DF stiller nu forslag om asylstop – asylansøgere må forstå, at de ikke uhindret kan rejse rundt som mulige smittebærere

Folketingets flertal vil ikke lukke grænsen for asylansøgere – kun Liberal Alliance og Nye Borgerlige støttede et forslag fra Dansk Folkeparti

 

Poul Erik Andersen

 

Medens et flertal i Folketinget i støttede et forslag fra blandt andre Dansk Folkeparti om at udvise udlændinge, der begår corona relateret kriminalitet, gik det knap så godt med et andet forslag fra Dansk Folkeparti.

 

Således havde Dansk Folkeparti ligeledes i går torsdag et beslutningsforslag om at afvise asylansøgere ved grænsen til behandling i Folketinget, men det fik kun støtte fra Liberal Alliance og Nye borgerlige.

 

Dansk Folkeparti havde begrundet nødvendigheden for at afvise asylansøgere med henvisning til, at mange af dem er rejst igennem coronasmittede områder, inden de når frem til den danske grænse.

 

De kan dermed risikere at udgøre en importeret smittefare i en situation, hvor grænsen af samme grund er lukket for alle andre udlændinge end lige netop asylansøgere.

 

Tesfaye: Vi skal overholde internationale aftaler

Under debatten om forslaget gav udlændinge- og integrationsminister Mattias Tesfaye Dansk Folkeparti ret i, at der er grund til bekymring for den risiko, der kan være forbundet med at lade udlændinge rejse ind i Danmark.

 

”Det er også derfor, at der er blevet iværksat en række tiltag for at tilpasse vores asylsystem til den særlige situation, som vi oplever i øjeblikket, og derved undgå, at der sker en spredning af smitte ind i Danmark, herunder fra asylansøgere, der indrejser,” beroligede Tesfaye og sluttede:

 

”Det er imidlertid ikke muligt at suspendere adgang til at søge om asyl i Danmark. Det kan vi ikke, hvis vi skal overholde de europæiske asylregler. Dem har vi både en forpligtelse til, men også en interesse i bliver overholdt. Derfor kan vi fra regeringens side ikke støtte det.”

 

Den socialdemokratiske ordfører, Rasmus Stoklund, bakkede ikke uventet sin minister op og afviste forslaget med blandt andet denne begrundelse:

 

”Dem, der kommer, har ministeren redegjort for, bliver på en meget kontrolleret måde flyttet fra grænsen til Center Sandholm, hvor de opholder sig, indtil man er sikker på, at der ikke er nogen fare og de eventuelt skal være et andet sted i asylsystemet. Derfor deler jeg ikke bekymringerne.”

 

Hos Venstre havde ordfører Mads Fuglede helst set, at asylansøger kom direkte i karantæne ved grænserne.

 

”Men når det er sagt, stoler vi i Venstre på, at myndighederne har fokus på, at de få asylansøgere, der kommer hertil, ikke udgør en smitterisiko. Og af den grund kan vi ikke støtte beslutningsforslaget, så længe der ikke kommer flere til landet, end tilfældet er.”

 

I Socialistisk Folkeparti kunne ordfører Karina Lorentzen Denhardt heller ikke bakke op om forslaget, som hun kaldte usolidarisk:

 

”Ikke kun fordi vi slet ikke støtter det usolidariske indhold, som forsøger at løse et problem, som ikke eksisterer, men lige så meget fordi vi ikke mener, at Folketinget skal belønne et selvfikseret forsøg på at kapitalisere politisk på den største indenrigspolitiske krise i mange år.”

 

Heller ikke hos Enhedslisten faldt forslaget i god jord. Her mente ordfører Søren Søndergaard, at det var helt malplaceret i den nuværende at hastebehandle et forslag fra Dansk Folkeparti, som blot red en af sine kæpheste:

 

”Det er jo velkendt, at Dansk Folkeparti ikke ønsker, at Danmark skal tage imod mennesker, der flygter fra krig og forfølgelse, i hvert fald ikke hvis de er muslimer,” lød det fra Søren Søndergaard, som fortsatte:

 

”Det skal Danmark ikke gøre. Det mener Dansk Folkeparti, når der er en global pandemi, og det mener Dansk Folkeparti, når der ikke er en global pandemi. Det mener Dansk Folkeparti i det hele taget sådan helt generelt. Derfor kan man spørge, om det ligesom er noget, der skal hastebehandles.”

