Fredsplan for Vestbredden: Eliten kommer igen til kort i forhold til Trump

Jerusalem / Colourbox

Trump offentliggjorde i går i DC sin længe ventede fredsplan for Vestbredden. Planen ligger i forlængelse af Oslo-aftalerne fra 1990erne, men Trumps udspil er i modsætning til det oprindelige aftalegrundlag båret af en nøgtern ædruelighed. Osloaftalerne forudsatte, at hele Vestbredden med Østjerusalem skulle blive hovedkomponenten i en palæstinensisk stat. Det var utopi og blue sky talk fra dag et. 

Palæstinenserne ville ikke være med. Det terroristiske og aktivistiske Hamas ville end ikke deltage i forhandlingerne, og PLO ved den notorisk helt igennem upålidelige Arafat deltog kun på skrømt. Da han af sine tilhængere blev kritiseret for sin deltagelse i forhandlingerne, svarede han med profetens ord ”Husk Hudaibya”, hvilket betød, at han på samme måde som profeten i 628 ikke havde tænkt sig at respektere aftalegrundlaget.  

 

Israelernes flertal ønskede ikke det jødiske hjerteland Judæa og Samaria konverteret til et palæstinensisk hjemland, hvis mål ville være erobringen af hele Israel.

 

Det var altså fra begyndelsen en dødssyg plan, som ingen gang havde på jord. Man kunne kun tro på den, hvis man så gerne ville tro på den. Og det er da også til overmål blevet demonstreret på den måde, at den aldrig er kommet til at fungere.

 

Trumps udspil er anderledes nøgternt. De jødiske bosættelser og byer på Vestbreddens zone C, der siden 90erne har været Israels, indlemmes i Israel, der herved de facto får suveræniteten over Jordandalen. Palæstinenserne får resten som en demilitariseret stat, der indtil videre skal være under israelsk jurisdiktion. Denne ”stat” vil endvidere blive tildelt nogle områder i Østjerusalem, så palæstinenserne får en slags ejendomsret til i al fald dele af Østjerusalem.

 

Er det retfærdigt? Nej, det er det nok ikke. Men det er en ensidig optagethed af retfærdighed, som martrer de faktaresistente palæstinenserne, vores hjemlige venstrefløj, EU og FN. De synes alle, at hensynet til deres egen af dem selv højt besungne ”retfærdighed” skal gå forud for hensynet til det palæstinensiske folks lidelser. I den forbindelse burde de retfærdighedsforgabte overveje, hvordan det kan være, at palæstinenserne har nægtet at indgå i Trumps fredsudspil, og hvorfor de arabiske stater har vendt ryggen til de kriminelle, selvdestruktive og virkelighedsfordrejende palæstinensere?

 

Præsident Trump 

Trumps ”Deal of the Century” er blot det sidste af en række eksempler på, hvordan vi i vores holdning til Trump lader os forblænde af vores maniske antipati mod manden. Seneste eksempel er Berlingske , der i avisen af 28.1 nedgør Trumps plan med ordene: ”Den kunne lige så godt være udtænkt i regeringskontorerne i Israel som i det amerikanske udenrigsministerium”. I stedet for ville det have været dejligt at få en nuanceret og reflekteret fremstilling af planens ambitioner og muligheder anskuet fra forskellig vinkler. 

 

Men når det kommer til Trump og hans stillingtagen, så har man som god dansk journalist pligt til på forhånd at latterliggøre ham og hans politik. Men faktisk burde de mest opportunistiske af dem besinde sig, for ved nærmere og især senere eftertanke viser det sig ofte, at Trump måske ikke var så åndssvag endda. Det gælder f.eks i spørgsmålet om Kina, det gælder i spørgsmålet om Arktis og det gælder i spørgsmålet om Mellemøsten, hvor Trumps massive afvisning af Iran, Tyrkiet, Rusland og de kriminelle palæstinensere stadigt tydeligere kommer til at fremstå som den nødvendige og rigtige politik fremfor EU’s og FNs ubegribelige solidarisering med Iran, Rusland, Tyrkiet og palæstinenserne. 

 

Danmark: En nation af lalleglade radikale

Vi er blevet en nation af skabsradikale, der synes, at vi markerer selvstændighed ved at falde hinanden om halsen i en gensidig forsikring om, at Trump er så dum, så dum. At den retfærdighedsfikserede venstrefløj er hoppet med på den, var bare at forvente. Men at partier som Venstre under ledelse af den radikale Jakob Ellemann Jensen lallegladt danser med er dybt skuffende.  

 

Det er sørgeligt, at vores antipati mod Trump har ført til, at vi sammen med EU har positioneret os med Iran, Tyrkiet, Rusland og palæstinenserne mod Israel og USA. Man kan kun håbe, at ædrueligheden snart indfinder sig!

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…