Du er ni år for sent på den, Tesfaye – dit forslag om shariakontrol fremsatte Dansk Folkeparti for flere år siden, men dengang stemte I det ned

Det er netop blevet afsløret, at en moské, der hedder “Islamisk Center for de Europæiske Lande” helt åbenlyst praktiserer et alternativt muslimsk retssystem.

 

Det er det islamiske center, som beskriver sig selv som en domstol, der praktiserer sharia, i papirer sendt til Kirkeministeriet.

 

De mente åbenbart selv, at det var en helt naturlig og velkendt ting, at islam som lovreligion har sit eget retssystem. Islam er jo ikke kun en religion men et alternativ til demokrati.

 

Men oplysningen kom åbenbart som en overraskende nyhed for udlændinge- integrationsminister Mattias Tesfaye.

 

Beskrivelsen af, at der i Danmark findes moskéer og muslimske samfund, hvor sharia praktiseres for fuld udblæsning, fik ham på banen med en udmelding om et opgør med moskéer.

 

”Hvis man ønsker et land med sharia-domstole, er der masser af lande, man kan rejse til. Der er ingen, der tvinger den slags mennesker til at blive her. Jeg bliver virkelig harm langt ned i maven over at høre om den slags, sagde Tesfaye til Berlingske den 2. februar og fortsatte:

 

”Vi har ikke særlige domstole for muslimer, og det skal vi heller ikke have. Det er tværtimod kernen i det danske samfund, at vi har fælles domstole, der gælder os alle sammen.”

 

Det indgreb, ministeren bebuder, er dog ikke nyt.

 

Et sådant indgreb foreslog Dansk Folkeparti allerede i 2012

Gennem efterhånden to årtier har det stået lysende klart, at der i stigende grad findes parallelsamfund, hvor islamisk og ikke dansk lov praktiseres i det skjulte.

 

Det var blandt den udvikling, der for ni år siden fik Dansk Folkepartis daværende udlændingeordfører, Martin Henriksen, til at fremsætte et beslutningsforslag med følgende ordlyd:

 

”Folketinget pålægger regeringen i 2012 at udarbejde og fremsætte de nødvendige lovforslag, der klart og præcist kriminaliserer adfærd, der udspringer af en parallel retsopfattelse.”

 

Muslimske områder med skrevne og uskrevne love

I sin begrundelse for beslutningsforslaget dokumenterede Martin Henriksen blandt andet, at der i Danmark findes områder, hvor sharia regerer.

 

Således blandt andet i Vollsmose:

 

”I visse områder med mange muslimske beboere er det almindeligt, at dansk lov kombineres med – eller erstattes med – skrevne og uskrevne religiøse love,” skrev Martin Henriksen i sin begrundelse i 2012 og fortsatte:

 

”Politiet i Vollsmosebydelen i Odense afslørede f.eks. i Information i 2008, at op mod 90 pct. af alle politianmeldelser bliver trukket tilbage i området. I stedet bliver konflikterne løst uden om politi og domstole.”

 

Også i 2012 var det næsten umuligt for muslimske kvinder at blive skilt

Ligeledes henviser Martin Henriksen til en rapport i 2011 fra SFI (Dette Nationale Forskningscenter for Velfærd, red.), der dokumenterede, at islamisk lov i høj grad er virkelighed for masser af kvinder overalt i Danmark.

 

De bliver muslimsk viet i såkaldte nikahforhold og indgår dermed ægteskaber, som det ikke er nemt at komme ud af, idet opløsningen af et muslimsk ægteskab som udgangspunkt fordrer mandens tilsagn.

 

Insisterer man som muslimsk kvinde på skilsmisse, kan man risikere social udstødelse og forfølgelse, fordi en skilsmisse ved statsforvaltningen ikke i sig selv er nok til at opløse et nikahforhold, fremgik det altså af den ti år gamle SFI-rapport

 

Af en ny SFI-rapport fra i år om muslimske kvinders stilling i Danmark fremgår det, at intet har ændret sig i forhold til 2011.

