Det er officielt: Palæstinenserne slutter sig til den Iran-ledede antifredslejr

Palæstinenserne har brugt de seneste måneder på at forsøge at overtale det internationale samfund, herunder de arabiske lande, til at hjælpe med at forhindre Israel i at erklære suverænitet over dele af Vestbredden.

 

Nu har et af disse arabiske lande – de Forenede Arabiske Emirater (UAE) – indgået en aftale med Israel, hvorved den israelske plan om at udvide israelsk lov til mere land ville blive suspenderet.

 

Det har medført, at palæstinenserne fører en hidtil uset smædekampagne imod de Forenede Arabiske Emirater og disses de facto leder, kronprins Mohammed Bin Zayed.

 

I stedet for at takke de Forenede Arabiske Emirater for at det lykkedes at suspendere den israelske plan, protesterer palæstinenserne imod dem på grund af dets beslutning om at normalisere sine forbindelser med Israel.

 

Palæstinensere har afbrændt Emiraternes flag og fotos af Bin Zayed og fordømt ham som en “forræder,” samt beskyldt ham for at “stikke en kniv i ryggen på palæstinensere og arabere” og “svigte Al-Aqsa moskeen, Jerusalem og den palæstinensiske sag.”

 

Kampagnen mod Emiraterne, som er anført af Det Palæstinensiske Selvstyre og dets præsident, Mahmoud Abbas, føres under slagordet “Normalisering [med Israel] er forræderi.”

 

Der er tale om det samme Palæstinensiske Selvstyre, hvis ledere underskrev Osloaftalerne med Israel i 1993, indgik i fredssamtaler med israelerne gennem næsten 20 år, påstår at have anerkendt Israels ret til at eksistere og som indtil for nylig endda foretog sikkerhedskoordination med de israelske sikkerhedsstyrker på Vestbredden.

 

Abbas’ regerende Fatah-gruppe, der af vesterlændinge ofte beskrives som en “moderat” og “pragmatisk” palæstinensisk gruppe, har ført an i den palæstinensiske hadekampagne imod Emiraterne og kronprins Mohammed Bin Zayed.

 

I en række opslag på de sociale medier har Fatah offentliggjort fotos og videoer med palæstinensere, som tramper på og afbrænder fotos af Bin Zayed, samt en række tegninger, som skildrer Emiraterne-Israel-aftalen som bedrageri og forræderi mod arabere og palæstinensere.

 

Fatah har ligefrem pralet med, at en af disse demonstrationer mod Emiraterne, hvorunder palæstinensere råbte slogans, der fordømte Bin Zayed som en “forræder,” blev afholdt under fredagsbønnen på området ved Jerusalems Al-Aqsa moske.

 

Medlemmer af Fatah fryder sig tilsyneladende over at se palæstinensere trampe på og afbrænde fotos af et overhoved for en arabisk muslimsk stat på islams tredjehelligste sted efter byerne Mekka og Medina i Saudi-Arabien.

 

Ved at afholde politiske demonstrationer på området ved Al-Aqsa moskeen vanhelliger palæstinenserne ikke blot stedets karakter af helligdom, men sender også en advarsel til borgerne i de Forenede Arabiske Emirater mod at besøge Jerusalem og moskeen, hvilket mange tilsyneladende håbede at kunne gøre.

 

De israelske politibetjente, som var udstationerede i området, var de eneste, der greb ind for at forhindre palæstinenserne i at afbrænde endnu flere fotos af Emiraternes flag og Bin Zayed. Det må også siges at være et tidens tegn, at israelske politifolk måtte gribe ind for at forhindre muslimer i at vanhellige en islamisk helligdom og fornærme en arabisk muslimsk leder.

 

USA’s, Israels og Emiraternes fælles udtalelse den 13. august peger på at ifølge præsident Donald J. Trumps Vision for Peace “vil alle muslimer, som kommer i fred, kunne besøge og bede i Al-Aqsa moskeen, og Jerusalems andre helligsteder bør forblive åbne for fredelige tilhængere af en hvilken som helst religiøs trosretning.”

 

Palæstinenserne har imidlertid længe truet arabere, som besøger Jerusalem og Al-Aqsa moskeen, inviteret af Israel. Sidste år blev en saudisk journalist, Mohammed Saud, overfaldet af palæstinensere, da han besøgte stedet. Saudieren, som var iført traditionel Golfarabisk klædedragt, blev filmet, da han blev jaget ud af Jerusalems gamle bydel, mens palæstinensere slyngede plaststole og fornærmelser imod ham og beskyldte ham for at være en forræder og en zionist.

 

Det Fatah-dominerede Palestinian Journalists Syndicate fordømte i stærke vendinger saudierens besøg og understregede, at Arab Journalists’ Federation “afviser alle typer og former for normalisering med den zionistiske fjende.”

 

I 2017 bortviste palæstinenserne tillige en delegation fra Bahrain, som besøgte Al-Aqsa moskeen, under det påskud, at dens 24 medlemmer var kommet til Jerusalem for at “normalisere og styrke båndene til Israel.”

