Politisk korrekt ekspert på TV skjuler sandheden om indvandrere og coronasmitte

Onsdag eftermiddag havde TV2 News besøg af en læge, der kommenterede de seneste corona-tal. Det drejer sig om Torben Mogensen, der er speciallæge i anæstesi og formand for Lungeforeningen.

 

Torben Mogensen kom i den forbindelse ind på den særligt udbredte coronasmitte i kommunerne på Københavns Vestegn.

 

Disse kommuner har en meget høj befolkningsandel af ikke-vestlige indvandrere. Erfaringerne fra både udlandet og andre dele af Danmark tyder på, at der er en sammenhæng mellem høj indvandrerandel og høje coronasmittetal.

 

Tidligere har overlæge Thomas Benfield fra Hvidovre Hospital peget på, at der her var en overrepræsentation af indvandrere blandt de corona-smittede. Benfield skyndte sig dog at forsikre, at dette ikke havde med indvandrernes kultur at gøre.

 

Andre læger har også bestræbt sig på at nedtone sammenhængen mellem ikke-vestlige parallelsamfund og høje smittetal.

 

I fredagens indslag på TV2 News lagde Torben Mogensen sig i forlængelse af denne politisk korrekte tendens.

 

”Vallensbæk har mange villaer”

Mogensen talte om det ubestridelige faktum, at kommunerne på Københavns Vestegn har meget store indvandrerbefolkninger og meget høje smittetal.

 

Men så fik han skubbet nogle bemærkninger ind om, at den høje smitte jo alligevel ikke kunne forklares med de mange indvandrere.

 

Som begrundelse for denne påstand henviste han til Vallensbæk Kommune. Han pegede på, at den har høje smittetal, men hans pointe var, at der ikke var en stor andel af ikke-vestlige indvandrere.

 

Hans eneste belæg for dette var, at Vallensbæk er en kommune ”med mange villaer”.

 

Men denne ”dokumentation” for, at Vallensbæk ikke er en indvandrertung kommune, er klart misvisende.  Dermed falder Mogensens forsøg på at så tvivl om sammenhængen mellem coronasmitte og høj indvandrerandel til jorden.

 

Men Vallensbæk har også mange ikke-vestlige indvandrere

Torben Mogensen har ret i, at Vallensbæk har mange privatejede boliger. Herved adskiller kommunen sig fra andre kommuner på Vestegnen. Disse boliger er dog langt fra alle ”villaer”. Der er en stor andel af række- og kædehuse, og her kan sagtens bo et betydeligt antal ikke-vestlige indvandrere.

 

Kendsgerningen er i hvert fald, at Vallensbæk har oplevet en kraftig stigning i andelen af ikke-vestlige indvandrere.

 

I perioden 1980 til 2018 steg andelen af indvandrere og efterkommere i kommunen fra 4,1 procent til 25,5 procent! Langt den største del af disse indvandrere havde ikke-vestlig baggrund – specielt fra Tyrkiet og Pakistan.

 

Vallensbæk er nu en ud af fire kommuner på Vestegnen, hvor mellem 40 og 50 procent af alle nyfødte har en mor med oprindelse i et ikke-vestligt land.

 

Tager vi indvandrere generelt, så havde hele 58 procent af kommunens nyfødte i 2018 en mor med en anden oprindelse end dansk.

 

Vallensbæk bekræfter sammenhængen mellem ikke-vestlige parallelsamfund og coronasmitte.

 

Tyrkere i tæt dans på trods af coronasmitten

En væsentlig del af forklaringen på denne sammenhæng synes at være, at de ikke-vestlige indvandrermiljøer fungerer efter andre normer og værdier end det samfundssind, som præger Danmark.

 

Et aktuelt eksempel leveres af en video fra Skovlunde nær København. Her fandt et muslimsk bryllup sted den 5. september. Det var samtidig med, at corona-smitten igen begyndte at stige faretruende i Danmark.

 

På videoen ser man festende folk med tyrkisk baggrund være meget tæt på hinanden. Et stort antal kvinder danser kædedans. Professor i virologi Søren Riis Paludan siger til Berlingske:

 

”Selv om det ser hyggeligt ud, så er der en kæmpe smitterisiko i forhold til coronavirus. De rører ved hinanden og danser meget tæt. Det kan sagtens være starten på en superspreder-begivenhed.”

 

Socialdemokrat: Manglende samfundssind

Socialdemokratiets udlændinge- og integrationsordfører, Rasmus Stoklund, reagerede på videoen med følgende bemærkning på Twitter:

 

”Hvis du vil se, hvad samfundssind ikke er, så kig her.”

 

Sådan en video er hård kost for danskere, der bestræber sig på at vise ansvarlighed i forhold til corona-risikoen. Den understreger de alvorlige kultursammenstød, som en uansvarlig udlændingepolitik har ført med sig.

 

Der er efter alt at dømme en sammenhæng mellem ikke-vestlige indvandreres parallelsamfund og coronasmitte.

 

Det er de fleste vist klar over. Men på TV kan de se politisk korrekte eksperter forsøge at foregøgle, at en sådan sammenhæng ikke findes.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…