 

Med justitsminister Morten Bødskov i spidsen blev forslaget afvist

Martin Henriksens beslutningsforslag med Kristian Thulesen Dahl, Pia Kjærsgaard og Peter Skaarup som medforslagsstillere var til førstebehandling i Folketinget den 24. februar 2012.

 

Her fik det start en ublid medfart af daværende justitsminister Morten Bødskov (S), som afsluttede et langt indlæg med ros af regeringens integrationspolitik med denne kryptiske bemærkning:

 

”Mere generelt arbejder regeringen derfor jo blandt andet målrettet og helhedsorienteret med at skabe attraktive bydele i stedet for udsatte boligområder,” lød det fra Bødskov, der på talerstolen omtalte sig selv som justitsministeren, og han fortsatte:

 

”Det kan jo egentlig siges meget kort, hvad indsatsen handler om. Den handler om at samle, ikke om at splitte. Forslaget fra Dansk Folkeparti går den stik modsatte vej, og det kan regeringen selvfølgelig ikke støtte.”

 

Sammen med Socialdemokratiet afviste ligeledes de øvrige partiers ordførere på række at støtte beslutningsforslaget.

 

Den mest markante begrundelse for at afvise forslaget kom dog fra den radikale ordfører:

 

Zenia Stampe benægtede, at der findes parallelsamfund

Hos de radikale brillerede Zenia Stampe ved at benægte fakta:

 

”Så er det bare også meget svært at se, hvad det egentlig er, forslagsstillerne vil have ud af det her, ud over at sprede det billede til danskerne, at der eksisterer parallelle retssamfund. Men det gør der ikke, og derfor skal vi heller ikke lovgive om dem.”

 

Under beslutningsforslagets andenbehandling i Folketinget den 24. april 2012 stemte samtlige partier ikke uventet forslaget ned.

 

Men nu er den socialdemokratiske regering åbenbart parat til at vende på en tallerken.

 

Martin Henriksen undrer sig og tvivler på, at Tesfaye mener det alvorlig

Nu kan Martin Henriksen således pludselig se sit ni år gamle forslag pludselig blive vækket til live, efter at være blevet afvist af Socialdemokratiet.

 

Det undrer ham, og han tvivler i øvrigt på seriøsiteten i Mattias Tesfyes udmeldinger.

 

”Det undrer mig, at integrationsminister Mattias Tesfaye er overrasket over udviklingen, for vi gjorde Socialdemokratiet og i øvrigt også de andre partier opmærksomme på problemstillingen for mange år siden,” siger Martin Henriksen til Den Korte Avis og fortsætter:

 

”De gad bare ikke at tage det alvorligt. Men pludselig springer de op som trold af en æske, fordi der er lidt medieopmærksomhed omkring det. Det er overfladisk og uden substans, hvis du spørger mig.”

 

Martin Henriksen håber, at sosserne, som han udtrykker det, nu for alvor vil gøre noget ved problemet, men han tvivler:

 

”Hvis jeg skal være helt ærlig, så tror jeg, at de er ligeglade. Men det er da spændende, om de nu mener noget andet. Det ser jeg frem til at finde ud af,” siger Martin Henriksen, medlem af Dansk Folkepartis Hovedbestyrelse, til Den Korte Avis.

 

Efter at Socialdemokratiet under Mette Fredriksens ledelse i stigende grad har tilsluttet sig Dansk Folkepartis holdninger på udlændingeområdet, er der vel efterhånden én ting, der står fast:

 

I daværende statsminister Poul Nyrups (S) øjne må Socialdemokratiet formentlig nu også høre til dem, der ikke er stuerene og aldrig bliver det.

 

Læs også:

https://denkorteavis.dk/2020/selv-om-din-mand-taever-dig-skal-du-blive-hos-ham-nu-viser-det-sig-at-kvindeundertrykkende-sharia-praktiseres-i-flere-moskeer/

 

https://denkorteavis.dk/2020/balladen-om-imamer-i-danmark-der-afgoer-muslimske-skilsmissesager-afsloerer-et-naivt-forhold-til-islam/

 

https://www.berlingske.dk/hovedstaden/tesfaye-i-opgoer-mod-sharia-domstol-nu-maa-retsstaten-slaa-fra-sig

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…