En overilet genåbning af Danmark kan få uoverskuelige konsekvenser – der må indbygges en bremse og et bakgear

Foto: Steen Raaschou

Nu kommer de politiske forhandlinger om en fase 2 i genåbningen af Danmark.  Det giver anledning til et voldsomt pres mod regeringen og de sundhedseksperter, som den støtter sig på.

 

Sigtet med dette pres er at tvinge regeringen til at kaste noget af forsigtigheden over bord og gå mere dristigt frem med genåbningen.

 

Presset kommer fra erhvervskredse, fra den politiske opposition og fra en række eksperter og meningsdannere – herunder de traditionelt venstreorienterede medier – som vil have sat fart i genåbningen.

 

Der er nu tale om en regulær kampagne, der spænder fra dagbladet Politiken til Dansk Industri.

 

Kritik af Statens Serum Institut

Som et led i dette pres bliver der sat spørgsmålstegn ved de beregninger, som fremlægges af især Statens Serum Institut.

 

Disse beregninger kritiseres for at være for usikre og uigennemskuelige til, at de giver et forsvarligt beslutningsgrundlag.

 

Det politiske mål med denne kritik er tydeligvis, at man ikke skal lade Statens Serum Institut bremse for en mere dristig genåbning af samfundet.

 

Hvad er kritikernes alternativ?

Flere ting springer i øjnene ved denne offensiv for en hurtigere genåbning:

 

Mens man sætter spørgsmålstegn ved seruminstituttets beregninger, fortæller man ikke, hvilke eksperter og hvilke beregninger politikerne skulle bygge på i stedet for.

 

Der er også en påfaldende mangel på undersøgelse af, hvad den danske befolkning faktisk mener. Hidtil ser det ud til, at der har været stor opbakning til den stramme kurs.

 

Beregningerne fra Statens Serum Institut er i sagens natur usikre, og de ændrer sig fra uge til uge. Også i andre lande lufter man frustrationen over dette. Eksperternes voldsomme tidspres øger formentlig usikkerheden i beregningerne.

 

Offentliggørelse

Der lyder krav om offentliggørelse af flere og mere detaljerede tal fra seruminstituttet.

 

Seruminstituttet har nu offentliggjort et notat, der giver baggrunden for instituttets beregninger. Og Sundhedsministeriet oplyser, at en række centrale data vil blive offentliggjort.

 

Det er godt. Forhåbentlig er det tilstrækkeligt til at skabe ro, så alle parter kan samles om at bekæmpe corona-smitten i Danmark bedst muligt.

 

Dette må ikke udvikle sig til et taktisk politisk spil. Det er det alt for alvorligt til.

 

Usikkerhed om konsekvenserne ved genåbning

Det er glædeligt, hvis der kommer mere åbenhed om processen. Man skal selvfølgelig ikke lave en skrappere nedlukning end nødvendigt.

 

Men omvendt vil det være fatalt, hvis der bliver åbnet for meget og for tidligt.

 

Man skal ikke bare sikre mere åbenhed fra seruminstituttets side. Man skal også sikre, at fortalerne for hurtigere åbning ikke får skabt en situation, hvor smitten begynder at brede sig igen.

 

Man taler meget om, at den fortsatte nedlukning af samfundet hviler på et usikkert grundlag – jævnfør kritikken af seruminstituttet.

 

Men man undlader at sige, at der er endnu større usikkerhed om, hvad konsekvenserne vil blive af en hurtigere genåbning.

 

En uhyggelig tanke

De kredse i erhvervslivet og i Folketinget, der vil have sat mere skub i genåbningen har jo overhovedet ikke præsenteret noget grundlag for, at det sundhedsmæssigt skulle være rimelig sikkert.

 

Kravene fra denne side bygger alene på, at der er behov for at få økonomien i omdrejninger. Og det er jo så sandt, som det er sagt.

 

Men hvis genåbningen af økonomien får smitten til at løbe hurtigere igen, kan det få meget, meget alvorlige konsekvenser.

 

Først og fremmest kan corona-smitten blomstre op igen – en uhyggelig tanke. Dertil kommer, at en ny smittebølge også vil være dybt skadelig for dansk økonomi.

 

Bremse og bakgear

Forbundsregeringen har ikke magt til at forhindre dette. Men kansler Angela Merkel forsøger nu at få installeret en bremse og et bakgear i processen.

 

Hun stiller krav til de enkelte regioner (Landkreise) om at holde smittens omfang under et nærmere bestemt niveau. Hvis de ikke overholder det, må de vende tilbage til de nedlukninger, der var gældende den 20. april.

 

Om det vil fungere i praksis, er tvivlsomt. Og disse konkrete mekanismer kan ikke omsættes til Danmark, der har et andet politisk system.

 

Vigtig del af et forlig på Christiansborg

Men selve princippet om, at man skal forpligte sig til at slå bak, hvis smitten overskrider et vist niveau, bør være en vigtig del af et politisk forlig i Danmark.

 

Danmark er et af de lande i Europa, der hidtil har klaret sig bedst igennem corona-krisen. Det må ikke sættes over styr med en hasarderet politik for genåbning.

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…