 

Borgere i Emiraterne, som forventes at besøge Jerusalem og Al-Aqsa moskeen vil sandsynligvis få samme behandling af palæstinenserne. Det er også værd at bemærke, at palæstinenserne de senere år har ført en tilsvarende hadefuld skræmmekampagne imod jøder, som besøger stedet.

 

Den anti-jødiske kampagne begyndte kort efter at Abbas i 2015 udtalte følgende:

 

“Vi hilser hver eneste bloddråbe, som bliver udgydt i Jerusalem. Dette er uskyldigt blod, rent blod, blod på vej til Allah. Med Allahs hjælp vil hver eneste shaheed (martyr) komme i himlen, og hver eneste, der såres, vil modtage sin belønning. Al-Aqsa er vores, og Gravkirken er vores, helt og aldeles vores. De (jøderne) har ingen ret til at besudle dem med deres beskidte fødder og vi vil ikke give dem lov til det.”

 

Ved at godkende og opmuntre demonstrationerne mod Emiraterne sender Abbas og Fatah en advarsel til alle arabere og muslimer, som ønsker at slutte fred med Israel, om, at palæstinenserne ikke vil lade dem besøge Al-Aqsa moskeen. Abbas vil måske nu være nødt til at opdatere sin udtalelse fra 2015 og føje borgerne i Emiraterne til jøderne, som han har beskyldt for at “besudle (moskeen) med deres beskidte fødder”.

 

Nogle palæstinensere har allerede gjort klart, at de har i sinde at bortvise muslimske troende, som kommer på besøg fra Emiraterne, fra moskeen. “Vore brødre i Emiraterne sender vores velsignede moske i dødens greb,” sagde Kamal Attoun, en palæstinensisk handelsmand fra Jerusalems gamle bydel. Da Attoun blev spurgt, om han ville byde muslimer fra emiraterne eller Golfen velkommen, sagde han: “I har set, hvordan kollaboratører fra Saudi-Arabien er blevet modtaget tidligere. Samme skæbne venter dem fra Emiraterne.”

 

Denne advarsel viser, at palæstinenserne tror, at de har eneret til kontrollen med islams tredjevigtigste helligdom og frit kan afgøre, hvem der kan besøge stedet og hvem der ikke kan. Tiden er derfor inde til, at arabere og muslimer griber ind og kræver et ophør af det palæstinensiske overherredømme over Al-Aqsa moskeen og andre helligsteder i Jerusalem.

 

Palæstinenserne har ofte beskyldt Israel for at nægte dem adgang til deres helligsteder, herunder Al-Aqsa moskeen. Nu viser palæstinenserne verden, at de selv søger at forhindre muslimer, som tror på fred med Israel, i at bede i Al-Aqsa moskeen.

 

Palæstinensernes rasende kampagne mod Emiraterne vil sandsynligvis gøre deres forhold til andre arabere, især i Golfstaterne, endnu mere anstrengt. Kampagnen vil også øge palæstinensernes isolation i den arabiske verden og bringe dem på kollisionskurs med indflydelsesrige lande som Bahrain og Oman, der har hilst UAE-Israel-aftalen om normale relationer velkommen. Azzam al-Ahmed, en ledende embedsmand i PLO og Fatah, har hævdet, at den positive reaktion hos visse arabiske lande på Emiraternes aftale med Israel “svækker den palæstinensiske position og er et forræderi imod Palæstina og Jerusalem.”

 

Med deres udfald imod Emiraterne og andre Golfstater gentager palæstinenserne den store fejl, som de begik i 1990, da de støttede Saddam Husseins invasion af Kuwait. Af de 400.000-450.000 palæstinensere, som boede i Kuwait før den irakiske invasion, endte omkring 360.000 i Jordan. De arabiske ledere, som nu ser palæstinensere afbrænde fotos af kronprins Ben Zayed, vil sige til sig selv: “Trods alle de penge og jobs vi har givet dem gennem de seneste årtier, er disse palæstinensere utaknemlige.”

 

Med sin bekrigelse af Emiraterne har den palæstinensiske ledelse valgt at slutte sig til dem, der søger Israels udslettelse: Iran, Hamas, Palæstinensisk Islamisk Jihad og Hizbollah. Den palæstinensiske ledelse har atter demonstreret sin faste beslutning om at handle imod sit eget folks interesser, som kunne have draget fordel af Emiraterne-Israel-aftalen ved at søge om økonomisk hjælp fra de arabiske lande og jobs i Golfstaterne. Indtil for nylig arbejdede den palæstinensiske ledelse hårdt på at forpurre Israels plan om at udvide sin suverænitet i mere af landet. Nu hvor denne plan ikke længere er aktuel, i det mindste for en tid, bruger den palæstinensiske ledelse sin energi på at føje den Iran-ledede lejr, som forhindrer freden mellem et arabisk land og Israel.

 

Khaled Abu Toameh er en prisvindende journalist med base i Jerusalem og Shillman Journalism Fellow ved Gatestone Institute.

 

Artiklen er udkommet på Gatestone Institute. Oversat af Mette Thomsen

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…