En islamistisk invasion af Europa er i gang – EU må give det hårdt kæmpende Grækenland den nødvendige støtte

Skærmprint Youtube

Sidste fredag blev der holdt et møde i EU. Her fortalte lederen af EU’s udenrigspolitik, spanieren Josep Borrell, at han havde fået ”forsikringer” fra Tyrkiet om, at man fortsat ville overholde flygtningeaftalen mellem EU og Tyrkiet.

 

Kernen i denne aftale er, at Tyrkiet skal forhindre migranter i at strømme fra Tyrkiet ind i EU – mod at få en masse penge og andre modydelser fra EU.

 

Josep Borrell tog det altså for gode varer, at Tyrkiet fuldt og helt stod ved sine forpligtelser i aftalen.

 

Men samtidig med, at Borrell udtrykte sin tillid til Tyrkiets gode hensigter, kørte kolonner af tyrkiske busser og taxaer allerede frem mod grænsen til Grækenland. De var fyldt med migranter, som præsident Erdogan ville have til at trænge ind i Grækenland for at skabe kaos og sætte en skræk i livet på EU.

 

Disse migranter er en broget skare. De fleste af dem er ikke reelle flygtninge. De vil bare til Europa for at få sig et bedre liv med større velstand.

 

Men de bliver udnyttet af Tyrkiets præsident Erdogan som fodfolk i en islamistisk invasion.

 

De tyrkiske myndigheder havde sørget for, at nogle af migranterne kunne mødes med menneskesmuglere, der fragtede dem til den græske ø Lesbos. Andre skulle forsøge at krydse grænsen på landjorden.

 

Men Grækenland kæmper indædt for at forsvare sin grænse. EU, der længe har været naivt i forhold til Tyrkiet, går nu ind med støtte til grækerne, blandt andet gennem EU’s grænseagentur, Frontex.

 

Det er på høje tid at få sat en stopper for Erdogans islamistiske magtspil.

 

Erdogans islamistiske stormagtsdrømme brast

Erdogan havde ambitioner om at få en rolle som stormagt i krigen i Syrien. Her har Tyrkiet optrådt som beskytter af de islamistiske kræfter, indbefattet terrororganisationen Islamisk Stat.

 

Tyrkerne har forsvaret Idlib-provinsen, der var det sidste tilholdssted for islamisterne i Syrien, mod det syriske Assad-regime og dets bagmand, Vladimir Putin.

 

Men Erdogans islamistiske stormagtsdrømme er faldet til jorden. I sidste uge blev det understreget, da 33 tyrkiske soldater blev dræbt i et angreb fra russiske fly.

 

Tyrkiet har svaret med nogle gengældelsesaktioner. Men Erdogans magtambitioner er ikke blevet opfyldt.  Det er han dybt frustreret over, og nu vil han straffe EU for ikke at hjælpe ham.

 

Erdogan vil tvinge EU

I 2016 indgik EU og Tyrkiet en aftale om, at Tyrkiet skulle lukke af ved sine grænser, så asylansøgere ikke fik mulighed for at strømme ind i Europa.

 

Til gengæld skulle Tyrkiet have støtte fra EU i form af store pengebeløb og forskellige politiske indrømmelser.

 

Men nederlaget for Erdogans islamistiske stormagtsdrømme i Syrien har fået ham til at beskylde EU for ikke at leve op til sine forpligtelser.

 

Erdogan kræver nu mange flere penge fra EU. Og han kræver, at EU og NATO direkte støtter Tyrkiet i den syriske krig. Begge dele er blevet afvist.

 

Erdogans reaktion er at fragte migranter mod grænsen til Grækenland og dermed til EU for at tvinge EU til at gå ind på hans krav.

 

Forsøg på at skabe kaos

Migranterne kommer ikke bare fra Syrien, hvor krigen har sendt et stort antal mennesker på flugt ind i Tyrkiet. De kommer fra en række islamiske lande, blandt andet Afghanistan, Marokko, Iran og Irak.

 

De fleste af dem er ikke specielt islamistiske. De søger lykke og materiel velstand. Men de bliver gjort til instrumenter i Erdogans islamistiske kamp.

 

Hans formål med at sende migranter til den græske grænse med statsfinansierede busser, taxaer og andet er at skabe kaos i Grækenland og i EU.

 

Erdogan har lokket disse migranter ud på rejsen ved at foregøgle dem, at grænsen til Grækenland var åben, så de kunne vade lige ind i EU.

 

Men det var kun den tyrkiske del af grænsen, der var åben. Den græske del er fortsat lukket af, endda ret effektivt. En del af de skuffede migranter retter nu deres vrede mod Erdogan. Men han er ligeglad. Hans ærinde er at destabilisere og presse EU.

 

Frygten lurer for ny asylstrøm

For EU-landene er opgaven i første omgang at give den hårdt kæmpende konservative græske regering al den støtte, den har brug for. Migranterne gør hele tiden nye forsøg på at trænge ind.

 

Nye grupper er kommet over til de græske øer Lesbos, Chios og Samos, hvor de i forvejen hårdt prøvede lokale beboere reagerer med stor vrede.

 

Frygten lurer for en ny asylstrøm op gennem Europa. Med islamisten Erdogan som dukkefører.

 

Herhjemme har Dansk Folkeparti og regeringen talt om at aktivere den såkaldte asylnødbremse for at forhindre en ny tilstrømning til landet.

 

Men strømmen skulle gerne standses, før den når Danmark.

 

Europa har tre muligheder

Europa har nu tre muligheder:

 

For det første kan man give efter for Erdogans krav. Svaret må være: Aldrig i livet.

 

For det andet kan man massivt styrke den græske (og bulgarske) grænse til Tyrkiet.

 

For det tredje kan man samtidig lukke af for migrantruterne op gennem Europa. På samme måde som man under den store asylkrise i 2015-16 lukkede den såkaldte Balkan-rute.

 

Dette er en kamp for at sikre Europas grænser. Og det er en kamp mod islamistiske kræfters forsøg på at vinde magt over Europa.

 

Lige nu foregår denne kamp ved den græske grænse.

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…