Dødsdommen over Said Mansour viser ændret kurs fra de borgerlige om udvisninger – nu vil Dansk Folkeparti tage dem på ordet

Said Mansour (You Tube)

Som vi skrev her i avisen i går, så har Udenrigsministeriet nu bekræftet, hvad vi med marokkanske medier som kilde skrev allerede den 22. oktober.

 

Nemlig at den udviste Said Mansour, også kendt som Boghandleren fra Brønshøj, ved en marokkansk domstol er blevet dømt til døden for terror.

 

Den officielle meddelelse om dødsdommen har ikke givet anledning til bekymring blandt de borgerlige politikere, der normalt hylder Danmarks deltagelse i Den Europæiske Menneskerettighedskonvention.

 

Denne konvention forbyder Danmark at udvise og udlevere folk til lande, hvor de risikerer tortur og dødsstraf.

 

Men nu er der tilsyneladende kommet andre boller på suppen

I sagen om Said Mansour og hans dødsdom efter udvisningen fra Danmark har de borgerlige tilsyneladende ændret kurs.

 

Der er kommet andre boller på suppen, hvis man skal tro ordførerne fra Venstre og De Konservative.

 

”Hver dag han (Mansour – red.) ikke er i Danmark er det en sejr for vores samfund,” siger Venstres ordfører Morten Dahlin til Berlingske.

 

Og den konservative udlændingeordfører, Marcus Knuth, følger trop, ligeledes i Berlingske:

 

”For os er det altafgørende, at vi kan udvise terrorister som ham.”

 

Begge ordførere: Danmark kan jo bare omstøde dødsdommen

Men både Morten Dahlin eller Marcus Knuth er overbevist om, at dødsdommen over Said Mansour aldrig vil blive eksekveret.

 

De mener tilsyneladende begge, at Danmark har så stor indflydelse i Nordafrika, at den danske regering kan omstøde en dødsdom afsagt af en domstol i et nordafrikansk land.

 

”Da vi havde regeringsmagten, fik vi en garanti for, at han ikke ville få eksekveret en dødsdom. Så hvis det er på tale, må den nuværende regering jo så gribe ind,” lyder det fra Marcus Knuth.

 

Hos Venstre lyder der lignende toner fra Morten Dahlin.

 

”Vi har tillid til, at regeringen har dialogen med Marokko,” siger Dahlin til Berlingske, som vil vide hvorfor han har det, når Marokko i første omgang sagde, at han ikke ville blive dødsdømt.

 

”Det har vi tillid til. Vi tror meget på det danske diplomatiske system,” lyder det kortfattet fra Morten Dahlin.

 

Morten Dahlin vil heller ikke kommentere på, om dødsdommen er et brud på aftalen med Marokko:

 

”Jeg har ikke lavet aftalen med Marokko. Jeg kan bare konstatere, at der er den dialog, der skal være. Det er vi trygge ved.”

 

Dansk Folkeparti: Utidig indblanding i et andet lands domstole

Hos Dansk Folkeparti beklager man ikke, at Said Mansour er blevet sendt ud af landet, ligesom man heller ikke mener, at Danmark skal blande sig i den marokkanske retspleje.

 

Det er utidig indblanding, lyder det fra Dansk Folkepartis gruppeformand og ordfører, Peter Skaarup.

 

”Det ville da være underligt, hvis Danmark skulle gribe ind og forsøge at ændre en dom, der er afsagt af en domstol i en fremmed stat,” siger Peter Skaarup, til Den Korte Avis og understreger:

 

”Det kunne sågar anses som en disrespekt for domstolenes uafhængighed, som vi må lade være op til Marokko. Jeg mener, at vi politikere skal respektere den domsafsigelse der er givet i et andet land”

 

Overvejer at tage Venstre og Konservative på ordet

I december 2017 havde Dansk Folkeparti et beslutningsforslag- om at udtræde af Den Europæiske Menneskerettighedskonvention til behandling i Folketinget.

 

Forslaget gik ud på at man skulle udtræde og derpå indskrive i Dansk Lovgivning, at alle de bestemmelser i Konventionen, der fratager Danmark til at føre en selvstændig udlændingepolitik, ikke mere gælder i Danmark og derpå genindtræde i Konventionen med de forbehold.

 

Ved afstemningen den 30. januar 2018 blev forslaget forkastet af samtlige partier, men nu overvejer Dansk Folkeparti at tage i hvert fald Venstre og Konservative på ordet.

 

”Fakta er, Danmark har udvist en dømt terrorist til et land med dødsstraf og dermed overtrådt Menneskerettighedskonventionens regler uanset, hvor mange forsikringer, regeringen forinden havde fået,” siger Peter Skaarup til Den Korte Avis og fortsætter:

 

”På den baggrund overvejer vi nu at genfremsætte vort forslag, men formentlig i en variation, der eventuelt tager højde for forsikringer fra modtagerlandet.”

 

Peter Skaarup understreger i den forbindelse, at det ikke kan passe, at Danmark som det nu er tilfældet, skal være tilflugtssted for krigsforbrydere, der på grund af Danmarks internationale forpligtelser ikke kan udleveres til dom og strafforfølgelse i deres hjemlande på grund af risikoen for dødsstraf

 

”På det område har Konventionen intet med beskyttelse af menneskerettigheder, men tværtimod med beskyttelse af forbryderrettigheder at gøre, og derfor skal vi ud,” tilføjer Peter Skaarup.

 

Læs også:

https://www.berlingske.dk/politik/borgerlige-tager-doedsdom-med-ophoejet-ro-for-os-er-det-altafgoerende-at

 

https://www.ft.dk/samling/20171/beslutningsforslag/b22/20171_b22_som_fremsat.htm

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…