Det er urealistisk at nå de politiske klimamål uden atomkraft

CO2-udledningen stiger stadig i verden. Den globale energi har i mange år bestået og består også i dag af ganske få procent sol og vind, mens hovedparten er fra fossile brændsler, gas og træ. Kofi Annan (1938-2018, FN’s gen.sekr. 1996-2006) på et klimatopmøde i Nairobi (2006): Verdens ledere udviser skræmmende mangel på lederskab, når det gælder om at bremse den globale opvarmning.

 

Der skal gøres mere for at reducere udslippet af drivhusgasser, hvis vi skal nå at stoppe den globale opvarmning. Klimakreditter, kvoter m.m. reducerer ikke udledning af drivhusgasser men flytter rundt på dem som dækstole på Titanic. Det er enten svindel eller fup!

 

Verden reddes ikke ved støjende vindmøller i naturen, som er hjemsted for biodiversitet. Vindmøller og ledninger dræber fugle og insekter og optager landområder! Verdens dyr uddør i massevis pga. menneskelige aktiviteter. 3 mia. fugle i Nordamerika er udryddet siden 1970 (science.org 19.9.19).  

 

Mark Twain: Det er lettere at narre folk end overbevise dem om, at de er blevet narret! 

Flertallet i Danmark inkl. Folketinget er narret til at tro, at vind og sol kan opfylde klimaplanen om 70% reduktion af CO2 i 2030! Det er rent bluff! Den amerikanske forfatter og miljøaktivist Michael Shellenberger, der gennem mange år gik i spidsen for den grønne omstilling i USA, har fundet ud af, at vedvarende energi ikke kan redde planeten, og at verden har brug for atomkraft for ikke at ødelægge klimaet. (Se Michael Shellenberger på nettet). For 10 år siden indså tidligere formand for Greenpeace i UK Stephen Tindale det samme og skiftede til at agitere for atomkraft med thorium. Jeg traf ham ved en thorium-konference i London i 2010, hvor han gav en forelæsning.

 

Hvis Anker Jørgensen i 1970erne havde indført den planlagte atomkraft, var de 70% CO2-reduktion nået. Venstrefløjen og vel også den danske olieindustri var imod og har holdt fast ved modstanden. Det gælder også klimaminister Dan Jørgensen med et billede af vindmølleentusiasten Svend Auken på sin væg. I 1985 fremsatte Lone Dybkjær (RV), Jytte Hilden (S), Margrete Auken (SF) og Steen Tinning (VS) et lovforslag om dansk energiplanlægning uden atomkraft, hvilket bremsede dansk udvikling af atomkraft – og slukkede Niels Bohrs drøm om dansk atomkraft til fredelige formål! 

 

I Tyskland lukkes atomkraftværker, før man har lukket for kulkraft, og Tysklands sol og vindenergi er 3 gange så  dyr som Frankrigs atomkraft. Desuden skal solceller udskiftes hver 15-25 år, vindmøller hver 20-25 år, mens atomkraftværker kan holde i 40-80+ år. Da vedvarende energi kun dækker få procent, fortsætter kul og olie med en forurening, der dræber millioner af mennesker.  

 

FN’s klimapanel IPCC går ind for atomkraft, som er på vej i mange lande. Der er 50 projekter i gang med udvikling af atomreaktorer – mange med thorium og de fleste i ministørrelse som en container, der kan masseproduceres og transporteres hen, hvor der er brug for energi. I USA vil der være en reaktor klar i 2027, Kina en forsøgsreaktor i 2020, Seaborg 2024-27 osv. Selv Rolls-Royce i UK planlægger en massefabrikation af mini atomreaktorer fra 2029 til konkurrencedygtige priser. Med moderne teknologi vil man også i fremtiden kunne genanvende det problematiske atomaffald.

 

Tyskland og andre lande i EU vil af med kul, men sætter ofte naturgas i stedet, hvilket resulterer i måske mindre forurening af partikler men mere udslip af drivhusgasser i atmosfæren, da gas indeholder metan, som er en drivhusgas 25 gange mere potent end CO2. Der meddeles om lækage fra tanke og ledninger, og metan kan også lække fra olie- og gasfelter i havene. (Ing. 23.12.19)   

 

Det vil blive et stort chok for venstrefløjen inkl. Greenpeace, når det går op for dem, at ustabil sol og vind er helt utilstrækkelig og kun holdes i gang ved konstant backup af træmasse (bio-) eller gas.

 

Modstanden mod atomkraft er ideologisk arvegods, og der er sket en stor teknologisk udvikling fx med thorium, som ikke kan nedsmelte eller anvendes til våben. Atomkraft og senere fusion bør fremmes – kun derved kan en global opvarmning bremses, hvilket er det, vi alle ønsker!  

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…