 

Hos De Konservative påpegede ordfører Katarina Ammitzbøll, at vi skal passe godt på vores land, og det gør Folketinget sammen med regeringen, og der er mange udfordringer, fremførte hun og konkluderede:

 

”Og en af de udfordringer er faktisk ikke, at vi har mange asylansøgere ved den danske grænse. Derfor stemmer Det Konservative Folkeparti nej til dette beslutningsforslag.”

 

Den radikale ordfører Nils Sjøberg fandt det logisk at lukke ned for besøg, men ikke at lukke ned på den måde, som Dansk Folkeparti er inde på.

 

”Vi kan ikke støtte dette symbolske forslag, og jeg er personligt ked af, at Dansk Folkeparti benytter denne krise til at føre symbolpolitik igen,” lød det fra den radikale ordfører.

 

Fra Nye Borgerlige lød der ikke uventet anderledes positive toner. Her undrede ordfører Pernille Vermund sig over, at regeringen havde lukket grænsen for udlændinge, men ikke for migranter, og kaldte det et absurd knæfald for venstrefløjen og Det Radikale Venstre.

 

Hun mente, at det er mangel på politisk mod og vilje, der gør, at Folketinget ikke vil afskaffe adgangen til at søge asyl i Danmark og sluttede:

 

”Jeg håber, at et politisk flertal her i Folketinget vil finde det mod og den vilje, om ikke i dag, så i fremtiden. Nye Borgerlige støtter forslaget. Vi ønsker et stop for spontan asyl i Danmark, både under coronakrisen og fremover.”

 

Også hos Liberal Alliance var der tilslutning. Her fremførte ordfører Henrik Dahl, at det kan være svært at forklare, at flygtninge skal være undtaget fra de meget store ofre, som regering og folketing beder befolkningen om at bære.

 

”Det giver ikke rigtig nogen mening. Derfor er det også svært at forklare i verden uden for Slotsholmen, at sådan skal det være. Så vi synes, det er et godt beslutningsforslag, Dansk Folkeparti har fremsat, og derfor bakker vi det op,” lød det fra Henrik Dahl

 

Peter Skaarup: Flygtningesituationen er ustabil – derfor rettidig omhu

I sin afsluttende tale efter debatten medgav ordføreren for forslagsstillerne, Dansk Folkepartis gruppeformand og retsordfører, Peter Skaarup, at der ikke i øjeblikket er det store asylpres på Danmark.

 

”Men, påpegede Peter Skaarup, så har vi jo før set, når det gælder asylansøgere og antallet, at det tal kan udvikle sig af forskellige årsager, som vi ikke altid er herre over. Derfor er det også, at vi er nødt til at gøre det rigtige. Vi risikerer jo i værste at sætte vores anstrengelser over styr, hvis vi ikke får styr det her,” forklarede Peter Skaarup og understregede:

 

”Der er der altså brug for at udvise rettidig omhu og omsorg for Danmark og danskerne i den internationale krisesituation, og derfor appellerer vi til, at regeringen dels får styr på de aktuelle problemer, som jeg har nævnt nogle omgange, og dels sørge for et asylstop, så man stopper folk på grænsen og indlogerer dem der i stedet for at tage dem hele vejen igennem Danmark.”

 

Endelig fremhævede Peter Skaarup, at:

 

”Og så bør man lytte til det, i hvert fald nogle partier, og til dem siger jeg tak for behandlingen af forslaget, altså Nye Borgerlige, Liberal Alliance og Dansk Folkeparti, har et ønske om, nemlig at gøre noget nu og her.”

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…