Trussel: en kvart million illegale indvandrere har fået ophold i Italien og kan sætte kurs mod Danmark

Arkiv Youtube

Tirsdag blev den 20-årige Yassine Agouli fra Algeriet idømt to år og seks måneders fængsel ved Retten i Holstebro. Han blev dømt for voldtægtsforsøg, vold mod tjenestemand og tyveri.

 

Det oplyser anklager ved Midt- og Vestjyllands Politi, Iben Ernst Bøttker, til TV MIDTVEST.

 

Voldtægtsforsøget blev begået på en massageklinik i byen. Retten betragtede det som en skærpende omstændighed, at offeret var på arbejde.

 

Den 20-årige algerier stjal også voldtægtsofferets telefon. Han stjal desuden nogle jakker på en bar. I Hillerød slog han en politimand i hovedet med knyttet hånd, hvilket indbragte ham dommen for vold mod tjenestemand i funktion.

 

Hvad laver han i Holstebro?

Sagen rejser spørgsmålet: Hvad laver en algerisk kriminel i Holstebro?

 

Han er ikke flygtning. Generelt anerkendes migranter fra nordafrikanske lande som Algeriet, Tunis og Marokko ikke som flygtninge i Danmark. Og så vidt vides har Yassine Agouli ikke søgt asyl her i landet.

 

Alligevel er han altså kommet ind over den danske grænse.

 

Noget tyder på, at han er én af de migranter, der krydser grænserne uden at blive opdaget – og slår sig illegalt ned.

 

Kommer ind via Italien

Europa bugner med illegale migranter som voldsmanden Yassine Agouli. Det er et kæmpeproblem. Og corona gør dette problem værre end nogen sinde.

 

For det første er der en fare for, at der er corona-smittede blandt dem, der sniger sig ind over vores grænser.

 

Men for det andet tyder meget på, at corona-smitten får den konsekvens, at flere illegale migranter nu kommer ind i Europa. De kommer ikke mindst ind via Italien.

 

Italien har i årevis været en hovedindfaldsvej til Europa for migranter fra Afrika og Mellemøsten. Herfra lod man mange af disse migranter rejse videre op i Europa til de rigere lande nordpå – specielt Tyskland.

 

Men et betydeligt antal af disse migranter blev i Italien og levede og arbejdede illegalt her. Selv om italienske regeringer i de seneste år har strammet adgangen, så har der vedvarende været enormt mange af disse migranter.

 

Det har skabt folkelige protester og opbakning til højrefløjspartiet Lega Nord.

 

Stemningen er vendt

Men i kølvandet på corona-krisen ser stemningen ud til at være vendt – i hvert fald for en stund.

 

Som mange vil vide, kom corona-smitten helt ud af kontrol i Italien. Det havde også ødelæggende virkninger på den italienske økonomi.

 

Premierminister Giuseppe Conte og hans regering af socialdemokrater og den såkaldte Femstjernebevægelse kæmper nu for at holde styr på smitten og sætte gang i økonomien.

 

Problemet er bare, at forsøget på at sætte gang i økonomien risikerer at øge smitten.

 

Masser af illegale får nu opholdstilladelse

For at genoplive økonomien har regeringen fremlagt en lovpakke, der kaldes ”Genstart Italien” (Berlingske).

 

En central del af denne er at give arbejds- og opholdstilladelse til 250.000 af Italiens anslåede 600.000 illegale migranter. En meget stor del af dem arbejder i landbruget. Samtidig skal italiensk økonomi have en større saltvandsindsprøjtning.

 

Tilhængerne af at legalisere det enorme antal illegale migranter fremhæver blandt andet to ting: Det giver bedre styr på sundhedstilstanden blandt migranterne, som arbejder med fødevarer. Og det gør det sværere for mafiaen at udnytte de illegale migranter i dens vidtforgrenede virksomhed.

 

Men reelt handler det nok ikke så meget om at sikre sundheden og begrænse mafiaens indflydelse. Man skal simpelt hen bruge migranternes billige arbejdskraft i forsøget på at genrejse italiensk økonomi.

 

Ifølge en meningsmåling er 54 procent af de hårdt pressede italienere nu enige i, at dette er en nødvendighed. En del af dem mener dog, at denne legalisering af migranterne kun skal gælde for landbruget.

 

Konsekvenser for Danmark

Under alle omstændigheder er denne situation udtryk for, at Italien er hårdt ramt af et dobbeltslag: Man har ikke haft styr på sin økonomi – statsgælden er enorm. Og man har ikke haft styr på corona-smitten.

 

Det kan nu betyde, at man mister kontrollen med den illegale indvandring. Og det kan også ramme os i Danmark.

 

Når mange flere illegale får mulighed for at slå sig ned i Italien, vil en del af dem også forsøge at presse sig nordpå til det velhavende Tyskland, men også til Danmark.

 

Det kan betyde mere illegal arbejdskraft i vores del af Europa. Det kan betyde flere illegale kriminelle – som Yassine Aguli, der blev dømt for vold og voldtægt ved Retten i Holstebro. Og det kan betyde en øget risiko for corona-smitte hos os.

 

Danmark har lukket sin grænse, og en genåbning i den kommende tid vil foregå forsigtigt.

 

Der vil hele tiden være folk, der prøver at komme illegalt ind. I forvejen tyder alt på, at der er et betydeligt antal illegale migranter i landet, men myndighederne har reelt ikke styr på deres antal.

 

Vi har en stærk interesse i at undgå illegale kriminelle, illegal arbejdskraft og illegale corona-smittede fra udlandet.

 

Men jo dårligere styr, der er på de illegale nede i Europa, jo større er risikoen for Danmark.

 

Pludselig står der så en voldtægtsmand fra Algeriet i Retten i Holstebro. Eller en corona-smittet person fra et andet land i Hvidovre.

 

Det er et alvorligt problem, hvis europæiske lande åbner for illegale migranter i stort antal. Det gør det også sværere for Danmark at holde styr på både illegal økonomi, kriminalitet og corona.

 

Derfor bør vi være bekymrede ikke bare på italienernes vegne, men også på vores egne. Det er endnu en tilskyndelse til at gå forsigtigt og kontant frem, når Danmark skal genåbnes. 

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…