Efter grænselukning: Nu er over to tusinde personer afvist – men for mere end hundrede asylansøgere har der været fri indrejse

Arkivfoto af migranter på vej gennem Europa fra YouTube

Der er helt tydeligt forskel på folk, når de dukker op ved den danske grænse og vil ind i landet.

 

Nogle bliver nægtet adgang, medens andre har fri indrejse.

 

Således oplyser Rigspolitiet i en opdatering den 11. maj, at i alt 2.721 personer er blevet nægtet indrejse, siden den fulde grænsekontrol blev etableret med virkning fra lørdag den 14. marts klokken 12:00 og til og med mandag morgen den 11. maj klokken 07:00.

 

Officielt kan kun personer med arbejdsmæssige relationer samt lastbiler og tog med fragttransport frit rejse frem og tilbage over grænsen.

 

Grunden til denne næsten hermetiske lukning af grænsen skulle angiveligt være at forhindre udenlandske smittespredere i at komme ind i landet.

 

Asylansøgere må i så fald ikke være smittebærere – de har fri indrejse

Medens som nævnt langt over to tusinde personer nu er blevet afvist ved grænsen med den begrundelse, at de kan være potentielle smittebærere af covid-19, har til gengæld langt over hundrede asylansøger haft fri indrejse.

 

Helt præcist drejer det sig ifølge Udlændinge- og Integrationsministeriet om i alt 108 personer, som har søgt asyl i Danmark i perioden 16. april til og med søndag den 3. maj.

 

Ved ankomsten til Danmark har de hver især fået særbehandling, efter at udlændinge- og integrationsminister Mattias Tesfaye (S) har besluttet, at politiet skal agere taxakørsel og køre hver enkelt til Modtagecenter Sandholm i Nordsjælland.

 

Fra den dansk-tyske landegrænse og til Sandholm er der tale om en køretur på lidt over tre timer hver vej.

 

Altså det meste af en arbejdsdag for to politibetjente i en situation, hvor både politi og befolkning lider under mandskabsmangel rundt omkring i politikredsene.

 

Og betjentene er skam behørigt sikrede mod at blive smittet, har Mattias Tesfaye forsikret Peter Skaarup (DF) i et skriftligt svar.

 

Folketinget bruger konventioner og EU-regler efter behov

Næsten lige siden Danmark i marts 2001 tilsluttede sig Schengensamarbejdet, har Dansk Folkeparti forsøgt at genindføre fuld grænsekontrol, men er hver gang blevet afvist af et flertal i Folketinget bort fra i maj 2011 under VKO.

 

Men det blev der sat en stopper for ved regeringsskiftet i 2012, hvor Helle Thorning-Schmidt (S) dannede regering med Det Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti, og som noget af det første afskaffede den vedtagne grænsekontrol endnu inden, den var blevet fuldt udbygget.

 

Lige siden er Dansk Folkepartis gentagne forsøg at genindføre fuld grænsekontrol hver gang blevet afvist med henvisning til de Schengenregler, som Danmark har forpligtet sig til at følge.

 

Men nu er der pludselig ikke noget i vejen for, at man i Folketinget kan begå regelbrud og sætte Schengen ud af kraft med smittefare som begrundelse.

 

Men intet regelbrud, når det gælder asylansøgere

Det passede Dansk Folkeparti fint at bryde Schengenreglerne uanset årsagen, men da det gik op for partiet, at asylansøgere i modsætning til alle andre forsat skulle være omfattet af Schengenreglerne om fri bevægelighed, fremsatte partiet den 31. marts et beslutningsforslag om også at lade grænselukningen omfatte asylansøgere.

 

Blandt andet med den begrundelse, at asylansøgere inden ankomsten til Danmark kan have været igennem stærkt coronasmittede områder som for eksempel Norditalien.

 

Men beslutningsforslaget blev under førstebehandlingen den 2. april afvist af regeringen og et flertal i Folketinget med henvisning til, at Danmark med sin underskrift har forpligtet sig til at følge reglerne i FN’s forældede Flygtningekonvention fra 1951.

 

Tilbage står, at når det kommer til stykket handler det for flertallet af politikerne i Folketinget ikke så meget om en frygt for at bryde regler, Danmark har tilsluttet sig, men om at pleje hellige køer.

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…