’s side.

 

Man skulle ellers tro, at man havde lært noget af det, der skete i 2015 og af de massive problemer, man eksempelvis oplever i Sverige, hvis liberale udlændingepolitik truer med at få det svenske demokrati til at bryde sammen. Bandekriminaliteten og volden eskalerer og er i visse områder af landet helt uden for myndighedernes kontrol.

 

Også andre steder – især i de europæiske storbyer – er der massive problemer med ghettodannelser og parallelsamfund. Det står derfor bøjet i neon, at sikring af de ydre grænser er af vital betydning for Europas fremtid.

 

Romerrigets storhed og fald skulle nødigt også blive EU’s historie

 

Ser man lidt tilbage på Europas historie, så blomstrede Romerriget jo i masser af år og strakte sig over det meste af kontinentet – nøjagtig ligesom det i dag er tilfældet med EU. Velstand, god levevis og stabilitet tiltrak også dengang udefra kommende, men det blev ignoreret af Romerrigets ledende politikere, og resultatet blev som bekendt, at det hele brød sammen.

 

Romerrigets historie skulle nødigt også blive EU’s historie. At undgå det kræver politikere af Søren Gades format.- Sikring af EU´s ydre grænser er en forudsætning for, at vi kan have åbne grænser inden for EU. At sikre de ydre grænser er en af de opgaver, som kun kan løses af det samlede EU. Her giver det mening, at EU står sammen og taler med én stemme. Imidlertid er det desværre typisk, at her svigter EU igen og igen.

 

Det kan derfor ikke siges tydeligt nok: EU-føderalisterne, der vil nedtone nationalstaterne til fordel for et overstatsligt og multikulturelt EU er totalt ude af takt med de europæiske befolkninger. De ønsker et frihandelsområde med et tæt samarbejde mellem suveræne nationalstater (EF).

 

Hvis den politiske elite i EU vender det døve øre til det og arbejder videre hen imod en føderal og multikulturel politisk union, så handler de uden et demokratisk folkeligt mandat. Og så ender det med at gå, som det gik med Romerriget (!). Måtte folkedybet blive taget alvorligt for at undgå et Europa i demokratisk forfald!

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…