Minkgate bliver farligere og farligere for Mette Frederiksen – én ting har hun helt undervurderet

Foto: Privat og Kirsten Damgaard

Lørdag demonstrerede landmænd, minkavlere og fiskere mod regeringen. Det foregik i København og Aarhus.

 

Der var mange deltagere og et stort antal traktorer og fiskerbåde, som ikke mindst satte deres præg på København.

 

Arrangørerne var tydeligt bevidste om, at det i TV-alderen gælder om at levere smukke og slående billeder. De lange rækker af traktorer og fiskerbåde langs Langelinje var et imponerende syn, der fungerede som en magnet for TV-kameraerne.

 

Demonstrationerne var helt igennem fredelige. Ingen aggressiv og truende stemning.

 

Arrangørerne hamrede det budskab fast, at man var kommet for at stå vagt om grundloven – over for en regering, der overtrådte grundloven ved at gennemtvinge en nedlukning af minkavlen uden lovgrundlag.

 

Manifestationen var klogt tænkt og dygtigt udført.

 

Tilsyneladende mødte de demonstrerende da også bred sympati, da de bevægede sig ind i København og Aarhus. En garvet minkavler fik en klump i halsen, da han fortalte om den varme velkomst, de havde fået selv i storbyen København.

 

Varsler ilde for Mette Frederiksen

Disse demonstrationer understreger, at regeringen befinder sig i en farlig situation. I forvejen har den fået stigende problemer med den folkelige opbakning til nedlukning af minkfarmene.

 

Der foreligger endnu ikke meningsmålinger, der viser, hvad danskerne siger til regeringens påbud om at aflive alle landets mink.

 

Men de positive reaktioner på demonstrationerne varsler ilde for Mette Frederiksen. Jo mere hun forsøger at banke minkavlerne på plads, jo mere synes befolkningens sympati med dem at vokse.

 

Der er sket noget på det seneste

Nylige meningsmålinger har allerede sendt en kraftig advarsel til statsministeren.

 

En måling fra 12.-13. november viste således, at 59 procent af de adspurgte havde den opfattelse, at Mette Frederiksen havde håndteret sagen om aflivning af mink dårligt eller meget dårligt. (Megafon, TV2 og Politiken)

 

En anden måling viste dalende tilslutning til at aflive alle mink – under halvdelen af befolkningen bakkede op.

 

Minkavl har ellers gennem årene været et omdiskuteret erhverv. Men der er sket noget på det seneste.

 

Folk er ikke nødvendigvis blevet begejstrede for minkavl. Men der er kommet en klart voksende forståelse for minkavlernes økonomiske og menneskelige situation.

 

I strid med grundloven

Denne voksende forståelse giver Mette Frederiksen problemer. Specielt efter, at det er blevet afsløret, at hun ikke havde lovgrundlag for at kræve alle mink aflivet.

 

Minkavlerne fik bare beskeden: I skal lukke jeres farme. Det sagde Mette Frederiksen, og det sagde daværende fødevareminister Mogens Jensen.

 

I en retsstat regerer man ikke ved diktater, men ved love, som er vedtaget af et demokratisk valgt parlament.

 

Det ignorerede regeringen til trods for, at den fik flere advarsler om, at den var gal.

 

Allerede 1. oktober fik regeringens Udvalg for covid-19, hvor der sad seks ministre, at vide, at der skulle en lovændring til, hvis man ville gennemføre planerne om at aflive alle mink.

 

Det er uklart, hvor meget ministrene, statsministeren og deres embedsmænd fangede af denne og andre advarsler. Beslutningsgangen har virket kaotisk. Men uvidenhed er ikke en undskyldning.

 

Undervejs kom der enkelte pip fra embedsmænd om, at man jo nok skulle have en lovhjemmel. Men i chokerende omfang blev problemstillingen simpelt hen ignoreret.

 

Resultatet blev et politisk påbud til minkavlerne, som stred mod grundloven. Der var ikke det nødvendige lovgrundlag.

 

Dette har af gode grunde skabt vrede og forargelse i befolkningen og blandt juridiske eksperter.  Justitsministeriet leverede således en sønderlemmende kritik af det manglende lovgrundlag.

 

Politifolk forsøgte at skræmme minkavlerne

Den folkelige forargelse voksede yderligere, da det kom frem, at politifolk havde været involveret i at skræmme minkavlere til at makke ret.

 

Betjente, der havde fået en ”huskeseddel” (action card) stukket i hånden, ringede avlere op og lod i et truende toneleje forstå, at det nok ville være bedst for dem selv, hvis de bøjede sig og straks accepterede lukning af deres farm.

 

Denne helt utilstedelige fremgangsmåde styrkede kun opbakningen til minkavlerne. Ansvaret ligger i sidste ende hos rigspolitichef Thorkild Fogde.

 

Kaare Mølbak: ”Et nyt Wuhan”

Samtidig er det blevet klart, at Mette Frederiksens beslutning om at lukke alle minkfarme byggede på et fagligt meget spinkelt grundlag.

 

Det begyndte med, at faglig direktør på Statens Serum Institut, Kaare Mølbak, slog alarm: Man havde fundet en mutation af corona-virus i danske mink – kaldet cluster 5. Der var en risiko for, at denne muterede virus ville være ødelæggende for den corona-vaccine, som er på vej.

 

På et møde advarede Kaare Mølbak ligefrem om, at den muterede virus kunne starte ”et nyt Wuhan” i Danmark. Som bekendt var det i den kinesiske by Wuhan, at hele den katastrofale pandemi startede.

 

Der er ikke noget at sige til, at Mette Frederiksen blev forskrækket over den alarmerende melding fra Mølbak, og at hun ønskede at få fjernet denne trussel hurtigt.

 

Eksperter blev ikke spurgt

Men Mølbaks bombastiske advarsel var et meget spinkelt grundlag for at træffe en meget vidtrækkende beslutning. Det har da også siden vist sig, at cluster 5 blev udmalet som en større fare, end den var.

 

Det kan undre, at Mette Frederiksen ikke søgte bredere rådgivning, før hun tog det dramatiske skridt at slå alle mink i Danmark ihjel. Hun burde have konsulteret en større kreds af eksperter.

 

Både i Danmark og i udlandet har eksperter givet udtryk for, at det ikke var nødvendigt med en total nedlukning af minkavlen. De blev bare ikke spurgt af regeringen.

 

Det gjaldt således Dansk Veterinær Konsortium, kaldet DK-VET, der består af forskere fra Københavns Universitet og Statens Serum Institut.

 

Forskeren Birgit Nørrung har undret sig over, at regeringen slet ikke henvendte sig. ”For normalt bliver vi bedt om at lave risikovurderinger om selv de mindste ting,” som hun udtrykker det (Jyllands-Posten).

 

Man burde blandt andet have fået en ekspertvurdering af den såkaldte dvalemodel. Den gik ud på at lægge danske minkbesætninger i dvale frem til 2023, mens man beholdt en vis bestand af avlsdyr.

 

Men først efter at minkavlerne var i gang med at udføre regeringens ordre om aflivning, blev DK-VET bedt om at undersøge denne mulighed. Løbet var kørt.

 

Ændret holdning i befolkningen

Det indtryk står tilbage, at Mette Frederiksen reelt ikke var interesseret i, at der blev nogen minkavl tilbage i Danmark.

 

Spørgsmålet er så, hvilke politiske konsekvenser statsministerens beslutning kan få.

 

Da hun traf den, var hun formentlig overbevist om, at hun havde befolkningen med sig. Danskerne har jo generelt bakket op om den hårde linje i kampen mod corona, og den linje har haft succes.

 

Men gradvis er der sket en udvikling, som sætter Mette Frederiksen under stadigt større pres:

 

Flertallet af danskerne bakker fortsat op om en stram kurs i forhold til corona. Men der er kommet en mere forstående holdning i forhold til minkavlernes problemer.

 

Mette Frederiksen risikerer øget folkelig modstand

Minkavlerne startede i noget af en skurkerolle i medierne – godt hjulpet på vej af Journalistisk Venstreparti. Men dette billede har ændret sig bemærkelsesværdigt:

 

Specielt via TV fik danskerne et mere direkte indtryk af minkavlerne. De fandt ud af, at det var mennesker med et stort engagement i deres arbejde, i deres mink og i naturen i det hele taget. Mennesker, der arbejder hårdt.

 

I takt med dette er sympatien med minkavlerne vokset. De vellykkede demonstrationer i København og Aarhus bidrager nok yderligere til dette.

 

Samtidig er der stærk kritik af, at Mette Frederiksen gav ordre til at aflive alle mink uden at have et lovgrundlag for det.

 

Mette Frederiksen risikerer, at den folkelige modstand mod aflivning af alle mink vokser. Og hun risikerer, at det fører til en mere kritisk vurdering af hendes håndtering af corona i det hele taget. De kommende meningsmålinger bliver interessante.

 

Meget står på spil. Ikke bare i forhold til minkene, men i forhold til hele den politiske udvikling i Danmark.

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…